I Sverige pratar vi svenska

Assimileringspolitiken lever till viss del kvar i praktiken. För sverigefinnar såväl som andra grupper, skriver Kristian Borg.