I allmänhetens tjänst | Stockholms Fria

Fördjupning


Stockholms lokalpartier

Del 1: Direktdemokraterna

  • Det var ett väldigt unikt projekt, säger Per Norbäck om sitt parti Direktdemokraterna i Vallentuna. Men att hamna mitt i kommunens maktstrukturer höll på att ta knäcken på honom.
Stockholms Fria

I allmänhetens tjänst

Per Norbäck startade partiet Direktdemokraterna i syfte att se hur långt hans demokratiexperiment kunde tas. Kunde kommunfullmäktige läggas ut på nätet? Kunde medborgarna få rösta i sakfrågor? När han ser tillbaka på den tioåriga kampen kan han konstatera att Vallentuna kommun inte var redo.

Drömmen var att bli regissör. Men han blev lärare på gymnasiet i dramatik, matematik och filosofi, innan han blev kommunalpolitiker i Vallentuna. Nu har Per Norbäck tjänstledigt för att plugga mer matematik på Stockholms universitet. SFT möter honom mellan två föreläsningar på ett fik på campusområdet.

– Vi hade ett enda vallöfte och det var ”vi röstar om saken”, berättar Per Norbäck om sitt unika projekt, Vallentunapartiet Direktdemokraterna.

Direktdemokraterna hette fram tills nyligen Demoex, som är en förkortning av ordet demokratiexperiment. Starten var en it- och demokratidag år 2000 som Vallentuna kommun anordnade. Då var Per Norbäck 33 år och jobbade som lärare. Ett antal datorer hade kopplats ihop och eleverna fick rösta och debattera via dem. Där framkom det att eleverna gärna tyckte saker, röstade och gav sin åsikt så länge det skedde digitalt. När datorerna stängdes av och debatten blev muntlig, slocknade ungdomarnas intresse och diskussionerna dog ut.

– Jag märkte hur politikerna inte tog till sig av det uppenbara som just skett, säger Per Norbäck.

Fördelarna att utöva demokratin på nätet som han såg det, var möjligheten att vara anonym, att det sparar tid genom att inte behöva sitta på plats och lyssna på talare utan gå direkt på röstandet i sakfrågor, och att även de tystlåtna blir hörda.

Tanken väcktes hos Per Norbäck att starta ett internetparti. Han frågade sina elever om stöd och hjälp och fröet till Demoex var fött. Förhoppningen var att få de andra partierna med sig så att debatterna i fullmäktige även skulle ske på nätet. Men det skulle visa sig omöjligt att få alla andra partier med sig med på det tåget.

Per Norbäck höll sig länge i bakgrunden men vid valet 2010 blev han invald som representant för Direktdemokraterna i kommunfullmäktige. Där fortsatte han att driva kampen som är ”en förlängning av den allmänna rösträttsfrågan”, att den ska gälla även i sakfrågor.

– Demokratiexperimentet har gett oss svar på två frågor. Går det att starta ett parti utan ideologi, utan andra löften än ”vi röstar”? Svaret är ja. Går det att göra detta till ett självreproducerande system? Nej. Inte om de styrande politikerna motarbetar direktdemokrati.

Per Norbäck avgick efter bara två år på grund av att den personliga hälsan tagit stryk. Han menar att han egentligen aldrig ville bli en ledare och att han fick oförtjänt mycket skit från talarstolen. Till slut skrev han en bok om sin tid med partiet och sina erfarenheter från kommunalpolitiken. Det var när han arbetade med översättningen av boken som utbrändheten slog till.

– Det var först då som jag insåg det, att vi har blivit förtryckta. Och det händer i Sverige, på 2000-talet.

Det är några år sedan nu, men Per Norbäck säger att det fortfarande är svårt att prata om. Han tror att om hela Vallentuna hade gått ihop över partigränserna hade de verkligen kunnat skapa förändring.

– Jag har nog aldrig fattat det där med makt. Det är en jobbig insikt att människan inte alltid är rationell.

Nu ska Direktdemokraterna gå samman med Aktiv demokrati och Äkta demokrati, två rikstäckande partier med samma idé. Syftet är att införa allmän rösträtt i sakfrågor. Förhoppningen är att en folkrörelse ska växa fram när flera mindre grupperingar går ihop. Per Norbäck vet att Direktdemokraterna har inspirerat många. Under sina aktiva år hade han besök av folk från hela världen: Italien, Brasilien och Japan.

Partiets ståndpunkter har utvecklats genom åren. I början tog Direktdemokraternas röstare ställning ungefär som ”ett blåare miljöparti”. Nu ligger de närmare Socialdemokraterna i Vallentuna. Medelväljaren är en man mellan 30-45 år och det varierar hur många som engagerar sig i omröstningarna. Snittet ligger på 10-15 personer och rekordet är 43 röster.

Det har självklart uppstått situationer där Per Norbäck framfört något som inte varit hans egna åsikter. Det upplever han inte som något problem. Han ser sig själv som en representant.

– Jag representerar de demokratiska besluten snarare än mina egna åsikter. Jag står till allmänhetens tjänst.

Hans mål är att försöka hitta regler så att ingen person eller klick kan ta över, bara gräsrötterna och den öppna debatten styr besluten. Framförallt måste systemet vara transparent, menar han.

– Jag tror att extrema åsikter tar ut varandra om bara alla får vara med och vi får tid att tänka efter. Jag vill få bort alla möjligheter till manipulation och taktikröstning.

Det har hänt mycket sedan Direktdemokraterna kom in i kommunfullmäktige. De röstade fram fem frågor till sin prioritetslista, varav tre är åtgärdade: den omdiskuterade järnvägskorsningen är bortbyggd, i Vallentunasjön som har varit övergödd har man vidtagit åtgärder och ett nytt bibliotek är fixat.

Men för att det som började som ett experiment ska få verklig förankring i hela Vallentuna kommun tror Per Norbäck att hans eget parti egentligen skulle behöva åka ut.

–Vallentuna är för homogent för ett sådant här projekt. Det är konservativt och rörligheten är inte så stor. Partier av vårt slag funkar nog bättre i rörliga miljöer. Det bästa vore nog att vi åker ut ur kommunfullmäktige, så att de andra partierna kan införa vårt system av internetomröstningar. Jag tror inte att de vill det så länge vi sitter kvar.

Fakta: 

Direktdemokraterna

  • År 2000 initierade Per Norbäck en politisk förening.
  • Demoex registrerades som parti år 2002 och valdes in i kommunfullmäktige samma år med ett mandat. Parisa Molagholi var representant.
  • Vid valet 2006 fick Demoex 2,19 procent av rösterna och behöll sitt mandat.
  • Vid valet 2010 fick partiet 1,76 procent och behöll sitt mandat, nu med Per Norbäck som representant.
  • Att delta i röstning via Direktdemokraternas hemsida är gratis och alla över 16 år kan registrera en användare.
  • Partiets företrädare måste följa resultatet i varje omröstning och för därför ingen ideologisk linje.
  • Per Norbäck har skrivit boken Den hemliga hästen från Aten om sin tid i kommunalpolitiken.

Andra röster om Direktdemokraterna

”Demoex är ett experiment som enligt mig var totalt misslyckat. Det vore väldigt olyckligt om de skulle få mer inflytande än nu. Om man till exempel har tolv Sverigedemokrater som går in på nätet och röstar i en fråga, vem kan man kräva ansvar av då? Oseriöst är bara förnamnet. Representativ demokrati har visst sina svagheter, men att nätomröstningar skulle vara lösningen, det tror jag inte.”
Ray Idermark, fullmäktigeordförande Vallentuna (M)

”Deras idé är väldigt bra, men det hamnar lite utanför demokratins ramar. Den bygger på andra principer. Men de får folk att reagera och det är ju bra. Per Norbäck är en trevlig person, men det verkar som att vissa kommunalpolitiker är känsliga för kritik. Ger man sig in i det här getingboet får man vara beredd på att ta lite skit.”
Jan Tingvall, ledamot i kommunfullmäktige (V)

”Jag har bara bra saker att säga om Per Norbäck. Om jag inte hade varit i MP hade jag nog engagerat mig i Demoex istället. Jag gillar det direktdemokratiska inslaget. Det finns inget oansvarigt i det alls. Debattklimatet i Vallentuna kommun kan vara ganska raljerande, det används ofta maktspråk. Jag har också varit utsatt för det, men inte på samma sätt som Per har.”
Nicklas Steorn, ledamot i kommunfullmäktige (MP)

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Lokala partier gör gemensam sak

Stockholms lokalpartier, Val 2014

Inför valet tar de lokala partierna hjälp av varandra. I Lokala partiers nätverk kan de utbyta erfarenheter.

Största partiet på orten

Stockholms lokalpartier, Val 2014

Nykvarnspartiets fokus ligger på att praktiskt lösa ortens sakfrågor. SFT har besökt partilokalen och träffat några av partiets förtroendevalda.

Sverige allt mer oförberett på kris

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har undersökt kommunernas information om krisberedskap på de kommunala webbplatserna. Majoriteten saknar information om risker i närområdet med exempelvis dammar eller farliga anläggningar.

Landets Fria

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

© 2021 Stockholms Fria