Väsbys bästa vill bryta blockpolitiken | Stockholms Fria
  • Upplands Väsby har fått ett nytt parti i fullmäktige. Väsbys bästa vill få medborgarna att bli mer engagerade i politiken.
Stockholms Fria

Väsbys bästa vill bryta blockpolitiken

I höst möter Upplands Väsby en delvis ny politisk verklighet. Det lokala partiet Väsbys bästa fick 3,6 procent av rösterna och två helt nya mandat. Samtidigt förlorade Moderaterna sju procent och Folkpartiet fyra procent. Det gör att de rödgröna blir störst och att de med stöd av Väsbys bästa kan få majoritet.

Men ett formaliserat samarbete är något som Väsbys bästa inte med automatik är intresserade av.

– Vi är emot blockpolitiken som företeelse. Vi kallar det för en blockerande politik. Vi vill att varje fråga ska utgå från sitt eget värde istället. Vi vill stödja de bästa förslagen för Väsby, säger Roland Storm i Väsbys bästa.

Han tillägger att det egentligen är för tidigt att avgöra innan de fått några konkreta förslag från någon av sidorna, men han gissar att de kommer att bli kontaktade.

– De rödgröna behöver så klart få igenom sin budget och då kommer de att behöva en majoritet för den. Där kan det bli någon typ av förhandlingar. Men just nu är det en hypotetisk fråga vem vi skulle stödja. Vi får se vilka kontakter som kommer att tas de närmaste dagarna.

Väsbys bästa vill framför allt öka människors inflytande över politikernas förslag. Roland Storm tar planprocesserna som exempel, där han tycker att medborgarna blir tillfrågade alltför sent, då det mesta inte går att ändra på längre.

– Prata med medborgarna först, därefter kan tjänstemännen och den styrande politiken utarbeta ett förslag..

Roland Storm tar upp folkomröstningen om Väsby sjöstad, som skapat dålig stämning i hela kommunen. Där har positionerna varit låsta och han säger att politikerna borde ha förankrat och diskuterat med varandra på ett mycket tidigare stadium. Då skulle det inte behöva gå så långt som till en folkomröstning.

– Vår politik bygger på att Väsbyborna ska komma med förslagen, snarare än att vad vi i partiet ska vara idégivare. Invånarna måste bli mer aktiva och engagera sig i förväg och vi försöker hitta vägar till dem, säger Roland Storm.

De stora frågorna för Väsbys bästa är de som varit stora i valet, som skola, vård och omsorg.

– Även bostadsfrågan, där vi behöver bygga fler och billigare hyreslägenheter och inte bara satsa på dyra bostadsrätter, är viktig, säger han.

Rekommenderade artiklar

Nya valregler hade gett Fi 5 mandat

Val 2014

SD fick 6 mandat, Fi och C bara 3 mandat var – trots att SD inte fick mer än 0,6 repektive 0,5 procent fler röster i kommunvalet i Stockholm.

© 2021 Stockholms Fria