Partitillhörighet påverkar könsbalansen | Stockholms Fria
  • SFT har granskat samtliga partiers nomineringar till bolagsstyrelserna. Majoriteten – här Daniel Helldén (MP), Sissela Nordling Blanco (Fi), Karin Wanngård (S) och Ann-Margarethe Livh (V) – vill ha jämnare könsfördelning i stadens bolag.
Stockholms Fria

Partitillhörighet påverkar könsbalansen

Partitillhörighet styr könsbalansen i Stockholms kommunala bolagsstyrelser. Sämst är KD som nominerat endast en kvinna av totalt sex ledamöter, visar SFT:s granskning.

Förra veckan kunde SFT visa på en sned könsfördelning i stadens 17 kommunala bolagsstyrelser. Nästan var tredje styrelse har färre än 40 procent kvinnor, visar granskningen. Uppgifterna skapar reaktioner i stadshuset.

– Det är inte alls bra. En jämn könsfördelning borde vara en självklarhet. Vi vet också av erfarenheter från näringslivet och forskningen att det blir bättre beslut i jämställda styrelser, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S).

Hon får medhåll av tidigare socialborgarrådet och nuvarande oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

– Det visar att vi fortfarande har en bit kvar när det gäller att uppnå en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser.

– Kommunal verksamhet bör ligga i framkant vad gäller jämn representation, och det ansvaret har samtliga partier som finns representerade i bolagen, säger Feministiskt initiativs fullmäktigeledamot Isabella Pettersson.

Den 1 april ska nya bolagsstyrelser vara på plats. Stockholms Fria Tidning har gått igenom samtliga nomineringar och genomgången visar att det är stor skillnad i könsfördelningen beroende på vilket parti ledamöterna tillhör.

Sämst är Kristdemokraterna (KD), där endast en av totalt sex ledamöter är kvinna. Fredrik Wallén, som sitter i valberedningen för Kristdemokraterna, säger att de försöker ha en så jämn könsfördelning och bredd som möjligt i både nämnderna och bolagsstyrelserna.

– Men till syvende och sist handlar det om vilka människor som vill ställa upp och vilka som meriterats för det och då blev det den här sammansättningen. Det är inte så att vi har ratat kvinnor till förmån för män utan vi har fått, lite förenklat, marschera med de trupper vi har. Inte helt ovanligt när det handlar om ett parti som vill bli större men är ganska små i dag.

Moderaterna har under kommande mandatperiod en jämnare könsfördelning än tidigare. Av de 47 ledamöter som föreslås till de nya bolagsstyrelserna som ska vara på plats i april är 23 ledamöter kvinnor och 24 män.

– Förra mandatperioden har 40 procent av de moderata styrelseuppdragen i kommunala bolag innehafts av kvinnor. Under mandatperioden har vi lyckats få fler kvinnor att kliva fram och få bättre placeringar på valsedlarna, vilket också återspeglades när denna mandatperiods styrelseuppdrag skulle fördelas, säger Anna König Jerlmyr.

Men moderatmännen dominerar fortfarande i en del styrelser. I både Stockholms Stadshus AB och Familjebostäder är tre av fyra moderater män.

Bland andra partier är det relativt jämn könsfördelning bland de föreslagna ledamöterna. Folkpartiet har föreslagit 11 kvinnor och 10 män och Socialdemokraterna 26 kvinnor och 27 män. Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Miljöpartiet använder sig av kvotering vilket innebär att de i första hand nominerar kvinnor till styrelserna.

– I dag kandiderar män i högre utsträckning till kommunala bolagsstyrelser och därför har valberedningen ett tydligt mandat att aktivt uppmuntra kvinnor att kandidera. I de bolag som traditionellt uppfattats som ”manliga” eller ”kvinnliga” är det extra viktigt med en aktiv valberedning som ser till att båda könen representeras, säger Daniel Helldén, miljöpartistiskt trafikborgarråd.

Nomineringarna väntas antas av bolagens årsstämmor i mars, men det kan bli ändringar och tillägg. Undersökningen har utgått från upplevt kön utifrån namn och bild.

Fakta: 

Könsfördelning per parti

• 2011–2015:

S: 45 ledamöter, 24 kvinnor/21 män

MP: 22 ledamöter, 12 kvinnor/10 män 

V: 15 ledamöter, 9 kvinnor/6 män

C: 10 ledamöter, 3 kvinnor/7 män

FP: 28 ledamöter, 14 kvinnor/14 män

M: 71 ledamöter, 29 kvinnor/42 män

KD: 1 ledamöter, 1 män

• 2015–2019:

S: 54 ledamöter, 26 kvinnor/27 män (1 vakant)

MP: 32 ledamöter, 14 kvinnor/15 män (3 vakant)

V: 24 ledamöter, 12 kvinnor/12 män

C: 8 ledamöter, 5 kvinnor/2 män (1 vakant)

FP: 23 ledamöter, 11 kvinnor/10 män (2 vakant)

M: 47 ledamöter, 23 kvinnor/24 män

KD: 6 ledamöter, 1 kvinna/5 män

FI: 1 vakant

Faktarutan har uppdaterats (tidigare ingick även revisorerna i statistiken)

Rekommenderade artiklar

© 2020 Stockholms Fria