Järfälla stärker finska rättigheter | Stockholms Fria
  • Mika Metso.
Stockholms Fria

Järfälla stärker finska rättigheter

Järfälla står på tur att anpassa verksamheten till den finsktalande delen av befolkningen.

I Stockholms län är 14 av 21 kommuner så kallade förvaltningsområden för finska. De kommunerna är oftast bättre på att tillgodose minoritetens rättigheter, visar en ny rapport om minoritetspolitikens utveckling under förra året.

Att det är så bekräftar Anna Moiso, ordförande i PRO Finska i Botkyrka, som är förvaltningskommun sedan 2010.

– Det börjar bli bättre. Tidigare hade vi en demensavdelningen med finskspråkig personal, nu ska det komma två nya avdelningar i år. Så de börjar fatta nu, säger hon och tillägger att de har haft en bra dialog med kommunen.

Fortfarande är det brist på finskspråkig personal inom hemtjänsten men frågan diskuteras med kommunen.

Järfälla ansökte om att bli förvaltningskommun för två veckor sedan och står näst på tur.

– 11 procent av våra invånare har en koppling till Finland och det finska språket, det är en betydande del av kommunens invånare, säger Mika Metso (S), ordförande i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i Järfälla kommun.

Arbetet med att anpassa verksamheten så att den bättre stämmer överens med det som står i minoritetslagstiftningen har redan börjat. Man har kartlagt all finskspråkig personal i kommunen och börjat arbeta med att översätta informationen på kommunens hemsida. Järfälla ska också kunna erbjuda alla finskspråkiga invånare som så vill äldre- och barnomsorg på finska.

– Det beror ju på efterfrågan, om det handlar om att öppna helt nya avdelningar eller anställa fler vårdbiträden som pratar finska får vi se, arbetet pågår, säger Mika Metso.

Och det är många som håller ögonen på hur det fortskrider, Metso blev uppringd flera gånger i veckan under en period.

– Det är en stor och viktig fråga för den här gruppen och de är måna om att få svar. Vi arbetar redan i dag med till exempel finskspråkig personal i äldreomsorgen men problemet är att det inte finns någon organisation, i dag handlar det mer om att ha turen på sin sida.

Fakta: 

14 av 26 kommuner

• Särskilda rättigheter för den finska minoriteten finns i dag i Botkyrka, Eskilstuna, Haninge, Huddinge, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Upplands-Väsby, Upplands-Bro, Österåker, Sundbyberg, Norrtälje och Nykvarn.

• Totalt 59 kommuner ingår i det finska förvaltningsområdet efter utökningen 1 februari 2015.

• De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

• Den nya rapporten heter ”Nationella minoriteter – minoritetspolitikens utveckling år 2014” och kommer från Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.

Rekommenderade artiklar

© 2020 Stockholms Fria