Stor skillnad på klassernas storlek | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Stor skillnad på klassernas storlek

Stockholms län sticker ut med större klasser än i övriga landet och inom kommunen är skillnaderna stora.

Enligt Skolverket går det i genomsnitt 19 elever per klass i den svenska grundskolan. Klasstorlekarna har ökat med i genomsnitt 2 elever sedan 2008, och mer i de lägre årskurserna. Årskurs 1–3 har antalet ökat från omkring 15 elever per klass till 18.

Stockholms län skiljer ut sig från de flesta övriga län. Här går i genomsnitt 20,5 elever per klass i grundskolan. För just årskurs 1–3 är snittet 21 elever per klass (läsåret 2013/14).

SFT:s undersökning visar att lågstadieklassernas storlek ofta är ännu högre än så på flera kommunala skolor. Storleken på klasserna skiljer sig också markant mellan stadens skolor.

I Enskede skola är det till exempel mellan 25 och 29 elever per klass. I Norra Ängby i Bromma är antalet 27 och på Lilla Adolf Fredriks skola på Norrmalm är det också högt tryck, med hela 28 elever per klass. Katarina Norra på Söder har ett något lägre antal elever per klass, mellan 22 och 25. I Magelungsskolan i Farsta är det mellan 15 och 22 elever i klassen.

Flera av skolorna i SFT:s undersökning fokuserar på en ökning av antal pedagoger för att nå stadens målsättningar trots bristen på lokaler. Men enligt flera studier är just minskade klasser viktigt för barnens inlärning. En studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att minskade klasser ger både bättre studieresultat och högre lön senare i livet.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria