”Statistik om sexualbrott utnyttjas av rasister” | Stockholms Fria
  • Sexualbrott sker oftast i hemmet, om man frågar stödorganisationerna.
Stockholms Fria

”Statistik om sexualbrott utnyttjas av rasister”

Sexualbrott på allmän plats av okända förövare är vanligare än sexualbrott i hemmet, skriver BRÅ i en ny rapport. Grovt missvisande och spär på fördomar, menar stödorganisationer.

I Brottsförebyggande rådets nya rapport Nationella trygghetsundersökningen 2015 står det att 53 procent av dem som har utsatts för sexualbrott har gjort det på allmän plats av en okänd förövare. Kategorin sexualbrott innefattar allt från ”lindrigare händelser” (som blottning) till våldtäkt. Underlaget bygger på vad 20 000 slumpmässigt utvalda personer ur SCB:s register har svarat på frågan: ”Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2014)?”

Resultatet står i skarp kontrast till den verklighet som många stödorganisationer möter. Bland de omkring 1 000 personer per år som hör av sig till föreningen Storasyster har till exempel bara runt 10 procent gjort en polisanmälan. Tidigare studier har visat att viljan att berätta påverkas av om offret känner gärningspersonen.

– De flesta är utsatta av någon de är nära släkt med eller är i en relation med, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på föreningen. Det är svårare att anmäla någon man står nära. Många vittnar också om att om de anmäler till exempel sin förälder så kan det få stora konsekvenser och de riskerar att förlora hela sin familj.

Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå, medger att det är svårt att mäta skillnader mellan offrets relation till gärningspersonen och var brotten begås, just med tanke på de stora mörkertalen.

– Om gärningspersonen är någon man har en nära relation till så vill man mindre uttryckligt prata om det i en sådan här undersökning. Så sannolikt har vi en rätt kraftig underrapportering när det gäller brott som närstående har begått, säger Thomas Hvitfeldt.

Cecilia Bödker Pedersen säger att det finns en fara att det sprids en felaktig bild, både genom Brå:s rapporter och medierapporteringen i stort:

– Det riskerar att leda till ökad otrygghet och att kvinnor inte vågar röra sig ute, säger hon.

Hon är också kritisk till hur debatten om sexuella övergrepp på sistone har fokuserat kring gärningsmäns etnicitet. Personer med främlingsfientliga och rasistiska åsikter har kapat agendan, menar hon:

– Hela debatten har blivit snedvriden. Många hör av sig och undrar vad vi gör för att komma tillrätta med påstådda problem som att ensamkommande flyktingbarn kommer hit och våldtar, men vi har inte sett några belägg för att det stämmer. Det vi ser är att de flesta utsätts av familj och folk de känner.

Emma Blomdahl från föreningen Tillsammans, en plattform för människor som har utsatts för sexuellt våld, är också kritisk och tycker att man måste sluta tala om etnicitet och istället fokusera på kön.

– För att komma till roten med problemet måste vi börja prata om dem som begår de här brotten: män.

Fakta: 

Färre anmälningar i Stockholm

Enligt Brå minskade antalet anmälda sexualbrott förra året. I Stockholms kommun anmäldes förra året 2 044 sexualbrott, 98 färre än året innan. Av dem rörde 602 fall våldtäkt, mot 649 fall 2014.

– Det är svårt att svara på vad minskningen beror på, säger Stina Söderman, utredare på Brå. Det sker variationer från år till år.

Emma Blomdahl från föreningen Tillsammans är förvånad att antalet anmälningar minskat.

– Vi upplever att fler kontaktar oss och trodde att anmälningsbenägenheten har ökat. Speciellt kan vi se nu i januari när det varit mycket uppmärksamhet kring sexuella övergrepp att många berättar om att de har utsatts.

Rekommenderade artiklar

Djurpolisen riskerar nedläggning

Stockholms djurpolis är hotad. Regeringen vill prioritera annat. "Djurpolisens samlade kompetens riskerar att gå förlorad", säger chefen Pernilla Markström.

© 2019 Stockholms Fria