Fler gränspoliser när utvisningarna ska öka | Stockholms Fria
Koko Molander

Fördjupning


Koko Molander
  • Statsminister Stefan Löfven (S) och migrationsminister Morgan Johansson (S) besökte förvaret i Märsta i slutet av februari för att informera sig om hur myndigheterna jobbar med utvisningar av flyktingar.
Fria.Nu

Fler gränspoliser när utvisningarna ska öka

Gränspoliserna runt om i landet kommer att bli fler i och med regeringens krav att maximera antalet utvisningar. Även antalet personer som sätts i förvar väntas öka.

Migrationsverket och polisen har fått i uppgift av regeringen att ytterligare öka antalet utvisningar under året och att effektivisera sitt arbete.

– Vi är än så länge i planeringsstadiet, i nuläget kommer vi inte att ändra arbetsmetoder men om ett halvår kanske, säger Stefan Kristiansson, sektionschef för gränspolisen i Göteborg.

Liknande bud kommer från Stockholmspolisen.

– Just nu är det ingen skillnad, utan vi jobbar hårt för att verkställa så många som möjligt. Vi förbereder oss också på det ökade trycket som kommer att bli när Migrationsverket lämnar över fler ärenden, säger tillförordnade gruppchefen för gränspolisens utredningsenhet som vill vara anonym.

Fler gränspoliser kommer att rekryteras till Stockholm och i Göteborg ska resurser prioriteras om.

– Jag kan säga att vi blir fler, men inte hur många, säger Stefan Kristiansson.

Även i Västerbotten ska gränspolisen nyrekrytera.

– Vi lägger en strategi för framtiden då vi väntar oss att Migrationsverket ska leverera många ärenden. Nu ska jag rekrytera nya så att vi blir lika många som vi var för ett par år sedan, säger Joacim Örnberg, tillförordnad gruppchef vid gränspolisen i Västerbotten.

När antalet utvisningar av asylsökande ska öka kommer fler att skickas ut från Sverige med tvång.

– Det är mycket troligt att fler förvarstas, säger Stefan Kristiansson.

Sanna Vestin, ordförande för Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd, Farr, vill inte dra för stora växlar på att antalet gränspoliser ökar.

– Det var fler som sökte asyl förra året och då blir det fler som jobbar med det här, både poliser och på Migrationsverket.

Men Sanna Vestin är kritisk till hur Sverige behandlar asylsökande och tycker att människors behov att trygghet och säkerhet ska lösas oavsett om svenska myndigheter bedömt att det finns asylskäl eller inte.

– Förr i tiden satte vi fattiga i fängelser, till exempel på spinnhus. Det tycker vi är helt orimligt nu. Men i dag sätter vi asylsökande i förvar på liknande sätt. Sociala problem ska inte lösas med våld.

Regeringen har gett Polismyndigheten och Migrationsverket, med hjälp av Kriminalvården, uppdraget att genomföra en försöksverksamhet under året. Målet är att effektivisera arbetet och att fler ska utvisas. Arbetet går under namnet Återvändandeuppdraget.

– Det liknar till viss del Reva-projektet som i slutänden inte ledde till fler utvisningar. Myndigheterna tror att de kan lösa det genom effektivisering, men att det inte går att utvisa beror antingen på att hemländerna inte accepterar att ta emot eller att människorna själva anser sig vara flyktingar oavsett vad myndigheterna tycker och då håller sig undan, säger Sanna Vestin.

Nu ska polisen vara med tidigare i asylprocessen, fler resurser ska läggas på att fastställa asylsökandes identitet, samarbetet mellan myndigheterna ska öka och det ska bli svårare för asylsökande som fått avslag att stanna kvar.

– Vi reagerar väldigt negativt på att polisen ska vara med i ett tidigt skede av asylutredningarna. Det är redan nu ett problem att det läggs för stor vikt vid resvägar och handlingar, säger Sanna Vestin.

Inrikesminister Anders Ygeman har även lämnat uppgifter om att chartrade plan för att genomföra tvångsutvisningar framöver ska bli vanligare. Fler som fått avslag på sina asylansökningar måste ut från Sverige, bland annat för att det är hård press på Migrationsverkets mottagande, skriver regeringen i regleringsbrevet. Regeringens prognos pekar på att 10 000-tals människor som sökt asyl ska utvisas under året.

– Jag tror att det i vart fall rör sig om 60 000 personer, men det kan också bli upp till 80 000, säger Anders Ygeman till Dagens industri.

Regeringens åtstramade asylpolitik och polisens ökade resurser tror Sanna Vestin kommer att öka de sociala problemen.

– Fler kommer att bli papperslösa utan möjligheter till ett säkert och tryggt liv.

Fakta: 

Antalet tvångsutvisningar:

2015 verkställdes 1 122 beslut om avvisning och utvisning.

Vid utgången av 2015 fanns 4 119 ärenden.

2015 verkställdes 790 beslut om avvisning och utvisning.

Har i nuläget cirka 4 200 verkställighetsärenden.

2015 verkställdes 100 beslut om avvisning och utvisning.

Har i nuläget 251 verkställighetsärenden.

Rekommenderade artiklar

© 2020 Stockholms Fria