”Den största satsningen på socialtjänsten någonsin” | Stockholms Fria
  • Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.
Stockholms Fria

”Den största satsningen på socialtjänsten någonsin”

Socialborgarråd Åsa Lindhagen lyfter fram stans nya handlingsplan som svar på hög arbetsbelastning – men är också glad att regeringen kommer till undsättning.

Vilka är de största problemen i socialtjänsten idag?

– Socialtjänsten har utarmats på resurser en längre tid, inte minst på barn- och ungdomssidan. De senaste två mandatperioderna täckte budgetarna inte ens pris- och löneökningar, samtidigt som antalet utredningar av barn som far illa fördubblades under perioden. Det är klart att det påverkar människor i yrket negativt. Jag var väldigt kritisk till det under oppositionstiden.

I vilka stadsdelar är problemen störst?

– Det är svårt att uttala sig om, det är så olika. Stadsdelarna är duktiga på olika delar. Det är analyser som stadsdelarna får göra.

10 procent eller runt 100 av 1 050 socialarbetare slutade på egen begäran förra året. Vad kan ni göra åt personalomsättningen?

– Det är en stor utmaning, det handlar om att förbättra arbetssituationen och försöka behålla de som är duktiga.

Hur ska man göra det, konkret?

– Det ena handlar om resurser. I årets budget har vi gjort den största satsningen på socialtjänst som jag känner till historiskt.

– Ambitionen, betonar Åsa Lindhagen, är att börja vända utvecklingen under den här mandatperioden. Men det är inget man gör i en handvändning. Det kommer att ta tid. Det andra är att vi måste jobba med arbetsmiljön på olika sätt. Därför var det första vi gjorde 2015 att ta fram en handlingsplan för hur vi ska förbättra situationen. Nu är jobbet att implementera planen.

Och när sker det?

– Det sker nu, den kommer att löpa under tre år och insatserna kan även ändras på vägen. Det som pågår just nu är olika informations- och kommunikationsinsatser för att berätta om planen. Jag har träffat politiker i olika stadsdelsnämnder och stadens socialchefer har just nu ett internat, där kommer jag att vara i morgon (fredagen den 15 april, red. anm.) och då är planen en viktig del i samtalen. Så diskussioner pågår. Sedan är det ett jobb för varje stadsdel. Vissa delar i planen är större utmaningar än andra.

Vad är det viktigaste i handlingsplanen?

– Den består ju av många delar men en viktig del är att ge bättre administrativt stöd till socialsekreterare. Jag var i Spånga-Tensta nyligen och de hade haft stora utmaningar, men nu gjort ett större arbete och anställt fem administratörer för att avlasta socialsekreterarna i deras arbete.

Trots satsningarna – många vi talat med tycker att det måste till mer resurser till socialt arbete. Hur ser det ut 2017?

– Budgeten tas ju i november så det är svårt att säga. Men jag är glad att regeringen nu har sagt i sin vårbudget att de ska ge nästan en halv miljard till Stockholm nästa år för att stärka välfärden generellt. Det är ett otroligt välkommet besked och ger oss ännu bättre förutsättningar att fortsätta stärka upp socialtjänsten.

En insats ni gjort är att tillsätta ett särskilt team. Kommer det att kunna handla om annat än att släcka bränder?

– Det handlar om att stötta upp vid arbetstoppar, men också om att implementera handlingsplanen och ge stadsdelarna extra stöd. Teamet ska bestå av väldigt erfarna socialsekreterare som kan ge stöd vid metodutveckling. De kan anlitas vid arbetstoppar, men också jobba långsiktigt. De är tre personer nu och ska bli sex stycken.

Hur går deras jobb till i praktiken?

– Det är stadsdelarna som bestämmer vad de vill ha för stöd. Teamet ska ut på sitt första uppdrag nästa vecka, det blir intressant att se vad de kommer att anlitas för. Personer ur teamet kan vara på olika platser och uppdragen sträcka sig från en dag upp till 3-4 månader.

Det låter som att de kan bli ”fastlåsta” ganska snabbt?

– Det beror på hur stadsdelarna vill använda teamet. Det får vi följa noga.

När blir teamet fulltaligt?

– Det ska bli fulltaligt efter sommaren, enligt vad jag har hört.

Saco tycker att det skulle behövas ett sådant team i varje stadsdel.

– Det här är något helt nytt, så jag känner mig positiv. Först ska teamet komma på plats och sedan är det viktigt att de får utvärderingar från stadsdelarna. Men nu kör vi igång och då ser vi vilka behov som finns. Exakt hur många som ingår i teamet behöver vi heller inte låsa oss vid nu.

Hur mycket har flyktingsituationen påverkat arbetsbelastningen?

– Stadsdelarna har stärkt upp för att möta barnen som kommer på ett bra sätt. Det har tagit viss tid att rekrytera, och när många barn kom på kort tid så innebar det en högre belastning.

Men den toppen har minskat nu?

– Ja, det kan man konstatera. Sedan har vi fått ett stort stöd från regeringen redan i år, pengar för att stärka upp på olika områden. Det är välkommet att vi har en god samsyn mellan regering och kommun.

Nu har staden tagit fram en ny modell som ska göra det lättare att identifiera arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare.

– Det handlar dels om att mäta antalet ärenden per person och enhet, men inte bara, säger Åsa Lindhagen. Man kan ha ett fåtal men väldigt tunga ärenden. Den komplexiteten måste också fångas upp. Så vi kommer även att ställa tre frågor till medarbetarna regelbundet, om hur de ser på sin situation, hur de trivs. Sedan är det viktigt att följa upp det hela tiden.

Åsa Lindhagen framhåller också två nya satsningar.

– Staden har just fattat beslut om en kompetensutvecklingsfond på 200 miljoner och en social investeringsfond på 300 miljoner. Kompetensfonden pekar särskilt ut socialtjänsten som en viktig del, det handlar om introduktions- och ledarskapsprogram. Stadsdelarna kan söka pengar ur fonderna, som ska komma på plats så fort som möjligt.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria