Konsulter för miljoner | Stockholms Fria
  • Sjukskrivningar, föräldraledigheter och fler ensamkommande flyktingbarn är några av orsakerna till den kraftiga ökningen av inhyrd personal inom individ- och familjeomsorgen.
Stockholms Fria

Konsulter för miljoner

Socialtjänstens kostnader för inhyrd personal inom individ- och familjeomsorgen skjuter i höjden.

Hög personalomsättning och ökad belastning på socialsekreterare och biståndshandläggare har lett till en kraftig ökning av inhyrd personal. Enligt siffror från staden som Stockholms Fria Tidning begärt ut har kostnaderna skenat de senaste åren.

På två år, mellan 2013 och 2015, ökade stadsdelarnas kostnader för inhyrda socionomer med över 600 procent, från 5,9 miljoner kronor 2013 till 37,6 miljoner kronor 2015.

Siffrorna är en uppskattning, baserad på fakturor från större leverantörer av konsulttjänster inom individ- och familjeomsorgen i stadsdelarna. I verkligheten är kostnaderna sannolikt högre.

Men trenden ser ut att hålla i sig och dessutom öka om det fortsätter som de senaste månaderna. Bara under januari–april i år har stadsdelarna tillsammans lagt totalt 24,6 miljoner kronor på socionomkonsulter.

Socialförvaltningen ger tre förklaringar till de ökade utgifterna. Flera stadsdelar har löst vakanser med inhyrd personal när anställda har slutat. En annan orsak är att det gjordes fler utredningar kring barn som far illa under åren 2013–2015, vilket ökade arbetsbelastningen.

En tredje orsak är att stadsdelarna har behövt förstärka bemanningen på grund av flyktingsituationen.

– I och med handläggningen av cirka 2 150 nya barnärenden, ensamkommande flyktingbarn, behövde staden ta in fler konsulter 2015 än tidigare. Lågt räknat behövdes vid årets slut minst 50 nya tjänster, kanske ännu fler. En del löstes säkert tillfälligt genom konsulter. Det kan ta tid att rekrytera erfarna socionomer då det börjar bli en brist, förklarar Veronica Wolgast Karlberg, avdelningschef på Socialförvaltningen.

Stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Skärholmen utmärker sig. Tillsammans stod de för 60 procent av konsultköpen i staden förra året.

– Jag vet att siffran har gått upp och vi ser det som ett problem, säger Lorena Delgado (V), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd där konsultkostnaden förra året var en av de högsta i hela staden, 8,2 miljoner.

Vet du hur mycket det rör sig om? För Skärholmen var det 8,2 miljoner förra året och redan över 4 miljoner i år.

– Jag känner till att den har gått upp och kan ha fått exakta siffror på det, men jag kommer inte ihåg det nu.

– Det har varit en tuff period för oss i Skärholmen med hög omsättning på personal och många som har gått på föräldraledighet. Och så har vi de ensamkommande barnen. Ibland är vi tvungna att ta till konsulter men vi vill egentligen komma ifrån det. Det är dyrare och ger inte stabilitet, det är det vi behöver främst, stabilitet bland personalen. Men vi jobbar på det.

Hur jobbar ni på det?

– Nu kommer en handlingsplan där personalen får sätta agendan för hur man får en bättre arbetsmiljö och arbetssituation. Personalen ska ha det första samtalet om det nu i maj. Barn- och ungdomsenheten hade problem för ett par år sedan och där har vi haft tätare möten med personalen. Vi har också anställt fler och skapat en egen enhet för ensamkommande.

Rekommenderade artiklar

Kommunen tar tillbaka simhall

Efter sena fakturor och klagomål från besökare – staden tar tillbaka Högdalens simhall från privat entreprenör nästa år.

© 2021 Stockholms Fria