”Det är viktigt med en stabil personalstyrka” | Stockholms Fria
  • Socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) är medveten om problemet med konsulter i individ- och familjeomsorgen.
Stockholms Fria

”Det är viktigt med en stabil personalstyrka”

Socialborgarråd Åsa Lindhagen ser höga konsultnotor som ett problem men har hittills saknat en sammantagen bild av läget.

Stadens kostnader för inhyrda socialsekreterare och biståndshandläggare har ökat dramatiskt de senaste åren.

En viktig orsak till ökningen är hög personalomsättning och situationen oroar fackliga företrädare.

– Vi är väldigt bekymrade över de höga konsultkostnaderna och risken är att det äter upp de satsningar som staden har försökt göra på socialtjänsten, säger Birgitta Naess på Saco.

Även socialsekreteraren Maria Wendelstig tycker att problemet med inhyrd personal måste belysas.

– Som socialsekreterare kan man tjäna dubbelt så mycket på att göra samma sak på i princip samma arbetsplats. Väldigt många väljer att gå den vägen också.

Stadens socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) säger sig vara väl medveten om situationen.

– Det är ett problem med för mycket konsulter, till exempel när det gäller kontinuitetsfrågan, det är viktigt med en stabil personalstyrka som kan jobba kontinuerligt. Det är också väldigt dyrt, man får ofta två socialsekreterare för en konsult.

­– Sedan kan de ha en viktig roll i att stödja verksamheten tillfälligt, men konsulter ska inte vara ett sätt att klara det löpande. Konsultkostnaderna är en del som adresseras i stadens nya handlingsplan.

Exakt hur stora stadens kostnader för inhyrd personal är saknar socialborgarrådet dock kunskap om.

– Det skulle man behöva fråga varje stadsdel, du får höra efter där.

Borde inte det ligga i stadens intresse att ha koll på det?

– Den kunskapen finns ju ute i stadsdelarna. Men vi vet att det är ganska mycket. Med handlingsplanen kommer vi regelbundet att kunna följa hur situationen utvecklas. Hela frågan om konsulter grundar sig ju i att vi måste skapa stabila arbetsplatser med mindre personalomsättning, säger Åsa Lindhagen.

Stockholms Fria Tidning kan nu visa hur mycket stadsdelarna köper in konsulter för och vilka stadsdelar som är tyngst belastade. Läs artikeln här.

Fakta: 

100 000 per konsult

• Kostnaden för en inhyrd socialsekreterare uppges av ansvariga chefer vara cirka 100 000 kr per månad. ”Omräknat till månadsanställd personal skulle summan rymma två socialsekreterare med en lön på 34 000 kr samt sociala avgifter. Det är en dyr lösning på personalomsättningen som dessutom inte ger kontinuitet och utveckling”, skriver staden i sin handlingsplan.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria