”Vi vill skaka om normen” | Stockholms Fria
  • (im)perfekta koreografier är en del i ett forskningsprojekt och visas på exChange Perspectives i form av en installation.
Stockholms Fria

”Vi vill skaka om normen”

För andra gången hålls den internationella tvådagarskonferensen exChange Perspectives på Dansens Hus och Dans- och Cirkushögskolan 20–21 februari. Syftet är att göra dans mer tillgänglig för en mångfald av kroppar med olika former, förutsättningar och funktionaliteter,

– Först dagen kommer det att handla om hur dansutbildningar kan bli mer inkluderande. Andra dagen handlar det om hur danskompanier och scener kan bredda sin verksamhet och repertoar. Bland annat kommer danskonstnärer som har olika funktionsvariationer och berättar om hur de navigerat genom dansutbildningar. Vi kommer även att ha ett samtal om hur dansverksamhet för barn och unga kan bli mer tillgänglig för personer med olika slags behov, säger Katja Seitajoki, projektledare från Dansens hus.

Utöver föreläsningar och samtal visas två föreställningar under konferensen. Blue java är en undersökning av upplevelsen när synen inte är det starkaste sinnet. Här är hörsel och beröring i fokus och man får på olika sätt navigera utan synsinnet. Den andra föreställningen heter (im)perfekta koreografier.

– Föreställningen är ett utfall av ett konst- och forskningsprojekt som pågått i flera år, där undersöks rörelser och variationer av rörelser. I projektet deltar dansare med och utan funktionsvariationer, men projektet tar avstånd från termen ”integrerad dans” genom att förespråka och verkställa jämlikhet bortom normens likhetskrav. Föreställningen är som en installation som publiken får gå runt i, säger Katja Seitajoki.

Att diskutera synen på kroppen inom just dans är viktigt, menar Katja Seitajoki.

– Inom dansen är normerna starka kring hur en dansare ska se ut och vilken fysik dansarna har. Ofta är det väldigt atletiska, smala unga kroppar som får ta plats på scener och det kan man utmana och även ifrågasätta. Vad händer om vi utmanar normerna och breddar vilka kroppar vi får se på scenen? Vilka uttryck skapas då? Vi vill skaka om normen som är stark på dansscenerna, både från dansfältet som reproducerar de här homogena kropparna, men även publiken som kanske har en längtan efter att se en viss typ av kroppar. Men det finns så mycket variationer och jag tycker att det är intressant att se en mångfald av kroppar, rörelser och koreografier. Jag tror att det kan öppna nya möjligheter för dansen.

Vilka dansgrupper har kommit långt i de här frågorna?

– Candoco dance company från Storbritannien är ett exempel, de kommer till konferensen. De har jobbat som ett integrerat danskompani i 25 år, de är öppna för personer både med och utan funktionsvariationer, och de har växt från att vara ett litet kompani till att bli världskända. De har också utbildningsverksamhet med ett stort engagemang för barn och unga.

– I Sverige finns Danskompaniet Spinn, det är ett av de första integrerade danskompanierna i Sverige. De har också utbildningsverksamhet, de håller workshops och seminarier. Men framför allt är de ett professionellt kompani som turnerar i Sverige och utomlands.

Hur jobbar Dansens hus med de här frågorna?

– Med jämna mellanrum presenterar Dansens hus kompanier som på olika sätt ifrågasätter normerna gällande kropp och variationer av funktion. Det är en viktig del av vårt arbete, men det handlar inte bara om att lyfta fram dansare, utan också om att göra vår scen tillgänglig för en bred publik med olika behov. Vi arrangerar syntolkning av dans för personer med synnedsättning och även teckentolkning för personer med hörselskador. Sedan är ju konferensen en del av den verksamheten.

Fakta: 

Fakta

• exChange Perspectives hålls 20–21 februari på Dansens Hus och Dans- och Cirkushögskolan.

• Mer information hittar du på Dansens hus hemsida: www.dansenshus.se

Rekommenderade artiklar

© 2020 Stockholms Fria