Efter två år i majoritet – så rosa är Stockholm | Stockholms Fria
  • I september 2014 tog Feministiskt initiativ plats i stadshuset för första gången och bildade majoritet med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
Stockholms Fria

Efter två år i majoritet – så rosa är Stockholm

Efter valet tog Feministiskt initiativ plats i stadshuset. SFT granskar vad partiet egentligen har uppnått under sin tid vid makten.

– Det är speciellt att komma som ett litet, relativt nytt parti in i en styrande majoritet. Jag tycker att vi har fått igenom väldigt mycket av vår politik. Fi har verkligen synts i Stockholm. Vi kommer ju från en rörelse på gräsrotsnivå och just kontakten med invånare har vi velat ta med in, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Feministiskt initiativ (Fi) i Stockholm.

I valet 2014 fick partiet 4,6 procent av stockholmarnas röster, och därmed 3 av totalt 101 platser i Stockholms kommunfullmäktige. De sitter i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Det allra första som Fi drev igenom var ett råd för mänskliga rättigheter (MR). Det är en grupp politiker och sakkunniga från till exempel RFSL som fungerar som rådgivare för kommunstyrelsen i frågor som jämställdhet, antirasism, tillgänglighet och antidiskriminering.

I december 2016 hoppade vice ordföranden Cecilia Brinck (M) av. Hon menade att den verkliga diskrimineringen inte kan åtgärdas ”genom en kommunal diskussionsklubb”.

Hennes nyblivna ersättare Gulan Avci (L) tycker också att rådet har varit för lamt, särskilt när det gäller att bekämpa hedersförtryck:

– Rådet har enligt min mening präglats av passivitet, och inom majoritetspartierna finns röster som rentav relativiserar utmaningarna vi ser idag.

Utöver samtal har rådet fungerat som remissinstans, bjudit in allmänheten till samtal och anordnat en minnesdag om Fadime Sahindal, berättar Anna Rantala Bonnier. Hon är förvånad över oppositionens brist på intresse, säger hon:

– Jag upplever det som ett sätt att förlöjliga arbetet och osynliggöra den kompetens som finns. Det här är enda nämnden där forskare och sakkunniga sitter tillsammans med politiker. Det är en unik sammansättning och viktiga samtal som förs.

Feministiskt initiativ beskriver själv sitt arbete i kommunen som en ”kunskapsinjektion i fråga om mänskliga rättigheter”. Partiet menar sig också ha drivit fram insamlandet av ny kunskap på området, som genom att kräva könsuppdelad statistik från stadens nämnder.

– När vi kom in fanns ju ingenting sådant, säger Anna Rantala Bonnier.

Den nya statistiken uppdelad efter kön har bland annat visat att kommunen satsar mer på killars verksamhet än tjejers. (Läs mer om det här).

I Skarpnäck kostade killars besök på fritidsgårdarna dubbelt så mycket som tjejers besök år 2015. Även killars idrottande fick mer resurser.

Hur har ni försökt förändra att killar får mer pengar av kommunen?

– De investeringar som görs ska göras för tjejer. Till exempel ska en roller derby-hall byggas i Hagsätra. På fritidsgårdarna har särskilda satsningar som tjejforum fått fler tjejer att komma dit.

Överlag har partiet satsat stort på ungdomars organisering, till exempel ”Ortens organisatörer”. Unga har startat studiecirklar och i Farsta gjorde de en film om hur de tyckte polisen trakasserade dem, berättar Anna Rantala Bonnier.

– Jag kan just nu oroa mig för att människor tappar hopp om att förändring är möjlig. Vi tror väldigt mycket på att ge invånare förutsättningar att organisera sig. Det är en av de strategier som man måste ha för att folk ska få tilllbaka förtroendet för politiken.

När Anna Rantala Bonnier själv får lyfta en framgång för partiet under de första åren väljer hon frågan om våld.

– Vi har verkligen tagit ett ordentligt grepp om det och hållit en tydlig linje i flera år. Vi har tredubblat anslaget till kvinnojourer. Vi har infört våldsförebyggande mentorsprogram i skolan för att motverka machoideal.

I frågan ingår papperslösas rätt att besöka kvinnojourer, och i 2017 års budget finns medel avsatta just för att skydda offer för människohandel (det skrev vi om här).

Före valet ville Fi inte placera sig på höger-vänsterskalan, men vid makten har ni drivit en hel del typiska vänsterfrågor. Har partiet starkare vänsterprägel idag?

– Hela det politiska samtalet har ju flyttat så långt högerut att man måste hålla vänster så långt man kan. När Moderaterna pratar om samarbete med SD så ställer vi oss såklart helt på andra sidan. Vi utvecklar vår politik utifrån den verklighet vi lever i. Jag trodde inte att vi skulle behöva driva frågor om permanenta uppehållstillstånd som grund, men det måste vi nu. Saker vi trodde var självklara var inte det.

Hon påpekar att den förändrade asyllagen slår igenom på kommunal nivå.

– Vi har ungdomar helt utan rättigheter på gatorna och de utmålas som brottslingar. Det är mycket obehagligt hur man pratar om de här ungdomarna. Regeringens politik blir kommunernas politik.

Bland Fi:s fem fokusområden inför valet fanns stadsplanering (se faktaruta). Där har vänstern hörts mest. Vad har Fi uppnått på området?

– Vi har varit väldigt drivande i frågan om feministisk stadsplanering. Sedan har vi drivit frågan om sexistisk reklam och håller på att ta fram etiska riktlinjer för stadens reklampelare. Många av satsningarna är vi inte ensamma om att vilja, men det gör ju inget att vi är överens med majoriteten.

Fakta: 

Det gick Fi Storstockholm till val på:

VÄLFÄRD

• Verka för en stad med ett starkt socialt skyddsnät med likvärdig välfärd oavsett stadsdel.

• Inga skattepengar till privata fickor.

MEDBORGARDEMOKRATI

• Verka för att alla politiska beslut förankras hos de invånare som frågan berör.

KULTUR

• Ökat kulturliv med fler platser för kulturella uttryck, inte minst utanför innerstaden.

STADSPLANERING

• Bygga bort bostadsbristen med hyresrätter.

• Alla ska kunna nå skola, samhällsservice, mataffärer, grönområden och vårdcentral på mindre än 15 minuter, utan bil.

MIGRATION

• Verka för att Stockholm blir en fristad för papperslösa. Nyanlända ska få snabb hjälp med eget boende, undervisning i svenska, information om svenska samhällsförhållanden och stöd för att ta sig ut i arbetslivet.

Källa: Foldern ”Feministiskt initiativ – en ny dimension i politiken, som delades ut före valet.

... Och det här har genomförts (urval)

VÄLFÄRD

• 6 miljoner till ”stadsdelsmammor”, alltså riktade satsningar för att kvinnor med utländsk bakgrund ska få jobb

• 1 miljon till SL-kort för unga jobbsökande

• Maktutredning av kvinnors och flickors förutsättningar i förorten

MEDBORGARDEMOKRATI

• 14 miljoner för att organisera unga, bland annat ”Ortens organisatörer” – studiecirklar för unga

KULTUR (har drivits tillsammans med majoriteten)

• Sänkta avgifter till kulturskolan (I Kista, Akalla och Husby ökade ansökningarna med 206 % år 2015)

• Öppna skolsalar kvällstid för föreningsliv

MIGRATION

• 5 miljoner för att motverka människohandel genom uppsökande verksamhet och det första kommunala boendet för traffickingoffer.

• Papperlösa barns rätt till förskola

VÅLD

• Tredubblat stödet till kvinnojourer, från 8 till 24 miljoner mellan 2014 och 2016.

• 5 miljoner till att förebygga våld, motverka machoideal och hederstänk i skolan.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER/GRÄNSÖVERSKRIDANDE

• Inrättande av ett råd och ett kansli för mänskliga rättigheter

• Genusbudgetering och könsuppdelad statistik

• Katarina Taikon-pris

• Utbildning av chefer och nyckelpersoner i hbtq, rasism och jämställdhet

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria