Djurpolisen riskerar nedläggning | Stockholms Fria
  • Djurpolisens chef Pernilla Markström har sett att rättssäkerheten förbättrats och att ärenden inte faller mellan stolarna som förr.
Stockholms Fria

Djurpolisen riskerar nedläggning

Regeringen sänker anslagen med 32 miljoner. Risken är att färre djur i akuta situationer tas omhand.

Polisregion Stockholms djurpoliser är unika i Sverige. Sedan 2011 finns här en grupp specialutbildade poliser som samordnar och hanterar alla länets djurskyddsärenden. Förutom att utreda brott om till exempel djurplågeri sköter djurpolisen den praktiska hanteringen av djuren. Vanligast är vanvårdade katter, berättar djurpolisens chef Pernilla Markström.

– Det handlar om djurägare som inte mäktar med att ta hand om sina djur på ett tillfredsställande sätt, ofta tråkiga livsöden och människor i riktigt dåligt skick.

Efter omhändertagandet får polisen transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva djuren. Men dessa arbetsuppgifter vill regeringen inte längre att Polismyndigheten ska utföra, eftersom de inte kräver polisens kompetens eller särskilda befogenheter.

– Det är klart att vi hellre ser poliser i våra förorter än att de är upptagna med fårförsäljning, sa inrikesminister Anders Ygeman (S) på en presskonferens i september i fjol.

I vårens budgetproposition stod det klart att regeringen vill flytta 32 miljoner från polisen till en annan myndighet, för att polisens uppgifter ska renodlas. I höst väntas riksdagen anta förändringarna som då träder i kraft i juli 2018. Troligen hamnar djurhanteringen hos länsstyrelserna, som redan ansvarar för djurskydd.

Framtiden för polisregion Stockholms djurpolis är därför osäker. Pernilla Markström välkomnar att den praktiska hanteringen av djuren flyttas till länsstyrelsen, men tycker samtidigt att det är viktigt att djurpolisen finns kvar. Inte minst för att den som fråntas sitt djur ska ha en rättssäker process, säger hon:

– Under åren vi har funnits har vi sett tydligt att rättssäkerheten har förbättrats. Tidigare föll många ärenden mellan stolarna och ibland var det inte skrivet en rad. Nu finns alla delar på ett dokument. Det måste djurägaren få ta del av för att ha möjlighet att överklaga beslutet.

Om djurpolisen försvinner tror Pernilla Markström även att djurskyddet i länet kommer att försämras.

– Framför allt för att den samlade kompetens som polisen i Stockholm förvärvat genom åren som en sammanhållen djurskyddsgrupp riskerar att gå förlorad. Jag misstänker att djur som borde omhändertas akut av Polismyndigheten inte skulle bli omhändertagna i samma utsträckning som idag, säger hon.

Organisationen Djurskyddet Sverige, som arbetar med omhändertagande av hemlösa djur, reser samma farhåga inför att länsstyrelsen får ta över ansvaret.

– Det är en akut fara för djurens hälsa och liv under kvällar och helger när länsstyrelsens personal inte arbetar, menar generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Hon tycker att djurskyddspolisen fungerar bra och att övriga Sverige istället borde följa Stockholms exempel:

– Vår uppfattning är att dessa särskilda djurpoliser plus åklagare har kunnat agera på och lösa fler brott mot djur än tidigare, och att det är av stor vikt att de har kunskap om djur.

Före införandet av en särskild enhet kunde polisen avliva hundar som de ansåg vara aggressiva, men som enligt hundexperter snarare tycktes uttrycka rädsla eller andra ”normala” beteenden, enligt Åsa Hagelstedt.

– För djurens skull är det väldigt viktigt med poliser som har både kunskap och engagemang i frågorna. Annars kan det lätt bli ett lotteri för den som ringer och anmäler ett misstänkt brott mot djur om en polis som får ärendet över huvud taget bryr sig.

Organisationen Djurens rätt uttrycker också oro inför den planerade förändringen.

– Problem är att länsstyrelsen sitter på dubbla stolar. De ligger under Jordbruksverket och näringsdepartementet och ska se till både djurskyddet och näringens intressen. Många djur som far illa lever inom lantbruket och där finns starka näringsintressen, säger Moa Richter Hagert, kommunikationsansvarig på Djurens rätt.

Istället borde Sverige införa en djurskyddsmyndighet, tycker hon:

– Djurs rättsliga status behöver höjas överlag. I andra frågor, till exempel när det gäller de nya betesreglerna, kan man se hur näringsintressen har fått gå före djurens intressen. Därför behövs en fristående myndighet.

Fakta: 

Stockholms djurpolis

• 2011 infördes på länspolismästare Carin Götblads initiativ en särskild enhet med djurpoliser i Stockholm. Stockholms djurpolis har idag 10 anställda, en på Gotland och övriga i Stockholm.

• De utreder och leder förundersökning för djurplågeri, brott mot djurskyddslagen och brott mot lagen om tillsyn av hundar och katter. De verkställer länsstyrelsens beslut att omhänderta djur, inklusive hanteringen (förvaring, veterinärvård, ev. försäljning). De omhändertar akuta fall samt utbildar och informerar.

• Antalet omhändertagna djur i regionen ligger runt 400–500 per år. Det ökade när djurpolisen var ny, men har sedan planat ut. Polisanmälningarna i regionen gällande djurplågeri var 256 st år 2016.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Nacka bästa cykelkommunen

Nacka är Stockholms läns bästa cykelkommun och intar en fjärdeplacering i landet. Vallentuna är sämst, enligt Cykelfrämjandets årliga kommunjämförelse.

© 2022 Stockholms Fria