Kvinnojour öppnad i Sundbyberg | Stockholms Fria
  • Den större delen av mäns våld mot kvinnor sker i relationer. (Bilden är arrangerad.)
Stockholms Fria

Kvinnojour öppnad i Sundbyberg

I juli öppnade en kvinnojour i Sundbyberg, efter att kommunen stått utan i tre års tid.

– Sommaren är en extra tuff tid för många kvinnor, säger Emilia Eriksson, som är en av de nio personer som driver jouren som ska ge stöd åt våldsutsatta kvinnor.

För tre år sedan lades den gemensamma kvinnojouren för Solna, Sundbyberg och Ekerö ned. I juli öppnade Sundbybergs nya kvinnojour sin verksamhet, med telefon- och mailtid en kväll i veckan.

– Tyvärr behövs kvinnojourer i alla kommuner i Sverige. Det allra mesta av mäns våld mot kvinnor sker i hemmet, i en nära relation eller med någon man känner. Kvinnojourer behövs för att lyssna och ge stöd till kvinnorna och även barnen som blir intrasslade, säger Emilia Eriksson, ordförande för kvinnojouren.

I februari fick jouren stöd från kommunens social- och arbetsmarknadsnämnd, som används till hyra för kanslilokalen. De nio kvinnor som driver jouren arbetar alla ideellt.

– Vi är en blandad grupp kvinnor med olika åldrar, erfarenheter och utbildningar. Det vi har gemensamt är att vi brinner för att minska mäns våld mot kvinnor. Vi har alla identifierat det som ett stort problem som vi vill arbeta mot.

De har utbildat sig om våld i nära relationer, samtalsmetodik, säkerhet och om processer man ofta går igenom om man väljer att polisanmäla.

Just sommaren kan vara en extra tuff tid för kvinnor när det gäller mäns våld, säger Emilia Eriksson.

– På semestern dricks ofta mycket alkohol. Vänner som man kan känna trygghet i kanske är bortresta.

Vad spelar det för roll om jouren ligger i Sundbyberg om kontakterna sköts över telefon och mail?

– För vissa kanske det inte spelar så stor roll, medan andra kanske känner större anknytning och mer förtroende för en lokal aktör. Vi kommer i framtiden att arbeta mer förebyggande med utbildning i Sundbyberg, till exempel i skolor eller för kommunen. På längre sikt vill vi också ha ett skyddat boende i Sundbyberg.

Till hösten planerar kvinnojouren att utöka sin verksamhet.

– Just nu är det bara vi nio som varit med från början, men i höst drar vi igång volontärrekryteringen, som kommer att möjliggöra längre öppettider, fler dagar i veckan.

Den som behöver hjälp utanför Sundbybergs kvinnojours öppettider får hjälp på annat håll, försäkrar Emilia Eriksson:

– I en akut situation ska man alltid ringa 112. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt hela tiden, där finns också olika språkkompetenser. Sen finns ett antal lokala kvinnojourer i Stockholm som har öppet, till exempel Alla kvinnors hus. Så det finns alltid någon att vända sig till.

Fakta: 

Fakta

Sundbybergs kvinnojour har öppet på telefon och mail i juli tisdagar kl 19-22. I augusti kan öppettiderna komma att ändras. Info på www.kvinnojourenisundbyberg.com

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria