Man kan inte stoppa terrorism med krig | Stockholms Fria

Debatt


Jesper Embring
Fria.Nu

Man kan inte stoppa terrorism med krig

Försvaret mot terrorismen har inneburit krig och oskyldiga döda Vi borde stanna upp och fråga oss vilka de historiska orsakerna till terrorismen är, menar Jesper Embring.

Politiker i Sverige, EU och USA hävdar att vi måste försvara demokratin mot terrorismen. Hittills har det skett med våld och andra åtgärder som delvis strider mot den juridik och rättsordning som vi hävdar att vår civilisation bygger på. Det så kallade försvaret mot terrorismen har inneburit krig med tiotusentals oskyldiga döda med framför allt USA som ansvarig, men med benäget europeiskt stöd. Okritisk tystnad som präglar den svenska regeringens utrikespolitik är ett tydligt stöd för detta aggressiva 'försvar'. Krönikörer och ledarskribenter i svenska liberala tidningar uppmanar gång efter annan till fortsatt krig i Irak, effektivare samarbete mot terrorismen, fler poliser och mer kontroll av enskilda.

Denna attityd bortser från hur vår och våra demokratiers trovärdighet i omvärlden förändras av vårt agerande.

Att uppmana till fortsatt våld är helt i linje med den koloniala attityd som präglat västerlandets syn på världen i flera hundra år; en attityd som utmärks av en självgodhet på ytterst tveksamma grunder.

Vem ger oss rätten att tro att vi i väst sitter på sanningen?

I stället för att hetsa till fler krig och mer säkerhetssamarbete borde man våga ställa frågorna: vilka är de historiska orsakerna till den vettvilliga terrorismen riktad mot USA och Europa? Hur kan vi i väst agera med sådant självförtroende i världen när historien ser ut som den gör? Väst har ju till stora delar byggt sitt välstånd på att exploatera andra kulturer, folk och naturresurser. Är det verkligen demokratin man vill försvara? Är det inte så att det är vår självutnämnda rätt att leva på andra länders resurser som man försvarar? Vad finns det till exempel för samband mellan den kraftigt ökande svenska vapenexporten och kriget i Irak?

Efter rapporter om förhållandena på USAs Guantanamobas, om omänsklig behandling av krigsfångar i Irak och opiumodlingarna som breder ut sig efter kriget i Afghanistan, kan man verkligen undra vari kriget mot terrorismen egentligen består. Att försvara demokratin med icke-demokratiska metoder och orättfärdigt övervåld riskerar att skapa grogrund för ökad terrorism snarare än att göra världen säkrare. Om vi fortsätter att tumma på våra egna normer för demokrati och mänskliga rättigheter så har vi snart inget att försvara.

Självklart finns det inget försvar för terrorism. Våld och krig är det mest felaktiga och destruktiva sättet att förändra situationen i ett land - alldeles oavsett vem som gör det.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Stockholms Fria