Du har ingen makt - annat än din konsumentmakt | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
  • Köp etiska produkter! På bilden: Anna-Clara Söderbaum och Anna Bostam Palmblad har startat ett företag som säljer kravmärkt
Fria.Nu

Du har ingen makt - annat än din konsumentmakt

Som konsument har du makt. Vägra köpa varor från företag som plågar djur eller förstör miljön. Slösa bort dina pengar på företag som gör gott, skriver Charlotte Riessen.

Vi fylls av information som underblåser våra maktlöshetskänslor.

Högt ovanför våra huvuden sitter våra representanter - och representerar oss på ett oigenkännligt sätt.

För att döva ångesten bänkar vi oss framför teven med chipspåsen i handen. Vi zappar förbi samhällsprogrammen och nöjer oss med att beklaga oss över beteendet bland deltagarna i dokusåporna.

För vad kan vi göra? En liten människa här på jorden.

Det enda som återstår är att för en stund glömma tomheten och maktlösheten genom att köpa lite lycka; lite gott vin till middagen, ett par nya trosor till frun och far införskaffar en bredbildsteve.

Parallellt med detta sitter marknadsekonomerna på företagen och funderar ut nya vägar att profilera sig gentemot konkurrenterna.

Parollerna för dagen heter: etik, social conduct och miljöansvar. I årsredovisningar och i bolagsstyrelser hörs dessa ord eka.

Har en andlig väckelse farit fram inom näringslivet? Har ord som solidaritet och ekologi där blivit rumsrena? Inte riktigt. Var och en förstår att ett företags främsta uppgift är att överleva samt att generera vinst åt ägarna. Men den tid är förbi då en vara i sig själv kunde användas som konkurrensmedel. I dag köper vi ett koncept, en livsstil.

Produktens mervärde är dess konkurrensmedel. I denna tävlan om marknadsandelar har etiskt tänkande blivit ett konkurrensmedel. På företagens marknadsavdelningar sitter känsliga marknadsekonomer med fingret i luften - de lyssnar på dig - men inte på vad du säger. De lyssnar på vad du gör med dina pengar.

Noggrant görs marknadsundersökningar över kundernas konsumtionsmönster. Det vi väljer att köpa styr deras handlingar.

Om vi väljer bort etiska produkter så väljer företagen fortsatt plundring av vår natur, för den snabba vinstens skull.

Väljer vi att köpa ekologiskt - tillverkas allt fler ekologiska produkter.

Som konsument har du makt! Vägra köpa varor tillverkade under slavliknande förhållanden.

Vägra köpa varor som utarmar den biologiska mångfalden.

Vägra köpa varor som utsätter våra medvarelser på denna jord för tortyrliknande djurförsök.

Vägra köpa varor som våldtar vår moder jord.

Ge dina pengar till den som gör gott! Ge dem - spendera dem vilt - till den fabrikör som låter sina anställda ha anständiga arbetsvillkor.

Slösa bort dina pengar på de företag som tillämpar ett kretsloppstänkande, skänk dem till de företag som testar sina produkter på cellodlingar i stället för på djur. Gynna de företag som tänker på våra kommande generationer.

Charlotte Riessen

Diplomerad marknadsekonom

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria