Livet är mening nog | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
  • Tänk själv! Lyd inte ledare och religioner blint, skriver Olle Ljungbeck.
Fria.Nu

Livet är mening nog

Alla religioner övertas så småningom av maktmänniskorna och deras syfte är inte att du ska bli lycklig eller må bra. Det skriver Olle Ljungbeck i ett svar tilll Pia Kocahârzem.

Du är mycket motsägelsefull i ditt försvar av religionen, Pia Kocahârzem. I förra numret av SFT säger du att grunden för den religiösa tron är sökandet efter gud.

Men söker det är ju precis vad ni fundamentalister och urkundstroende inte gör. Jag vill påstå att just denna brist på sökande och tvivel gör att religionerna har stått och står för mer ondska än godhet. Tron på auktoriteter har nästan alltid slutat med katastrof för människorna. Kom i håg Nürnbergrättegångarna. 'Vi lydde bara order!'

Vad har du för substitut Ljungbeck, frågar Kocahârzem. Jag vill citera några ord ur författaren Arthur Lundkvists diktsamling Glöd:

Inte stirra på naveln och mumla. Meningen? Meningen? och runka vist på huvudet.

Nej - jag ropar: meningen nog i sig själv! I detta:

att genomströmmas av livet - vandra på marken - andas in luften - räta ut sina lemmar - känna fröjden som stiger mot en från alla ting!

Denna glädje över livet utan urkundernas skuldbelastning hindrar oss inte från att ha medkänsla och empati för våra medmänniskor. Med denna livsglädje inom oss - i stället för urkundernas syndabelastning - tror åtminstone jag att vi har lättare för att visa godhet och glädje mot våra medmänniskor vilken kulör de än är av.

För mig är det omöjligt att förstå att män och kvinnor kan dela säng med varandra när det är mörkt, men inte ska kunna umgås tillsammans i dans, bad, lek etcetera, etcetera. När jag ser människorna knäböja mot Mecka är männen för sig och kvinnorna för sig. Varför? Jag tror inte att denna segregation könen emellan kan vara positiv.

Jag vill sluta som jag en gång började. Människans uppgift är att bryta tabun, spränga gränser och alltid tvivla på det goda uppsåtet hos människor som med tvång eller hot vill pådyvla dig nya läror.

Alla religioner, ideologier, trosuppfattningar med mera övertas så småningom av maktmänniskorna. Deras syfte är inte att du ska bli lycklig eller må bra. De vill enbart tillfredsställa sitt maktbegär.

Tvivla därför alltid när någon annan vill säga hur du ska leva.

Olle Ljungbeck

Gävle

Nu slutar religionsdebatten för den här gången i papperstidningen. Men du kan kommentera på www.stockholmsfria.nu

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria