Klarspråk behövs i debatten | Stockholms Fria

Debatt


Anne-Marie Litzén
Fria.Nu

Klarspråk behövs i debatten

I det nya ring P1 spelar de bandade inläggen en undanskymd roll. Det menar Anne-Marie Litzén som kräver att Klarspråk i radions P1 ska få återuppstå omedelbart.

Efter att det meddelats att radions insändarprogram Klarspråk skulle upphöra skrev jag en debattartikel som publicerades här i Stockholms Fria Tidning i november 2003.

Jag hade hört radioprogrammet 'Vår grundade mening' där P1s programchef Hanna Stjärne berättade att Klarspråk skulle inlemmas i Ring P1, det vill säga radio-

programmet där telefonörer kan debattera med en programledare i direktsändning. I min debattartikel befarade jag att resultatet i praktiken skulle bli att de utmärkta debattmöjligheter som Klarspråk erbjudit därmed skulle komma att tystas. Tyvärr har praktiskt taget alla mina farhågor besannats.

Min debattartikel bevärdigades aldrig med någon kommentar från Hanna Stjärne, men den 28 februari hade Stockholms Fria Tidning med en ny debattartikel där en lång rad andra vänner av Klarspråk ondgjorde sig över att programmet tystats; och då påstod Stjärne i en kommentar bland annat:

'I det nya Ring P1 finns samma praktiska möjligheter för lyssnarna som tidigare att komma till tals. /.../ De bandade inläggen har sammantaget större utrymme i P1 nu än de hade före årsskiftet.'

Hennes svar går stick i stäv med verkligheten: visserligen förlängdes det nya Ring P1 med tio minuter - samma längd som Klarspråk haft - men antalet minuter 'bandade inlägg' (som de numera nonchalant kallas) har drastiskt skurits ner. Klarspråk var som sagt tio minuter och samma upplaga sändes tre gånger per dag.

Men den som regelbundet också följt det nya Ring P1 kan konstatera att man där i snitt tar med högst 3-4 minuter 'bandade inlägg' på den 40 minuter långa programtiden. Och detta handlar om huvudsändningen. Men på de tre tiominuterspass där Klarspråk tidigare låg förekommer numer ofta endast någon minut 'bandade inlägg' och ibland faktiskt inga alls! I praktiken har alltså möjligheten att få höras i bandade inlägg mycket drastiskt nedskurits jämfört med på Klarspråkstiden.

Klarspråk var en slags folkets egen debattsida med livliga meningsutbyten debattörerna emellan, eller mellan folket och makthavarna. Av redaktörerna märktes just inte mer än på en tidnings debattsida.

Ring P1 däremot, framstår som programledarnas egna program, vilket även sägs rent ut av en del av dem. Hur direktsamtalen från telefonörerna utvecklas, påverkas naturligtvis kraftigt av programledarnas egna åsikter, även om de ofta också påstår att det de säger inte behöver överensstämma med vad de själva tycker. Det som utspelas i Ring P1 kan knappast kallas en folkets fria debatt, utan påminner mer om något slags tjurfäktningar med programledarna som skynkesviftande matadorer.

De ofta skarpt samhälls- och systemkritiska bandade inlägg som förekom i Klarspråk, tycks nu i Ring P1s regi ha ersatts med tämligen oförargliga synpunkter och reflektioner utspridda mellan direktsamtalen och resulterar praktiskt taget aldrig i någon debatt.

Stora genomgripande frågor som till exempel att regeringen strävar efter att införa ett generellt förbud mot maskering vid demonstrationer - ett förslag vilket enligt tunga remissinstanser som JO och Advokatsamfundet skulle innebära ett stort intrång i den personliga integriteten samt yttrande-, mötes- och demonstrationsfriheten - vill man tydligen inte ta upp i nya Ring P1, eller varför nonchalerade man annars att ta med det inlägg om saken som jag läste in 29 mars?

Och lagom till Internationella Arbetslöshetsdagen 6 mars läste jag in ett bemötande som bland annat handlade om de verkligt stora samhällsproblemen massarbetslösheten och långtidssjukskrivningarna men det inlägget sändes aldrig heller. Däremot har Ring P1 ägnat avsevärd tid åt till exempel bilstänklapparnas vara eller icke vara, och åt pilotlönernas storlek.

Klarspråk startades 1987 och var under alla år ett verkligt ändamålsenligt utformat och seriöst debattprogram, minst lika oumbärligt som debattsidorna i våra tidningar för en fri och bred folklig debatt - riksradion når ju ut över hela landet! Klarspråk måste få återuppstå omedelbart!

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Stockholms Fria