Att integrera eller att assimilera? | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Att integrera eller att assimilera?

Vad är det som gör att stadsdelar blir så kallade problemområden? Vilka mekanismer ligger bakom boendesegregationen? Och är den ett samhällsproblem?

De är de övergripande frågorna som ett antal universitetsforskare försöker svara på i boken Den delade staden. Boken är en antologi och består av åtta fristående texter. Forskarna har olika bakgrunder; några är sociologer, andra kulturgeografer och ytterligare någon är statsvetare.

Volymen innehåller ett antal grundliga analyser som underbyggs väl med rikligt empiriskt materiel.

Sverige tillhör de länder i världen som hävdar att de för en multi-kulturalistisk integrationspolitik. Tanken är att alla människor i landet ska få utöva sin egen kultur, på sitt eget vis. På samma gång ska de integreras, det vill säga, bli en del av det 'svenska samhället'.

Sen 1970-talet har svensk integrationspolitik handlat om att integrera och inte assimilera, nya invånare. Assimilering, å andra sidan, innebär att man jämnar ut kulturella skillnader. Det handlar om total anpassning. Ifrån offentligt håll påstås att de som kommer till Sverige ifrån andra länder ska integreras i vårt land, inte assimileras. I kapitlet Den rasifierade staden hävdar forskaren Irene Molina motsatsen.

Men om vi nu säger att de nya invånarna ska integreras i Sverige, vad är det då de ska integreras i, kan man fråga sig. Definitionerna av dem som kommer, av 'De Andra' utgår alltid ifrån en sida. Ifrån majoritetssamhällets sida. Frågor som rör integration och utanförskap med användandet av indelningar baserade på kulturella olikheter. Det är en mycket intressant bok med goda ansatser och spännande teser. Alla bokens författare intar en tydligt normativ hållning, de tar moraliskt ställning och det är befriande med akademiker som verkligen 'sätter ned fötterna någonstans.'

Hela boken igenom återfinns tesen att påståendet om att boendesegregation är något man själv väljer, är felaktigt. Det finns i själva verket mycket få alternativ att välja mellan för dem som flyttar till områden som Hjällbo, Rinkeby eller Rosengård. Vidare talas det på flera håll i boken om statens viktiga roll i det hela. Staten spelar en passiv roll när bostadsmarknaden styr, och bidrar till att skapa boendesegregationen genom avreglering av hyresrätter och avskaffande av bostadssubventioner.

Sanna Laukkanen

LITTERATUR

Den delade staden

Författare: Lena Magnusson, med flera

Bokförlag: Boréa

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Passionen blir mardröm i Sylvia

Platsen är 1950-talets Cambridge, England. Sylvia Plath, en ung lovande amerikansk poet på stipendium i England och Ted Hughes, en modig ung diktare möts under gnistrande former.

De upptäcker snart passionen och förenas i en sällsam valfrändskap. De förstår varandra nästintill fullkomlighet. Bägge två är kreativa poeter och de delar samma syn på världen. Ted röner så småningom stor framgång med sina verk medan Sylvias skrivande mer och mer hamnar i skuggan av hennes berömde make.

© 2021 Stockholms Fria