Forskare vill betala bönder för att utveckla landsbygden | Stockholms Fria
Fria.Nu

Forskare vill betala bönder för att utveckla landsbygden

Småbönder bör premieras för de sociala och ekologiska funktioner de utför i sin hembygd. Det menar två forskare vid Svenska Lantbruksuniversitetet, SLU, i en ny studie.

Traditionellt har lantbruket setts som en producent av mat och livsmedel. Men Johanna Björklund och Rebecka Milestad, båda vid institutionen för stad och land vid SLU, menar att den moderna bonden fyller flera funktioner som inte är omedelbart synliga för konsumenterna.
– Lantbruket har många sociala funktioner på bygden. Det skapar naturliga mötesplatser för människor, mötesplatser som annars inte finns i det nutida samhället. Lantbrukare ser också till att det finns lokal och material att tillgå för olika sorters sociala aktiviteter. Vill man till exempel låta skolbarn åka kärra någon dag så finns det en tillgänglig, säger Johanna Björklund.
Ett hälsosamt lantbruk kan även ha flera ekologiska fördelar. Förutom att bidra till en biologisk mångfald hjälper det till att hålla landskapet attraktivt.
– Framför allt öppnar det upp landskapet. Det kan man även se som en social funktion, vi människor tycker om ett öppet landskap. Det kan vara viktigt för byns utveckling och hela bygdens identitet, genom att minnesmärken eller annat som är centralt för bygden blir tillgängligare.
Det är den här sortens funktioner som Johanna Björklund och Rebecka Milestad vill uppmuntra. Genom att låta lantbrukarna tjäna reda pengar på de mervärden de producerar hoppas man kunna bidra till en positiv utveckling av glesbygden.
– En nyckelfaktor är att det här inte ska handla om subventionering av skattemedel, utan om ersättning för en tjänst. Lyfter man fram de här funktionerna för allmänheten kan man få folk att känna att den här typen av lantbruk vill jag betala lite extra för. Därför måste det börja med lokal försäljning och förädling – man väljer att köpa sitt kött från Sverige snarare än kanske Island eller Belgien därför att man vet att då gynnar man de här effekterna, säger Johanna Björklund.
Hon menar att konsumenter inte får låta sig skrämmas av prisskillnader.
– Det gäller att komma bort från fokuseringen på billig mat. Lantbrukare är redan hårt pressade, och det är genom att de betalda tjänsterna som vi skapar förutsättningar för de obetalda tjänsterna. Varenda sak man gör kan man givetvis inte få betalt för, men om förhållandet mellan betalt och obetalt blir för stort försvinner mycket.
Den 15:e december lades en sammanfattande rapport fram för Naturvårdsverket. Hittills har reaktionerna varit positiva, säger Johanna Björklund.
– I takt med klimatförändringarna kan de här funktionerna få än större betydelse i framtiden. Vår livsmedelförsörjning kommer att bli viktigare och viktigare.

Rekommenderade artiklar

Sverige kan säga nej till en gasledning under havet

Företaget Nord Stream vill dra en 120 mil lång gas-ledning över Östersjöns botten. Många tror att det skulle skada havsbotten. Folkpartisten Carl B Hamilton skriver i en rapport att Sverige kan och bör stoppa gasledningen. Men det måste gå fort.

Fria.Nu

Sverige kan och bör stoppa gasledningen

Den omstridda gasledningen genom Östersjön kan och bör stoppas – men då måste regeringen agera snart. Det skriver folkpartiets klimatpolitiske talesman Carl B Hamilton i en lägesrapport som presenterades i veckan.

Fria.Nu

Sverige utvisar folk till tortyr

Flera människor som har blivit utvisade från Sverige de senaste åren har blivit torterade och förföljda när de har kommit tillbaka till sina hemländer. Men Migrationsverket har sagt att de inte behöver asyl. Det skriver Farrs tidskrift Artikel 14.

Fria.Nu

© 2018 Stockholms Fria