Oklara konsekvenser när Stockholm Vatten tvingas spara | Stockholms Fria
  • *** Local Caption *** @bildtext: om att spara 100 miljoner kronor. kritiker befarar att sparkraven kommer att leda till problem med ledningsnŠtet och fler oupptŠckta utslŠpp.
Stockholms Fria

Oklara konsekvenser när Stockholm Vatten tvingas spara

Stockholm Vatten ska minska sina investeringar och föra över delar av verksamheten till separata bolag. Detta befaras medföra fler problem med ledningsnätet och större risk för oupptäckta utsläpp.

Den nya borgerliga majoriteten i Stockholms stad har som inriktning att stadens bolag ska rationalisera och fokusera på kärnverksamheten. Detta omfattar även Stockholm Vatten, som bland annat levererar dricksvatten till drygt en miljon människor i Stockholmsområdet.
I det politiska direktivet till Stockholm Vatten ingår att investeringarna i ledningsnäten ska minskas med 100 miljoner kronor per år. Dessutom ska delar av verksamheten föras över till separata bolag. Det handlar om laboratorieverksamhet och byggprojekt.
Besparingen på 100 miljoner innebär att det förebyggande underhållet på ledningsnätet minskas. Detta innebär att man istället för att bygga bort problemen får avhjälpa dem genom ökat underhåll då problem uppstår.
Christer Lennegren på Stockholm Vatten befarar att minskningarna i det förebyggande underhållet kan ge negativa effekter på längre sikt.
– Det kommer att klara sig en tid men det byggs upp ett underhållsbehov. Våra efterkommande kommer att märka av det.

Stina Thörnelöf på Stockholms miljöförvaltning menar att det kan bli en konflikt mellan besparingar i underhållet och de politiska ambitionerna att skapa nya badplatser i staden. I vissa områden i Stockholm leds avloppsvatten och spillvatten i gemensamma ledningar och när det regnar så mycket att flödena blir för stora får det smutsiga vattnet föras ut i vikar. Och om ledningarna inte underhålls och förbättras kontinuerligt ökar problemen:
– Det kan bli en konflikt om badplatser ordnas nära platser där rör går ut. Det har vi på många platser. Vi vill i första hand få bort utloppsledningar från platser där man vill idka rekreation, säger Stina Thörnelöf.
Erik Wessén (fp), som är ordförande i Stockholm Vatten AB, tror inte att besparingarna kommer att påverka ledningsnäten. Han pekar på att företaget även efter besparingen på 100 miljoner kronor kommer att använda 200 miljoner kronor per år för underhållet. Dessutom övergår företaget från planerat underhåll till ett underhåll där insatserna styrs av de behov man ser.
– Ett sådant system används av många andra vattenleverantörer i världen, säger Erik Wessén.

Stockholm Vatten kontrollerar kvaliteten på stadens vatten. Det handlar om att mäta tungmetallhalter i reningsverk, samt att kontrollera vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. I ett första skede skapas ett bolag för laboratorieverksamheten som ska tillhöra Stockholm Vatten, men i ett kommande skede ska detta bolag avyttras.
Christer Lännergren ser risker med uppdelningen.
– Vi har väldigt kompetent personal som utför prover och analyser. Om de inte blir kvar kan det bli sämre. Personalen måste kunna reagera om det blir konstiga resultat i proverna, säger han.
Ett exempel på betydelsen av att kunna spåra utsläppskällor är fallet med Gama Dental som för ett tiotal år sedan släppte ut minst 250 kilo kvicksilver till Stockholm Vattens avloppsledningar.
Men Erik Wessén tror inte att det finns risker för att konstiga värden skulle passera oupptäckta:
– Det ligger i varje konsults intresse att rapportera avvikelser. På så sätt kan de också få tilläggsuppdrag.

Rekommenderade artiklar

"Det blir tidernas kris år 2008"

Vi har nått oljetoppen och kan snart förvänta oss en energikris, en ekonomisk kris och en klimatkris. Det tror i alla fall Martin Saar och Oscar Kjellberg, som leder idésmedjorna inom projektet Konsumera smartare.

Mer luft i däcken ska ge grönare stad

De flesta bilar körs med för lågt däcktryck. Detta ökar utsläppen, ger högre bränslekostnader och gör att däcken slits ut fortare. Nu pågår en kampanj som ska få bilister att köra med rätt tryck i däcken.

Stadsutglesning i Stockholm

15 procent av Stockholmsregionens nya bostäder tillkommer genom att fritidshus permanentas. Detta i kombination med etablerandet av stormarknader i utkanten av tätorterna ökar regionens bilberoende.

© 2019 Stockholms Fria