Mer än tre decenniers kamp för ett annat Stockholm | Stockholms Fria
  • med ett gemensamt mål. Staffan Wrigge och Alfred Hallmert vill ett alternativt Stockholm.
Stockholms Fria

Mer än tre decenniers kamp för ett annat Stockholm

Sedan slutet av 1960-talet har Alternativ stad kämpat för ett annat Stockholm. Mot massbilism och för kollektivtrafik. Mot privatiseringar och för rätten till allmänna utrymmen i staden. Dess livslängd och åldersspridningen på de aktiva gör gruppen unik i det radikala Stockholm. Ett Stockholm som hade sett en aning annorlunda ut om den inte funnits.

Alternativ stad har funnits i snart 40 år. Närmare bestämt sedan den 15 februari 1969.
– Vi hamnade på kafé Mejan, som var lite billigare på den tiden, och det var där vi hittade på namnet, säger Staffan Wrigge.
Det som förenade gruppen var rivningen av gamla Klara. Det storskaliga projekt för förnyelse av innerstaden som enligt kritiker resulterade i att oskattbara kulturvärden gick förlorade. Alternativ stads kritik sträckte sig dock längre än så. Bostadshus revs för att ge plats åt kommersiella verksamheter, med följden att många av gamla Klaras tidigare innevånare tvingades flytta till förorterna. Enligt Alternativ stad ett första steg i en process av segregering som i dag gått än längre.
– Boende och små hantverkare försvann, säger Staffan Wrigge. Vi ville se ett annat sätt att organisera staden och protesterade.

Varken demonstrationer eller massmöten kunde rädda den dödsdömda stadsdelen, men under protesterna hade Alternativ stad hunnit utveckla ett nätverk bestående av hundratals aktivister. Gruppen letade efter en ny strid, och denna lät inte vänta på sig.
När staden fattade beslut om att fälla Kungsträdgårdens almar såg Alternativ stad en chans att kanalisera missnöjet som rivningen av gamla Klara hade väckt.
Det lyckades. Efter massiva protester där Alternativ stad var drivande gav staden med sig. Och almarna står kvar än i dag. Som levande monument över en strid där folkviljan konfronterade de folkvaldas vilja, och vann.
Alfred Hallmert kom först i kontakt med Alternativ stad under kampen mot Dennispaketet för tio år sedan. En kamp som slutade med att trafikuppgörelsen föll.
– Motståndet var starkt, och där får man nog säga att Alternativ stad var en sammanhållande faktor trots att det var 40 olika grupper som arbetade tillsammans, säger Alfred Hallmert.

I dag, tio år senare, återupprepar sig historien. Alternativ stad håller som bäst på att planera en aktionsdag mot de vägbyggen som inte upphörde i och med att Dennispaketets trafikuppgörelse sprack. Nu liksom då är åldersspridningen bland de aktiva stor. Allt ifrån tonåringar till pensionärer arbetar för gemensamma mål.
– Det där känns rätt unikt, säger Alfred Hallmert. I de flesta aktivistgrupper är det så väldigt små åldersskillnader.
– Det har varit så ända från början, säger Staffan Wrigge. Jag ser det som väldigt positivt. Erfarenheter från olika generationer blandas och det blir en helt annan dialog.

Kanske är det en del av förklaringen till att gruppen under snart 40 års aktivism faktiskt kunnat skörda konkreta framgångar. Stockholms moderna folkrörelsehistoria hade sett annorlunda ut om Alternativ stad inte funnits. Och det hade Stockholm också.
– Det hade väl säkert funnits något stycke motorväg till, säger Alfred Hallmert. Och om inte almarna stått kvar hade vi hade förmodligen haft en tunnelbaneuppgång mitt i Kungsträdgården. Kungsan hade inte varit sig lik.
– Det är sant, men det är den inte nu heller, säger Staffan Wrigge och skrattar. Den är förvandlad till Mammons tempel. Det är en oerhört kommersialiserad plats.

Fakta: 

Alternativ stad
Bildades 1969 som en reaktion på rivningen av gamla Klara.
Arbetar för ett socialt och miljömässigt hållbart Stockholm där innevånarna har större inflytande än i dag.
Är medlemmar i Miljöförbundet jordens vänner, och därigenom i den globala miljörörelsen Friends of the Earth.
Har engagerat sig i bland annat Almstriden, kampen mot Dennispaketet och för trängselavgifter.

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2019 Stockholms Fria