Septemberalliansen vill organisera motståndet mot regeringens politik | Stockholms Fria
Fria.Nu

Septemberalliansen vill organisera motståndet mot regeringens politik

Med parollen 'Mot högerpolitiken - för solidaritet och rättvisa' planeras en stor demonstration mot den borgerliga regeringens politik då riksdagen åter öppnar den 18 september. Bakom protesten står det nybildade nätverket Septemberalliansen, till vilket flera fackföreningar och vänsterorganisationer redan anslutit sig.

Den 18 september öppnas riksdagen åter. Då kommer den borgerliga alliansen att bjudas motstånd av det nybildade nätverket Septemberalliansen. Med sin planerade demonstration vill Septemberalliansen väcka debatt kring, och protestera mot, den politik regeringen för. Till nätverket, vars rötter finns i Måndagsupproret som under hösten och vintern organiserade demonstrationer mot de nya a-kassereglerna, har ett antal fackförbund, invandrarföreningar och vänstergrupperingar anslutit sig - däribland Kvinnopolitiskt forum, Seko klubb 19, Irakiska flyktingrådet, Sälj inte Bagis och Rättvisepartiet Socialisterna. Man räknar dock med att ännu fler tillkommer och att demonstrationen kommer att få ett stort och brett folkligt gehör.
- Regeringen lägger i fasansfull takt fram det ena nyliberala förslaget efter det andra för att genomföra ett totalt systemskifte. Ändå är det så tyst kring det som pågår. Vi vill bryta den stiltje som har varit under våren och det tror jag att vi kommer att lyckas med. Det finns många människor som känner mycket undertryckt ilska i dag, säger Arne Johansson från Rättvisepartiet socialisterna.
Tanken är att demonstrationen ska samla olika block som lyfter flera frågor såsom regeringens miljö- och asylpolitik, utförsäljningarna av statliga företag och allmännyttan, skatteavdraget för hushållsnära tjänster, förändringarna i a-kassan och de planerade förändringarna av sjukförsäkringssystemet.

Jessica Enlund från Sälj inte Bagis menar att det är viktigt att tydliggöra hur alla de här sakerna hänger ihop och därigenom få så mycket människor som möjligt att engagera sig.
- Jag hoppas på en massdemonstration den 18 september, att folk som inte vanligtvis brukar demonstrera ansluter sig. Åtminstone förväntar jag mig att alla som gick i förstamajtågen dyker upp, säger hon.
- Det är inte så att vi tycker att samhället var idealiskt under förra regeringen heller. Men det här är en politik helt utan humanitet och solidaritet och regeringen driver den hårt eftersom de vet att de inte kommer att sitta kvar vid nästa val.
Septemberalliansen kommer under sommaren att arbeta för att värva fler anhängare och organisationer och sprida sitt budskap. Bland annat har Kommunal sektion 28, som organiserar 9 000 arbetare i västra Stockholm, gått ut med ett fackligt upprop för att få LO att ta ställning och mobilisera sina medlemmar till att delta i demonstrationen.
- Vi ser som vår uppgift att organisera motståndet mot högerpolitiken. Det är bara vanligt folk som tillsammans kan stoppa nedskärningarna, pigavdraget, utförsäljningarna och de antifackliga lagar som förbereds. Det behövs en ny massrörelse, säger Bilbo Göransson, från Kommunal sektion 28.

Det som företrädarna för Septemberalliansen finner mest anmärkningsvärt är att flertalet av oppositionens politiker och media tycks mena att demokrati innebär att har man väl vunnit ett val har man tillräckligt mandat att genomföra vad man vill.
- De omfattande privatiseringar som regeringen håller på med kommer att slå hårt. Men trots att det är mer extremt här i Sverige än i övriga Europa så missar media det fullständigt, säger Arne Johansson.
Bilbo Göransson tycker sig emellertid ha funnit förklaringen till det.
- Det finns knappt några arbetarmedia längre. På 70- och 80-talen hade den här politiken varit omöjlig, den skulle ha skapat en medievåg utan dess like.

Rekommenderade artiklar

"Sluta fiska torsk i Kattegatt"

Ministrar i EU har träffats och talat om fiske. De bestämde att EU ska fiska mindre torsk år 2008. Men forskare säger att man måste sluta fiska torsk i havet runt Sverige. Annars tar all torsk slut.

Fria.Nu

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

EU fiskar efter för mycket

På onsdagen enades EU:s fiskeministerråd i Bryssel om en minskning av torskkvoterna på åtta procent under 2008. Detta trots upprepade signaler från forskare om att det fordras en nollkvot för att rädda bestånden i Västerhavet och Östersjön.

Fria.Nu

© 2019 Stockholms Fria