Religiösa friskolor splittrar regeringen | Stockholms Fria
Fria.Nu

Religiösa friskolor splittrar regeringen

I juni beviljade länsrätten den religiösa sekten Plymouthbröderna tillstånd att starta en friskola. Centerpartiet och folkpartiet har länge krävt hårdare regler för religiösa friskolor, och nu ställer sig även moderaterna bakom en översyn av lagen. Men kristdemokraterna motsätter sig fortfarande särskilda regler för religiösa friskolor.

Den religiösa sekten Plymouthbröderna undviker kontakt med utomstående som inte delar deras tro. När den först ansökte om tillstånd att få starta friskola blev svaret nej, men efter att sekten anställt en utbildad rektor utan Plymouthanknytning ändrade sig Skolverket. Beslutet prövades även i länsrätten som i slutet av juni meddelade att inget i Plymouthbrödernas ansökan stod i strid med skollagen.
Den 20 augusti slår skolan upp portarna. Enligt Hallandsposten är 29 högstadieelever och 18 gymnasister, samtliga med nära anknytning till sekten, inskrivna för att börja på skolan.

Folkpartiet och centerpartiet förespråkar hårdare regler och strängare kontroll av religiösa friskolor.
– Vi måste skydda våra barn från extremism och därför tycker jag att vi behöver skärpa reglerna. Religiösa sekter som har en mer extrem värdegrund ska inte få driva friskolor, har skolminister Jan Björklund sagt.
Och i ljuset av länsrättens beslut att tillåta Plymouthbrödernas skola har även moderaterna ändrat sin tidigare hållning.
– Jag blev både förvånad och oroad när Plymouthbröderna fick tillstånd att starta en friskola och när det då visar sig att de får tillstånd tycker jag att det finns skäl för oss moderater att ompröva vår tidigare inställning, sade partiets skolpolitiska talesperson Margareta Pålsson nyligen till Ekot.

Frågan är dock känslig för alliansregeringen eftersom kristdemokraterna ogärna ser att religiösa friskolor särbehandlas.
– För oss är det viktigt att vi har en skollagstiftning som tydligt beskriver de krav som gäller, oavsett vem som är utförare, säger Gunilla Tjernberg, partiets talesperson i skolfrågor.
– Det är oerhört viktigt med skolplanens värdegrund och att man lär ut demokrati och jämställdhet. Sedan vill vi inte särskilja mellan skolor eftersom vi tror på mångfald.
Lärarnas riksförbund har i samband med att Plymouthbröderna erhöll sitt tillstånd krävt att Skolverket får utökade befogenheter att agera mot skolor som inte följer läroplanens regler. I dag kan en skola, trots flagranta regelbrott, fortsätta bedriva undervisning i flera år genom att överklaga fattade beslut menar organisationen.

Gunilla Tjernberg är försiktigt positiv till fackförbundets idéer och betonar att hon hellre ser en förbättrad tillämpning av det befintliga regelverket än en förändring av detsamma.
– Det måste finnas tid att göra en rimlig bedömning, men det är en avvägning hur lång tid det får ta, säger hon. Jag är inte främmande för att man skärper Skolverkets uppdrag, men jag vill återkomma i den frågan.

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2019 Stockholms Fria