Ursprungsbefolkning vittnar om Skanskas övergrepp i Amazonas | Stockholms Fria
Fria.Nu

Ursprungsbefolkning vittnar om Skanskas övergrepp i Amazonas

I Skanskas reklamvärld säljs budskap om hur företaget ska rädda jordens framtid med energisnåla hus och klimatsmart teknik. En grön image som ger företaget internationella hedersutmärkelser och nya megaprojekt på agendan, som att bygga FN:s högkvarter i New York. Men i Amazonas regnskog tecknar indianer och människorättsaktivister en annan bild av företaget. Vittnesmålen om hur Skanskas inhyrda paramilitärer terroriserar civilbefolkningen är många och graverande.

I Latinamerika utför Skanska tunga uppdrag åt oljeindustrin genom att sköta löpande underhåll och anläggningsarbeten på oljefälten. I Ecuadors regnskog arbetar Skanska för oljebolagen Repsol-YPF och Petrobras, ökända för sin aggressiva och lagvidriga verksamhet.
Ett flertal organisationer och lokala myndigheter i Ecuador menar att den oljeexploatering som Skanska deltar i är olaglig. Organisationerna Acción Ecológica, Frente de Defensa de la Amazonia (FDA), samt internationella Oilwatch har samlat en mängd rapporter om grova brott mot mänskliga rättigheter och miljölagar i de områden där Skanska arbetar.
Enligt miljömyndigheten i provinsen Orellana är Skanska skyldigt till ett flertal lagbrott i bland annat nationalparken Yasuni, där de tidigare har byggt olovligt för Petrobras räkning. Här uppges företaget ha utnyttjat lokalbefolkningen som gratis arbetskraft, samt stulit mat från ursprungsfolken. Enligt en rapport från byn Chiru Isla i Yasuni, som sammanställts av José Proano från Acción Ecológica, har Skanska även dumpat giftigt avfall i vattendragen vilket lett till att ursprungsfolken insjuknat.
Trots att provinsiella myndigheter, organisationer och lokalbefolkningen försöker få bort de kriminella bolagen, fortsätter Skanska och Petrobras numera sin verksamhet på ett annat oljefält i samma region. Även här sker en lagvidrig praktik, miljöföroreningar och brott mot mänskliga rättigheter. Detta bekräftas bland annat av jurister på FDA.

I en annan del av nationalparken Yasuni, oljeblock 16, arbetar Skanska och oljegiganten Repsol-YPF i huaoranifolkets territorium. Enligt Ecuadors nationella lagar och FN:s konvention om ursprungsfolkens rättig- heter äger huaoranifolket rätt till inflytande över varje beslut om aktiviteter i sitt territorium. Något som Repsol-YPF och Skanska har kunnat ignorera fullständigt genom bolagens ekonomiska maktposition i Ecuador. Istället har bolagen militariserat området med hjälp av den nationella armén och privata vaktstyrkor som med våld har slagit ner ursprungsfolkens protester mot den exploatering som sker på deras mark.

I block 16 har Repsol-YPF ett mångmiljonkontrakt med militären som inkluderar 'beskydd mot subversiva element', dit ursprungsfolk och småbönder räknas. Enligt Oilwatch är kontraktet lagvidrigt och utgör ett hot mot huaoranifolkets överlevnad då bolaget ges 'rätt' att beordra militären om vad helst det vill.
Alicia Cahuiya från huaoranikvinnornas organisation Amwae förklarar att bolagen gör livet outhärdligt för hennes folk som ibland terroriseras till döds.
- Vi övervakas i varje steg vi tar och så fort vi protesterar skickar bolagen militären på oss. Om vi inte ger oss så hotar eller slår de oss, säger hon. Det händer även att militärer har ihjäl huaoranis och att liken slängs i floden.

Huaoranifolkets berättelser om hot, våld och mord bekräftas av Ecuadors miljö- och människorättsorganisationer. José Proano från Acción Ecológica och Oilwatch har länge arbetat med ursprungsfolken och mot oljeindustrin. Han säger att även de som samarbetar med ursprungsfolken förföljs eller mördas, vilket bland annat hände den kände miljöaktivisten Angel Shingre i oljestaden Coca.
- I Ecuador terroriseras de som opponerar sig mot oljeindustrin till den grad att många tvingas fly för sina liv och överge kampen, säger José Proano. Oljeregionerna i Amazonas är som bolagsstyrda kolonier, där försvaret bara är ytterligare ett av industrins egna paramilitära banditband.

Repsol är inte det enda av Skanskas uppdragsgivande bolag som använder sig av en olaglig beskyddarverksamhet. Även Petrobras är ökänt för sina avtal med militära styrkor. I oljeblock 31, där Petrobras och Skanska fick sina tillstånd indragna på grund av kriminella aktiviteter 2005, hade bolaget ett hemligt kontrakt med militären. Enligt advokat Bolivar Beltran, från Fundación Lianas, bryter de hemliga avtalen mot bland annat kapitel fem i den ecuadorianska konstitutionen, samt FN:s konvention om ursprungs- och stamfolks rättigheter.

Skanskacheferna i ecuadorianska Amazonas, Milton Diaz och Osvaldo Contreras, bekräftar att verksamheten kräver militärt beskydd och privata styrkor. Enligt dem är det själv- klart att beväpna sig mot ursprungsfolken, som de liknar vid 'apor' och 'efterblivna'.
På företagets bas i Amazonas industrilandskap förklarar de hur exploateringen aldrig skulle kunna verkställas utan vapen.
- På Skanska har vi dessutom en strikt säkerhetskultur, hävdar Milton Diaz, och personligen går jag aldrig någonstans obeväpnad i den här bushen.
Skanskas regionala chefer ser inget problematiskt i att verksamheten förutsätter beväpnade styrkor som skydd mot ursprungsfolk. Det gör inte heller Skanskas internationella hållbarhetsdirektör Noel Morrin, som från huvudkontoret i Stockholm försvarar företaget med att det bara bedriver 'standard practice'.

Fakta: 

Fotnot
Artikelförfattaren har sedan i juni publicerat en rad artiklar om Skanskas förehavanden i Latinamerika på den oberoende nyhetssajten Yelah.net. Förutom i Ecuador beskylls företaget vara inblandat i mord och miljöförstöring i Colombia, Peru och Bolivia.
Skanska har upprepade gånger ombetts att kommentera uppgifterna, men enligt företagets presschef Peter Gimbe kan företagsledningen varken kan bekräfta eller avfärda anklagelserna. Skanska har nu tillsatt en utredning. Hittills har inga åtgärder vidtagits.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2019 Stockholms Fria