Landstinget avskaffar fria sjukresor | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Landstinget avskaffar fria sjukresor

Den borgerliga majoriteten i landstinget tycker att det är orättvist att patienter får sina sjukresor betalda. Därför har landstingsstyrelsen klubbat igenom att avgiftsbelägga sjukresorna, även dem som sker med kollektivtrafiken.

I dag får patienter i Stockholms län ersättning för sjukresor och för patienter inom habiliteringen är resorna helt kostnadsfria. Men den borgerliga majoriteten tycker att dagens regelverk är krångligt och orättvist och har därför bestämt sig för att avskaffa ersättningen för alla sjukresor, förutom mellan vårdgivare. Även de sjukresor som sker med kollektivtrafiken avgiftsbeläggs. Beslutet klubbades igenom i landstingsstyrelsen i tisdags och de nya reglerna ska efter behandling i fullmäktige träda i kraft den 1 januari 2008.
– Det är fruktansvärt. Man har inte gjort någon konsekvensbeskrivning av vilka det drabbar. Att det framför allt är barn och vuxna funktionshindrade som behöver de här resorna för att kunna ta sig till och från till exempel boende, korttidshem och vårdgivare utan att föräldrar behöver ta ledigt eller en assistent hela tiden måste följa med, säger Gunilla Roxby-Cromvall (v), ledamot i landstingsstyrelsen.
– Det kommer att slå väldigt hårt mot ekonomiskt svaga grupper. Många som har ett livslångt behandlingsbehov lever på sjukersättning och har det redan mycket knapert. Det här är att smygavgiftsbelägga de mest utsatta i samhället.

Punkten om att slopa de fria resorna tillkom som ett tillägg på landstingsstyrelsens ärendelista så sent som den 14 september och röstades igenom trots att oppositionen begärde ytterligare utredning.
Carina Hjelm, chef för Handikapp och habilitering som har det övergripande ansvaret för all habiliteringsverksamhet i länet, tycker att beslutet är oroväckande.
– Vi är väldigt oroliga över situationen. Många av våra brukare har det så dåligt ställt att det kan bli så illa att de inte har råd att åka iväg på behandling.

Det nya regelverket säger också att sjukresorna bara får gå till och från den adress där man är mantalsskriven, vilket framför allt riskerar att drabba barn med funktionshinder hårt.
– Många barn åker till vårdgivare från dagis eller dagcenter, eller har skilda föräldrar på olika adresser, säger Carina Hjelm.
Ordföranden i landstingsstyrelsen, Chris Heister (m), vill inte uttala sig i frågan utan hänvisar istället via sin pressekreterare till Anna Starbrink (fp), ordförande i färdtjänstnämnden.
Anna Starbrink tror inte att personer som behöver resa från olika adresser till vårdgivare hamnar i kläm med det nya regelverket. Tvärtom är åtgärden nödvändig för att komma åt dem som fuskar med sjukresor, menar hon.
– Det finns ett undantag för akuta resor, men när det gäller planerade resor till behandling har vi begränsat det till resor från adressen där man är folkbokförd för att vi ska få mer kontroll över kostnaderna. Enligt förvaltningen är det ett så vanligt förekommande problem att personer utnyttjat sjukresorna att man bestämt sig för att göra något åt det. Man ska inte kunna använda dem för långa resor, som till exempel ut på landet.

Har ni gjort någon bedömning av hur det här påverkar ekonomiskt svaga grupper?
– Det är klart att de som inte betalar i dag kommer att få betala. Därför är det bra att vi har högkostnadsskydden. Men det är klart att varje utgift kan vara betungande för dem som har lite pengar att röra sig med.

Anna Starbrink menar att ärendet är bra berett och att det utgör ett fullgott underlag för det beslut som ska tas i fullmäktige i oktober.
Carina Hjelm som har erfarenhet från hur verkligheten ser ut för dem som är beroende av sjukresor håller inte med.
– Ärendet har inte beretts alls. Vi har inte blivit tillfrågade vad vi anser. Man har inte tagit hänsyn till vilka konsekvenser det kan komma att få och det finns inte redovisat någonstans vad handikapporganisationerna tycker, säger hon.
– Jag blev väldigt häpen och tänkte att så här tokiga beslut kan man väl inte fatta. De borde ha bättre underlag för sina beslut.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

"Sluta fiska torsk i Kattegatt"

Ministrar i EU har träffats och talat om fiske. De bestämde att EU ska fiska mindre torsk år 2008. Men forskare säger att man måste sluta fiska torsk i havet runt Sverige. Annars tar all torsk slut.

Fria.Nu

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

EU fiskar efter för mycket

På onsdagen enades EU:s fiskeministerråd i Bryssel om en minskning av torskkvoterna på åtta procent under 2008. Detta trots upprepade signaler från forskare om att det fordras en nollkvot för att rädda bestånden i Västerhavet och Östersjön.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria