Hallå där Alfred Hallmert... | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Hallå där Alfred Hallmert...

...från Planka.nu som släpper rapporten Highway to hell? om Förbifart Stockholm.

Varför skriver en organisation som kämpar för skattefinansierad kollektivtrafik en rapport om motorvägar?

– Därför att de infrasatsningar på vägar står i motsättning till en god kolltrafik, det handlar om hur staden är organiserad. Den kanske viktigaste slutsatsen i rapporten är att det inte går att kombinera ett bilsamhälle med en god kollektivtrafik. Men det är ingen naturlag att bilismen måste växa, det är en fråga om politiska beslut.

Varför kommer rapporten just nu?

– Stockholmsförhandlingen, som Carl Cederschiöld driver, släpper snart sina resultat. Det är där förslagen om nya vägsatsningar kommer att vara, att vi släpper vår rapport nu är för att visa på alternativen.

Ni skriver om &"urban rättvisa", hur vill ni egentligen att staden ska se ut?

– Vi ser framför oss en transportsnål stad där alla har tillgänglighet till hela samhällets utbud genom avgiftsfri trafik, att alla kan ta sig överallt utan att ekonomiska överväganden ska spela in.

Att författa rapporter är inget den utomparlamentariska vänstern brukar ägna sig åt. Nu gör ni det, och lanserar den genom att bjuda på gratis champagne. Försöker ni slå högern på dess egen planhalva?

– Haha, det vet jag inte, det handlar väl snarare om att bredda begreppet aktivism och vad det kan innebära. Att inte hålla det inne i gamla mönster. Sedan är det inte så viktigt att fokusera på vad motståndarsidan brukar göra, det är mer intressant vad vi kan göra själva.

Fakta: 

<h2><a style="color: #1670d4; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs mer om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></h2>

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Utsläppen riskerar att öka med 80 procent till 2030

I utvecklingsplanen för Stockholmsregionen spås ökade utsläpp med upp till 80 procent 2030. Nu riktar Naturvårdsverket hård kritik, bland annat mot Förbifart Stockholm, för brist på klimatåtgärder. Men landstingsmajoriteten kallar kritiken missvisande.

50 miljoner i förskott till Förbifarten

Stockholms stad förskotterar 50 miljoner kronor till Förbifarts Stockholms arbetsplansarbete. Pengarna är en bråkdel av vad projektet beräknas kosta, men innebär att den omstridda trafikledens byggstart kan tidigareläggas.

'Vägverket har bestämt sig för länge sedan'

I juni förväntas Vägverket ansöka om tillåtlighet hos regeringen för att få bygga en ny motorväg som ska knyta samman Stockholms södra och norra delar.
De alternativ som finns är Förbifart Stockholm och Diagonal Ulvsunda. Vägverket hävdar att man ännu inte fattat beslut om vilket förslag man ska ställa sig bakom. Men enligt Harald Zetterström från Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen (Arg) har såväl myndigheten som tunga Stockholmspolitiker för länge sedan beslutat sig för att stödja Förbifart Stockholm.

© 2022 Stockholms Fria