Chiquita betalade paramilitära grupper | Stockholms Fria
Klas Lundström

Inledare


Klas Lundström
Fria.Nu

Chiquita betalade paramilitära grupper

"Om företaget hade vägrat att betala utpressarna hade det inneburit en stor fara för våra medarbetare och deras familjers liv", skriver Max Stenbäck, Sverigechef Chiquita Nordic, i en replik på Klas Lundströms inledare Hatet mellan FARC och Uribe består (12/1-08). Klas Lundström svarar.

Brev till inledarsidan:

Artikeln med rubriken Hatet mellan FARC och Uribe består den 12 januari 2008 innehöll ett grovt sakfel om Chiquita. I artikeln står det att 'ett multinationellt företag - bananjätten Chiquita Brands - [tvingats] att erkänna att man lejt paramilitärer för att mörda fackliga företrädare'.
Vi blir ofta upprörda av den felaktiga information och desinformation som finns kring de tragiska händelserna i Colombia, men blev särskilt upprörda av denna felskrivning som är helt befängd och som vi tar starkt avstånd från.

Chiquita tvingades till att betala pengar till flera olika paramilitära grupper i Colombia under nittiotalet. Betalningarna till både vänster- och högersinnade paramilitära organisationer (ELN, FARC och UAC) gjordes enkom för skydda arbetarna i Colombia, som allvarligt hotades efter upprepade incidenter och attacker från milismän som kontrollerade områdena där Chiquitas odlingar fanns. Inga motprestationer har erhållits.
Chiquita hade inga 'bra' alternativ i Colombia. Om företaget hade vägrat att betala utpressarna hade det inneburit en stor fara för våra medarbetare och deras familjers liv. Om företaget omedelbart hade lämnat sina lantbruk, sina anställda och sina avtal med arbetstagarna hade tusentals colombianska arbetare drabbats av sociala och ekonomiska konsekvenser. Chiquita tog ställning för sin colombianska arbetsstyrka samtidigt som företaget hoppades att den colombianska regeringen skulle lyckas med att avveckla dessa paramilitära grupper och våldsverkare.
Chiquita fördömer till fullo handlingar av alla grupper som använder sig av våld och utpressning. Chiquitas historia i Colombia visar vårt engagemang för att skapa en stabil och laglig sysselsättning, för rättvisa anställningsavtal, för att bygga säkra samhällen och för att förbättra livskvaliteten för den lokala befolkningen.

Internationella fackliga organisationer betraktar Chiquita som en god samhällsmedborgare i Colombia. Chiquita har visat socialt ansvar och engagemang i samhället såväl i välstånd som i nöd; i fred och under oroligheter.
Företaget Chiquita har stor respekt för Colombia och dess folk, som genomlidigt stora svårigheter, och vi hoppas att vi en dag återigen kan skapa arbetstillfällen och därmed ett bättre liv för människor i Colombia. Tack för tillfället att besvara nämnda felaktigheter.
Max Stenbäck, Sverigechef Chiquita Nordic

Klas Lundström svarar:

Det är bra och viktigt att Max Stenbäck erkänner att företaget betalat pengar till den paramilitära gruppen AUC i Colombia.
Stenbäck menar att Chiquita tvingades betala till 'flera olika paramilitära grupper i Colombia under nittiotalet'. Orsaken ska ha varit 'hot mot företagets anställda och deras familjer'. Redan där far Stenbäck med osanning eftersom de 1,7 miljoner dollar som betalades ut till AUC användes så sent som 2004.
Att inte tro att de pengar Chiquita olagligt betalade terroriststämplade AUC skulle investeras i vapen, våld och fortsatt tortyr riktad mot sina främsta motståndare, bland annat fackliga företrädare, är naivt och oansvarigt. Pengar från Chiquita betalades ut och oavsett syften stödde företaget en organisation som ägnar sig åt mord, tortyr och konfiskering av människors marker.

Stenbäck skriver vidare att om 'företaget hade vägrat att betala utpressarna hade det inneburit en stor fara för våra medarbetare och deras familjers liv'. Men eftersom 500 arbetare mördades under samma period av samma grupp torde det inte vara långt från sanningen - och inte fråga om 'desinformation' - att hävda att Chiquita indirekt hjälpt paramilitärer, de man lejde i säkerhetssyften, att spåra fackliga företrädare.

Oavsiktligt eller inte och oavsett anledning, företräder Stenbäck ett företag som på alla tänkbara vis har hjälpt till att förlänga det tragiska colombianska inbördeskriget genom att sponsra paramilitära grupper ekonomiskt.

© 2019 Stockholms Fria