50 miljoner i förskott till Förbifarten | Stockholms Fria
Stockholms Fria

50 miljoner i förskott till Förbifarten

Stockholms stad förskotterar 50 miljoner kronor till Förbifarts Stockholms arbetsplansarbete. Pengarna är en bråkdel av vad projektet beräknas kosta, men innebär att den omstridda trafikledens byggstart kan tidigareläggas.

– Förbifart Stockholm kan förverkligas snabbare genom det beslut fullmäktige fattar ikväll. De 50 miljoner kronor som avsätts innebär att Vägverket redan nu kan påbörja arbetsplanearbetet och genom beslutet har staden nu tillsett att två strategiska projekt är igångsatta. 

Det sade finansborgarrådet Kristina Axén Olin i en kommentar inför kommunfullmäktiges sammanträde i går kväll. Men det råder politisk oenighet om överenskommelsen för Stockholms infrastruktur. Såväl miljöpartiet som vänstern säger båda bestämt nej till Förbifart Stockholm.

Oppositionsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (v) kallar förbifarten ett "gigantiskt steg bakåt" medan miljöpartiets gruppledare Emilia Hagberg säger att den "bygger på gamla skisser från 1960-talet".

Partierna förespråkar istället att skattemedlen det resurskrävande projektet kommer att ta i anspråk borde gå till att utveckla regionens kollektivtrafik. Miljöpartiet har också hotat att inte stödja en eventuell socialdemokratisk regering efter valet 2010 om inte trafikleden slopas.

Men socialdemokraterna är positiva till vägbygget. Däremot är de kritiska till den modell för finansieringen som den statliga trafikförhandlaren Carl Cederschiöld har föreslagit. 

– Stockholm kommer att betala 75 procent av kostnaden, inklusive alla pengarna från trängselavgifterna, säger Jan Valeskog, vice ordförande i stadens trafik- och renhållningsnämnd. 

– För Södra och Norra länken betalade staden 25 procent, och nu blir det plötsligt en helt annan lösning. De borgerliga tar helt enkelt inte tillvara stockholmarnas intressen.

Förbifarten beräknas kosta 25 miljarder kronor. Av dessa vill majoriteten att 15 miljarder kronor tas från trängselskatteintäkter. Ett svek, menar oppositionspartierna. Enligt texten på de valsedlar stockholmarna hade att ta ställning till skulle intäkterna från trängselskatten återföras till regionen i form av investeringar i både kollektivtrafik och vägar. 

– Hela poängen med folkomröstningen var att man fick veta vad pengarna skulle gå till. Jag hade inte röstat ja om jag inte visste vad de skulle gå till. Men det finns en nonchalant inställning att det bryr man sig inte så mycket om, säger Jan Valeskog som förespråkar att hälften av de 15 miljarderna ska gå till kollektivtrafik.

Men även 7,5 miljarder till väginvesteringar vore 7,5 miljarder för mycket, menar Alfred Hallmert från Klimatsmart Stockholm, ett nystartat nätverk som samlar bland andra Alternativ stad, Planka.nu och Naturskyddsföreningen Stockholm och i går manifesterade utanför Stadshuset. 

– Att man planerar att ta pengar från trängselavgifterna gör det extra konstigt. Det motverkar hela poängen med att ha trängselavgifter om en avgift som ska minska trafik används till att bygga vägar som ska öka trafiken. Om vi ska nå de ganska klena klimatmål man har satt kommer vi att behöva riva vägar.

Miljörörelsens argument går dock inte hem hos Jan Valeskog. 

– Det där är mycket märkligt, säger han. När vi pratar med dem tycker vi inte att de inser att den här regionen kommer att växa mycket kraftigt. 2030 räknar vi med att ha 4,4 miljoner människor i Mälardalen, vi måste ha en infrastruktur som motsvarar den befolkningen. 

– Det blir lite inskränkt om man pratar om att man inte ska bygga några nya vägar eller stänga av all biltrafik i innerstan. Då blir det navelskåderi.

Navelskåderi? 

– Ja, navelskåderi. Nu tog jag i ordentligt.

Fakta: 

Förbifart Stockholm är en planerad trafikled som ska förbinda Kungens kurva och Häggvik. Leden kan börja byggas tidigast 2010 och beräknas i sin helhet vara öppen för trafik 2022.

Projektets samhällsnytta har ifrågasatts, bland annat av forskare vid KTH som underkände Vägverkets kalkyl med motiveringen att den inte tagit hänsyn till de klimatpolitiska målen.

Enligt Cederschiöldutredningens förslag ska 15 av de 25 miljarder kronor vägbygget beräknas kosta tas av intäkter från trängselskatt. Staten ska skjuta till 3,75 miljarder kronor, Stockholms stad 1,25 miljarder kronor, och resterande 5 miljarder ska finansieras genom så kallad offentlig-privat-samverkan.

Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida. 

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Utsläppen riskerar att öka med 80 procent till 2030

I utvecklingsplanen för Stockholmsregionen spås ökade utsläpp med upp till 80 procent 2030. Nu riktar Naturvårdsverket hård kritik, bland annat mot Förbifart Stockholm, för brist på klimatåtgärder. Men landstingsmajoriteten kallar kritiken missvisande.

'Vägverket har bestämt sig för länge sedan'

I juni förväntas Vägverket ansöka om tillåtlighet hos regeringen för att få bygga en ny motorväg som ska knyta samman Stockholms södra och norra delar.
De alternativ som finns är Förbifart Stockholm och Diagonal Ulvsunda. Vägverket hävdar att man ännu inte fattat beslut om vilket förslag man ska ställa sig bakom. Men enligt Harald Zetterström från Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen (Arg) har såväl myndigheten som tunga Stockholmspolitiker för länge sedan beslutat sig för att stödja Förbifart Stockholm.

© 2021 Stockholms Fria