Effektivt arbete mot hiv i Karibien | Stockholms Fria
Fria.Nu

Effektivt arbete mot hiv i Karibien

Länderna i Karibien tillhör det fåtal länder i världen som har lyckas minska spridningen av hiv, enligt en ny FN-rapport. Rapporten har släppts inför världsaidsdagen på onsdag, den 1 december.

- Förra året sa vi att Karibien var den region efter Afrika söder om Sahara där antalet hivsmittade ökade mest, men de här länderna tog verkligen budskapet om förebyggande på största allvar, säger Purnima Mane, programchef inom FN:s program mot hiv/aids, UNAIDS.

- Barbados, Bahamas, Bermuda, Dominikanska republiken och vissa delar av Haiti och Kuba har gjort stora framsteg för att minska spridningen av hiv/adis, säger hon.

- Jag tror att en fördel länderna har är att de är små länder och att de därför har lyckats nå ut till folk på ett bra sätt, säger hon men tillägger att dessa stater samtidigt har ett stort utbyte med andra länder och folk, en riskfaktor de har klarat bra.

Två andra länder som har lyckats minska antalet hivsmittade de senaste åren är Kenya och Zimbabwe, enligt rapporten. Men den globala bilden är inte ljus.

- Enligt rapporten är över 40 miljoner människor hivpositiva i dag, vilket är en ökning med tre miljoner jämfört med för två år sedan, säger Mane.

Afrika söder om Sahara är fortfarande värst drabbat. 60 procent av alla som lever med aids bor i den regionen. Men en ny oroshärd de senaste åren är östra Europa, säger Mane. Antalet hivsmittade i östra Europa och Centralasien har ökat med 25 procent under de senaste åren.

I Östeuropa och även i Latinamerika underblåses epidemin av en kombination av narkotikamissbruk och prostitution och i båda regionerna saknas bra program för att förebygga smittspridningen.

I de länder där antalet smittade har minskat har förändrade beteendemönster som ökat användande av kondomer, färre sexualpartners eller senarelagd sexualdebut spelat en viktig roll. Bättre tillgång på hivtester och rådgivning har också varit viktiga faktorer.

Enligt rapporten har glädjande nog allt fler fått tillgång till bromsmediciner de senaste två åren. Uppskattningsvis mellan 250 000 och 350 000 dödsfall har undvikits i år tack vare att bromsmedicinerna når ut till fler.

Men i många delar av världen saknas fortfarande grundläggande kunskaper om hiv, enligt rapporten. I Afrika söder om Sahara vet två tredjedelar av de unga kvinnorna mellan 15 och 24 år inte exakt hur sjukdomen sprids och i Filippinerna svarade över 90 procent i en undersökning att de trodde att man kunde få hiv genom att dela en måltid.

Rekommenderade artiklar

'Låt fler komma in och jobba'

I rika länder är man rädd för att det ska komma för många människor från fattiga länder. Men att folk åker till ett annat land och arbetar är bra för både rika och fattiga länder. Det visar en ny studie.

Fria.Nu

Minskat förtroende för världens makthavare

En global opinionsundersökning visar att människor i allt högre utsträckning tappar förtroendet för sina regeringar och för näringslivet, men också för de icke-statliga organisationerna.

Fria.Nu

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

© 2020 Stockholms Fria