Kristdemokrat driver blogg mot islamism | Stockholms Fria
  • På bloggen Jihad i Malmö förs ett krig mot islamism. Syftet är att upplysa människor om vad islamism innebär för att skapa en motkraft mot propaganda,
Fria.Nu

Kristdemokrat driver blogg mot islamism

Hans C Pettersson, kristdemokratisk ledamot i polisnämnden i Skåne, har en blogg som blivit känd för att ha publicerat de omdiskuterade Muhammedbilderna. Bloggen ser som sin uppgift att motverka islamism, vilken den också gör i hatfyllda ordalag. Nu har även personuppgifter och hemliga telefonnummer på en ideologisk motståndare lagts upp.

Samtidigt som protesterna växer mot Danmark och för karikatyrbilder av Muhammed driver den kristdemokratiske politikern Hans C Pet- tersson sedan i maj 2005 en blogg under namnet Jihad i Malmö. Den har enligt egen utsago klättrat upp till en andraplats på den svenska bloggtoppen. Bloggen har publice-rat bilderna och har även en länk till Jyllandsposten.

Islamiska Jihad är en islamistisk palestinsk motståndsrörelse. Deras mål är att upprätta en muslimsk stat i Palestina och utplåna staten Israel genom heligt krig. Vad betyder då Jihad i Malmö? Har det något med Nationaldemokraternas hetskampaj Jihad mot folkhemmet att göra?

- Nej, namnet kom bara till för att väcka intresse, säger Hans C Pet-tersson.
Bloggen handlar om islamism både inom och utom Sveriges gränser. Men bloggen handlar inte om religionen islam utan om islamism. Islamism betyder politisk islam, vilket är en bred politisk rörelse med olika förgreningar. Det gemensamma målet är att politiken ska bygga på de religiösa skrifterna, en islamisk värdegrund.

Inom den islamistiska rörelsen finns såväl demokratiska partier som militanta grupper. Och här är det de militanta grupperna som Hans C Pettersson främst riktar sin ilska mot.

Tycker du illa om alla islamistiska grupper, eller bara de militanta?

- Jag vänder mig mot islamism i alla dess former. Islamism är i dag det största hotet mot demokratin.

Hans C Pettersson har tidigare försvarat rasistiska yttringar. När en poliskommissarie i somras skickade ut ett faxmeddelande om att 'negrer och araber' slår ner och rånar svenskar, försvarade Hans C Pettersson detta med att det var ett 'sundhetstecken' i ett pressmeddelande.

- Kanske inte ordvalet i faxmeddelandet var det bästa, men vad jag ville säga var att det var bra att polisbefälet reagerade efter en våldsam natt i Malmö.

Hatet mot islamismen genomsyrar hela bloggen. Han beskriver med stöd av olika tidningsartiklar hur islamismen sprider sig i samhället, i skolor och poitiska partier. Han påstår vidare att det finns 20 islamistiska terrororganisationer i Sverige och har även beräknat antalet islamister.

Samtidigt tar han ensidigt parti för israelerna i Israel-Palestinakonflikten. På flera ställen tycker han att vissa islamister ska befinna sig på 'sin rätta plats' - bakom galler.

Vad vill du åstadkomma med bloggen?

- Jag vill göra folk medvetna om vad islamism betyder. De ska inte ostört kunna sprida sin propaganda i till exempel skolor. Svenskar har inte tagit sådant på allvar. När folk är medvetna om vad det innebär kan dialoger skapas mellan svenskar och islamister om vad som egentligen är demokrati.

Kristdemokraterna i Skåne läns landsting är inte oroade. Ingemar Hansson, politisk sekreterare på lokal nivå, menar att Hans C Pettersson är en omdömesfull person och att han driver sin blogg som privatperson.

- Jag tycker att bloggen ger en objektiv information om islamism, säger Ingemar Hansson.

I sin kampanj mot islamism valde Hans C Petterson även att publicera de omdiskuterade Muhammedbilderna på sin sida. Detta kommenterades av bloggaren 'Jinge'.

Pettersson svarade genom att lägga ut 'Jinges' hemadress på nätet och hans hemliga telefonnummer, vilket strider mot personuppgiftslagen. Han säger att han fått tag på telefonnumret i ett pressmeddelande som 'Jinge' skickat ut.

- Jag skickar aldrig ut pressmeddelanden. Nu överväger jag att skaffa mig skyddad adress eftersom jag efter publiceringen har blivit hotad, säger 'Jinge'.

Till saken hör också att Hans C Pettersson är ledamot i Malmö polisnämnd. Det dementerar partisekreteraren Urban Svensson i tisdagens Svenska Dagbladet. Men när tidningen ringer upp polisstyrelsens stabsekreterare sent samma dag, bekräftar Karin Holstein att så fortfarande är fallet.

- Jag är medveten om att det kan vara olagligt, men jag gjorde det för att få slut på 'Jinges' trakasserier. Han har indirekt uppmanat muslimer att mörda mig, säger Hans C Pettersson.

- För mig låter det som en olaglig handling att lägga upp personuppgifter på en blogg. Det är bara journalister eller andra göra som på annat sätt omfattas av undantag, säger Mats Björklund, jurist på Datainspektionen.

- Jag kände inte till att han lagt ut personuppgifter. Och jag kan inte spekulera i om det får några följdverkningar. Det bedömer vi från fall till fall, säger Ingemar Hansson.

På samma sätt resonerar partistyrelsen. Partisekreterare Urban Svensson menar att det är Petterssons privata blogg och att den inte har med kristdemokraterna att göra. Han har ändå sökt Hans C Pettersson för att få en förklaring.

- Om han har uttalat sig för partiets räkning, eller om han har gjort sig skyldig till något olagligt, då får vi göra en enskild bedömning. Det är ju inte så att vi avsätter människor som till exempel har kört för fort, säger Urban Svensson.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Svenska antiterroristlagar kommer troligen att bordläggas

På onsdag ska riksdagen ta ställning till ytterligare två lagar som sägs bekämpa terrorism och grov brottslighet. Det är 'buggningslagen' och ytterligare en lag som ska ge polisen rätt att bland annat kamera- och telefonavlyssna. Men kritiker menar att lagarna alltför lätt kan missbrukas. Idag tyder allt på att lagarna kommer att bordläggas.

Fria.Nu

Militären föreslås få bruka tvång och våld mot civila

En ny lag kommer att ge försvarsmakten samma rätt att använda tvång och våld mot civila som poliser har, om den går igenom i en omröstning den 10 maj. Lagen ska bara användas vid terroristbekämpning, men i praktiken är det svårt att avgränsa vad som är en terroristhandling eller inte. Miljöpartiet och vänsterpartiet ser en fara i att sammanblanda polisens och militärens roller.

Fria.Nu

Hallå där Johanna Carlbaum Lagerwall...

som är ordförande i Rullstolsfrämjandet. På lördag anordnas Sveriges första rullstolsrally i Stockholm. Starten går klockan 13 vid Sergels torg. Därefter kommer de tio rallyförarna att köra Hamngatan – Norrmalmstorg – Kungsgatan – Sergelgatan och tillbaka till Sergels torg. Arrangör är stiftelsen Rullstolsfrämjandet, som samlar in pengar till rullstolar i fattiga länder.

Kolonister befarar sämre villkor

Stockholms stads 25-åriga arrendeavtal med stadens kolonilottsföreningar håller på att löpa ut. I ett förslag till ett nytt avtal föreslås avtalstiden istället till fem år, vilket kan få förödande konsekvenser, menar kolonisterna.

© 2021 Stockholms Fria