Ny utredning ska mynna ut i sameproposition | Stockholms Fria

Fördjupning


Ulrika Sundbäck
Fria.Nu

Ny utredning ska mynna ut i sameproposition

Samernas rättigheter är under ständig utredning. Just nu arbetar en grupp med att samla tidigare förslag och utredningar till en sameproposition.

Förslaget till sameproposition skulle egentligen redan ha varit färdigt, berättar Magnus Kindbom, stabschef på jordbruksdepartementet och den som leder gruppens arbete.

– Men många av utredningarna börjar bli till åren. En del av förslagen som vi har diskuterat går inte att genomföra som det var tänkt. Därför behövde vi mer tid och har senarelagt slutdatum till i höst.

Då kommer departementsskrivelsen att skickas ut på remiss till berörda instanser – som sameorganisationer – för att sedan arbetas om till en proposition som ska presenteras i vår. Jakt- och fiskesamernas farhågor att förslaget bara skulle omfatta renägarna menar Magnus Kindbom är obefogade.

– Det är tvärtom, vi har försökt vara noga med att ha en helhetssyn på ursprungssamerna och se på alla frågor, som hälsa, språk och utbildning.

Definitionen av samer som arbetsgruppen använder sig av är ”de som själva anser sig vara det”, berättar Magnus Kindbom.

I maj sa centerpartisten Åke Sandström under ett offentligt möte att ILO 169 inte kommer att ratificeras.

Kommer arbetsgruppen att föreslå att ILO 169 ratificeras?

– Det är ju en av de frågorna vi diskuterar, och det är något som presenteras i samband med propositionen till våren nästa år. Men det som Åke Sandström sa, kan man säga att han uttryckte som sin personliga uppfattning. Partierna har ju lite olika åsikt om ILO 169.

Ett av de största problemen med konventionen, berättar Magnus Kindbom, är att Sverige har stor andel privatägda marker inom sameområdena.

– Det rör sig om ett antal tusen markägare, framför allt i Västerbotten. Om man jämför med Norge, som har ratificerat ILO 169, så har man i de norra delarna som Finnmark väldigt stor del statligt ägd mark. Vi kan inte inskränka i äganderätten, som är grundlagsbefäst i Sverige.

Arbetsgruppen består av två personer från varje alliansparti, en riksdagsledamot och en tjänsteman.

Rekommenderade artiklar

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

”Bilden att medierna mörkar stämmer inte”

Att medierna mörkar negativa effekter av invandring hörs ofta i den offentliga debatten. Fria samtalar med journalistikprofessorn Jesper Strömbäck som har undersökt saken och i en ny rapport kommit fram till att så inte är fallet.

Fria.Nu

© 2019 Stockholms Fria