Utomparlamentarisk kamp sänkte Jobbjakt.se | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Utomparlamentarisk kamp sänkte Jobbjakt.se

Sedan sajten Jobbjakt.se lanserades har grupper från den utomparlamentariska vänstermiljön i Stockholm drivit en kampanj mot den. Anledningen var en funktion som tillät arbetsgivare att auktionera ut jobb till den som erbjöd sig att göra det mot lägst ersättning.
Nu har personerna bakom Jobbjakt.se tagit bort 'löne-dumpningsfunktionen', och aktivisterna utropar sig själva till segrare.

Grupper från Stockholms utomparlamentariska vänster reagerade omgående när arbetsförmedlarsajten Jobbjakt.se lanserades för en dryg månad sedan. Sajten auktionerade ut arbeten till dem som var beredd att utföra dem mot lägst ersättning och farhågor om lönedumpning framfördes från flera håll. Såväl arbetslivsminister Hans Karlsson som LO uttalade sig skarpt kritiskt, och som en följd av detta valde sajten att införa en minimilön om 50 kronor per timme.
Stockholmsavdelningen av syndikalistiska ungdomsförbundet, Suf, nöjde sig emellertid inte med detta utan uppmanade på hemsidor till sabotage av sidan. Genom att lägga mängder av falska bud på auktionerna försvårade aktivisterna kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Även Stockholmsavdelningen av organisationen Revolutionära fronten, RF, tog upp kampen mot Jobbjakt.se. Gruppen förknippas vanligtvis med militant antifascism av det mer hårdföra slaget men är enligt egen utsaga lika mycket en klasskampsorganisation.

I kampen mot jobbjakt tog gruppen till okonventionella metoder. Den 31 juli samlade RF ett tjugotal av sina medlemmar och avlade en 'personlig visit' hemma hos sajtens grundare och marknadschef Vishal Nanda. Enligt organisationen framförde man inga hot utan förde ett samtal och överlämnade ett brev vari man krävde att Jobbjakt.se skulle stängas ned.
'Vi uttalade inga hot eller agerade hotfullt vid aktionen. Vi gick helt enkelt hem till honom och hans familj och förde fram våra åsikter' skriver RF i en mejlintervju med SFT. 'Man får också väga risken att framstå som hotfull mot vad ett fenomen som Jobbjakt.se får för konsekvenser för arbetarklassen. Att motarbeta svältlöner och ett i övrigt cyniskt utnyttjande av den höga arbetslösheten anser vi vara viktigare än hur en enskild person upplever ett kravbrev.'
SFT har inte lyckats få tag i Vishal Nanda, som för tillfället befinner sig på semester, för att få dennes version av händelsen. Övriga anställda på Jobbjakt.se vill inte kommentera RF:s aktion, men i ett brev till organisationen skriver man:
'Vi är nu beredda att ta bort budgivningsfunktionen helt från sidan. Innan vi gör det vill vi dock försäkra oss om att Revolutionära Fronten, Suf, Osynliga Partiet och alla andra grupperingar och undergrupperingar, godtar vår ursäkt och tar bort samtliga uppmaningar till sabotage av hemsidan samt accepterar att Jobbjakt.se lever vidare som en jobbförmedling utan budgivning.'
I måndags togs budgivningsfunktionen bort från sajten. Försäljningschefen Alexandar Goga erkänner utan omsvep att anledningen var de utomparlamentariska gruppernas kampanj.
- Det var så mycket sabotage så det blev en heltidssyssla för fyra personer att hela tiden kontrollera det. Det går inte att driva en sajt om man hela tiden måste fokusera på att förhindra sabotage, säger han.

RF kallar de ansvarigas beslut att slopa budgivningen för 'en delseger, men en viktig markör'. Man tar också tillfället i akt att rikta kritik mot de etablerade fackföreningarna som man menar styrs av makthavarnas, snarare än medlemmarnas, intressen.
'Att LO enbart lyckades mana fram en minimilön samtidigt som vi med hjälp från bland andra Suf lyckades stänga ned Jobbjakt.se visar verkligen på hur ointresserade fackföreningarna är av att skydda arbetsrätten och hur handlingskraft väger tyngre än tomma ord.'

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ett regnigt Stockholm för ett fritt Iran

På dagen tio år efter att studentprotesterna i Iran 1999 slogs ner öser regnet över Stockholm. Det hindrade dock inte hundratals från att samlas utanför riksdagen – för att minnas och stödja dagens iranska demokratirörelse.

Tolkhjälpen räcker inte till

25-åriga Katarina Garamvölgyi behöver hjälp med tolkning för att klara både kontakten med myndigheter och vanliga vardagsbestyr. Men landstingets Taltjänst kan bara erbjuda knappt hälften av den hjälp hon behöver. Tolkkapaciteten räcker inte.

Striden på Lagena är inte över

Efter att arbetsköparen stämde de vilt strejkande anställda till Arbetsdomstolen gick lagerarbetarna tillbaka till jobbet. Men konflikten är långt ifrån över, menar Patrik Olofsson, tidigare ordförande i arbetsplatsens fackklubb.

Papperslösa Stockholm hoppar av fackligt samarbete

Med Fackligt center för papperslösa skulle arbetarrörelsen slutligen ta tag i den svåra frågan om den papperslösa arbetskraftens roll. Men redan efter ett knappt år lämnar nu Papperslösa Stockholm sina platser i styrelsen.

Polisen frias för Saleminsats

Polisen frias från misstankar om misshandel och tjänstefel i samband med en kritiserad insats mot antirasister i Salem förra året. Enligt vice chefsåklagare Kay Engfeldt har polisen fattat ”objektivt felaktiga beslut”, men brott kan ej styrkas.

© 2022 Stockholms Fria