Framgångsideal stressar 80-talisterna | Stockholms Fria
Fria.Nu

Framgångsideal stressar 80-talisterna

Ur askan av 90-talets lågkonjunktur växte en ny generation och ett nytt förhållningssätt fram. Nu har 80-talisterna blivit vuxna och lider sviterna av individualismens barnsjukdomar.

– De har väldigt höga ambitioner och krav på sig själva, säger Karin Enqvist, legitimerad psykoterapeut för Unga vuxna på Södermalm i Stockholm.

Nu har 80-talisterna gjort avtryck i den svenska folksjälen. De benämns som generation Y – efter engelskans ”why” – därför att de ifrågasätter det som förut tagits för givet.

Det är ett fenomen att dela in generationer i olika fack. 40-talisterna har blivit jätteproppen Orvar, 50- och 60-talisterna är de förnuftiga kollektivisterna och 70-talisterna anses vara lata och ironiska. Nu har det blivit 80-talisterna tur att få en stämpel. Målmedvetna individualister som sätter sig själv i första rummet.

Karin Enqvist, legitimerad psykoterapeut vid Unga vuxna, märker en attitydförändring hos 80-talisterna.

– Vad vi har sett är att de har väldigt höga krav på sig själva. Och om de inte lyckas nå sina mål blir det en tuff smäll för dem, säger hon.

Kollektivism och det rationella tänket har utmanats av de individualistiska 80-talisternas sikta-mot-stjärnorna-mentalitet. En inställning som revolterar mot föräldrarnas rationella hållning. Men som enligt Karin Enqvist också tenderar att skapa prestationsångest.

– De har blivit uppfostrade till att tänka att ”du kan om du vill, men det är upp till dig att ta vara på de chanser som ges”.

Hon menar att drömmarna inte alltid är helt realistiska och att en negativ ångestspiral kan skapas om det går trögt.

– Jag hade en 23-årig kille hos mig som tyckte att han misslyckats. Hans bild var att han redan skulle ha sett världen, vara rik och ha träffat sin stora kärlek. Ett uppdrag som föregående generationer har sett som en livsuppgift.

Det dynamiska och globala samhället, bara ett knapptryck, har ökat livsvalen ordentligt. Karin Enqvist menar att alla potentiella möjligheter kan skapa orealistiska förväntningar och sedan skam när man inte lyckas uppnå dem.

– Många hamnar i en vilsenhet och tappar riktningen. Vi får börja med att omorientera deras ideal och önskningar för att göra dem mer verklighetsanpassade.

Karin Enqvist berättar att det har blivit väldigt centralt för hur man uppfattas av andra.

– Man glömmer bort vad man själv tycker är viktigt, istället försöker man leva upp till de normer och ideal som samhället sätter, säger hon.

Bekräftelsebehovet och självförverkligandet som utmärker 80-talisterna kan vara efterdyningar från 90-talet. Maarit Johnson, docent på psykologiska institutionen på Stockholms universitet, menar att 90-talssjukdomar som utbrändhet, ätstörningar och depression kan vara en bidragande orsak till strävan mot lyckoidealen.

– Under den alltmer tilltagande kommersialiseringen och lågkonjunkturen började fler värdera sig själva utifrån framgång och yttre bekräftelse, säger hon.

Men Karin Enqvist ser även positiva effekter med generationen vars signum är att vara målmedvetna.

– Ibland har jag sett 80-talister gå direkt in i personalrummet när de söker hjälp. Herregud, har jag tänkt då, sådär skulle jag aldrig ha gjort själv. Jag hade snällt suttit stilla och väntat. Men de tar för sig och de tycker att de har rätt att göra det. Det är klokt och kan nog i längden vända på det här med klassperspektiv och hierarkier, vilka som har hög respektive låg status, säger hon.

Rekommenderade artiklar

Närhet till parker bra för din hälsa

Tillgången till grönområden och promenadstråk i ditt bostadsområde kan vara livsviktigt. Åtminstone om man ska tro en rapport från Folkhälsoinstitutet som menar att infrastrukturen är en betydande formel för din hälsa.

Fria.Nu

Gott nytt år?

Arbetslöshet, havererad bolånemarknad, stigande psykisk ohälsa. Välkomna till 2009! Kan man förhålla sig positiv till ett år som det redan regnat domedagsprofetior över? Ja, åtminstone enligt författarna och coacherna Mia Lehndal och Kjell Haglund, som menar att det är precis vad vi bör göra.

Fria.Nu

Oklart hur farlig svininfluensan är

VIRUS På torsdagen höjde världshälsoorganisationen sin pandemivarningsnivå från steg 5 till steg 6. Det innebär att det finns en allvarlig risk för att svininfluensan får pandemisk spridning.

Fria.Nu

Löjligt långsam lunk är bäst i längden?

Det är knappt att jag lyckas sega mig förbi dem, de promenerande grannarna som jag passerar på lokalgatan. Det måste se märkligt långsamt ut när jag lunkar fram. Jag undrar vad de tänker – för de har väl märkt att jag ofta beger mig ut för att träna. ”Han som tränar så mycket och ändå springer så illa”, är en observation som ligger nära till hands.

Fria.Nu

© 2018 Stockholms Fria