Låsta positioner i fildelningsdebatten | Stockholms Fria
  • Många upphovsrättsorganisationer emot sig, långt fler fildelare i ryggen. Piratbyråns Tobias Andersson tror att det bara är en tidsfråga innan nedladdning blir lagligt.
Fria.Nu

Låsta positioner i fildelningsdebatten

När miljöpartiet anordnade en hearing om fildelning visade film- och skivbranschens intresseorganisationer upp en enad och stridsbenägen front. Samstämmigt målade de upp en dyster bild av vad som skulle ske om dagens upphovsrättslagstiftning urholkades och jämförde fildelning med snatteri. Men enligt de få inbjudna fildelningsförespråkarna är deras motstånd lönlöst.

När miljöpartiet kallade till hearing om fildelning slöt svenska rättighetsinnehavares intresseorganisationer mangrant upp för att försvara upphovsrätten. Organisationer som Copyswede, Antipiratbyrån och Svenska Ifpi målade alla upp dystopiska bilder av ett samhälle där upphovsrättslagstiftningen urholkats. Allra längst gick Förläggareföreningens Caroline Lagercrantz som dristade sig till att påstå att Sverige skulle tvingas begära utträde ur såväl EU som FN om riksdagen legaliserar fildelning, vilket enligt henne skulle strida mot den i de mänskliga rättigheterna inskrivna rätten till privategendom.

Underförstått i många av intresseorganisationernas yttranden låg mer eller mindre direkt anklagelser mot att miljöpartiet öppnat dörren för en legalisering av nedladdning för privat bruk. Efter att ha fått ett flertal retoriska frågor om huruvida han även ville legalisera snatteri såg sig språkröret Peter Eriksson föranledd att förklara varför miljöpartiet kallat till hearingen:

- Jag är rädd för en situation där vi kriminaliserar en hel ungdomsgeneration.
Språkröret tyckte sig också se en viss naivitet bland de samlade upphovsrättsförespråkarna.

- Ibland slår faktiskt tekniken både juridiken och politiken, sa han. Jag förstår om konstnären vill ha kontroll över sitt verk, men nu befinner vi oss i en situation där det kanske inte går, och då får man se om man kan anpassa sig.

I detta fick han medhåll av it-innovatören Jonas Birgersson.

- Vi har en lagstiftning som ingen följer. Vad ska vi göra? Skärpa straffen och införa mer övervakning, som Thomas Bodström vill? Den här fighten kan inte vinnas med repression, det är jag helt övertygad om.

Jonas Birgersson menade dessutom att den etablerade film- och skivindustrin ingalunda befinner sig i kris, utan att motståndet mot den nya tekniken främst kommer av en rädsla för att tappa marknadsandelar till nya aktörer.

- Det finns ingen kris i filmindustrin. Det finns helt enkelt en kartell och ett monopol som gärna vill att fyra stora bolag ska få fortsätta dominera marknaden, sa han bland annat.

Få av de ämnen arrangörerna ville debattera hanns med under den tre timmar långa hearingen. För varje fildelningsvänligt inlägg som gjordes begärdes ett tiotal repliker, och i slutet av dagen framstod positionerna som lika låsta som någonsin.

Piratbyråns representant Tobias Andersson var dock inte missnöjd för det.

- Det var en väldigt kul situation här. Jag var tillsammans med någon annan ensam piratförespråkare, men ute i verkligheten är det precis tvärtom. Där är de ett fåtal medan vi fildelningsförespråkare är flera miljoner, och det är väl därför deras defensiva inställning följer med in hit.

Har upphovsrättsorganisationerna någon chans att vinna mot fildelarna?

- Jag tror inte det. Tekniken kommer att övervinna allt.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Pirater segervissa efter första rättegångsveckan

I tingsrätten har åklagaren försökt stämpla The pirate bay som ett både vinstdrivet och ideologisk projekt. Men Piratbyrån menar att den första rättegångsveckan förebådar en frikännande dom.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria