Gott nytt år? | Stockholms Fria
Fria.Nu

Gott nytt år?

Arbetslöshet, havererad bolånemarknad, stigande psykisk ohälsa. Välkomna till 2009! Kan man förhålla sig positiv till ett år som det redan regnat domedagsprofetior över? Ja, åtminstone enligt författarna och coacherna Mia Lehndal och Kjell Haglund, som menar att det är precis vad vi bör göra.

Hur fixar vi 2009?

Mia: För det första ska du strunta i vilket år det är och hur konjunkturen ser ut. Fundera istället över vad som verkligen skulle göra dig lycklig och harmonisk.

Kjell: Lever vi som att livet är oroligt kommer det också att bli oroligt.

Mia: Själva finanskrisen är ett bevis på hur vi kollektivt skapar vår verklighet genom att alla börjar tänka att vi måste vara försiktiga. När ekonomin tar fart igen så blir alla överoptimistiska istället. Jag rekommenderar ett förhållningssätt som är mer balanserat, hållbart och som tar hänsyn till helheten.

Hur handskas vi med oron över jobbiga lån och att bli uppsagd?

Kjell: Om du blir uppsagd ska du det som en möjlighet att skapa något nytt. Ser du på det med rädsla och ångest blir det svårt att gå vidare. Varje dag är faktiskt en ny möjlighet.

Mia: Oro kan vara ett tecken på att du behöver göra något konkret och agera. Oro som bara leder till negativa tankar är nedbrytande för hälsan och förmågan att agera klokt.

Är risken större att vi blir uppsagda eller får ekonomiska bekymmer om vi oroar oss över det?

Mia: Det krävs väldigt mycket negativa tankar för att de ska bli verklighet. Positiva och medvetna tankar har däremot större kraft eftersom de är utvecklande. Men om man ger ett negativt scenario tillräckligt mycket energi kan vi på lång sikt skapa ett.

Kjell: Ja, på det sättet att du bara presterar 50 procent av din kapacitet om du oroar dig för mycket. Men är vi medvetna om våra tankar är det lättare att förändra tanke-mönster och undvika negativa känslor och handlingar.

Så hur använder vi tankens kraft?

Kjell: Eftersom alla tankar skapar känsla och handling måste du först och främst bli medveten om dina tankemönster och styra dem i positiv riktning. De hinder du stöter på under vägen ska du se som möjligheter där du kan utveckla dig själv, för om du ser på hindret med rädsla kommer du aldrig över det. Tänk att det är genom vårt agerande här och nu vi skapar nästa scenario. Precis som den här intervjun, det jag säger och det du skriver skapar ett resultat, eftersom vi agerar här och nu.

Mia: Egentligen är det tokigt att kalla det för tankens kraft eftersom det handlar om attraktionskraft. Rent vetenskapligt kan det enklast beskrivas som magnetiska fält, det du tänker och känner attraherar du och drar till dig. Enligt kvantfysikerna bildar vårt emotionella tillstånd sådana magnetiska fält vilket är den tekniska förklaringen till att lyckliga människor upplever att de har mer tur i livet. Hur vi tolkar och upplever verkligheten är mer avgörande för hur vi mår än yttre händelser. Men för att en önskad situation ska inträffa måste vi kunna föreställa oss den i tankarna. Om du inte tror på att det går kan du heller inte skapa den energi som krävs för att ta dig dit.

Ge oss ett konkret tips på hur vi inleder 2009 positivt.

Mia: Om du vill tillämpa lagen om attraktionskraft så gör det med hela kroppen. Försätt dig i det känslomässiga tillstånd du vill uppnå en stund varje dag och tänk på det du längtar efter tills en känsla av välbehag och tacksamhet börjar sprida sig i kroppen. Det är viktigt att du inte bär på en massa känslomässiga eller fysiska spänningar när du gör det. Det hindrar kroppen att komma in i det djupt avslappnade tillstånd som krävs för att lagen om attraktionskraft ska fungera.

Kjell: Bli medveten om hur du mår när du kliver upp ur sängen eftersom det kommer att påverka hela din dag. Om du är på dåligt humör, tänk på fina minnen eller händelser som du ser fram emot. För om du blir glad kommer du att dra till dig positiva människor och situationer under dagen. Det är så med allt. Är du hungrig ser du bara matställen. Är du gravid ser du bara putande magar. Om du är glad ser du bara glada människor.

Rekommenderade artiklar

Närhet till parker bra för din hälsa

Tillgången till grönområden och promenadstråk i ditt bostadsområde kan vara livsviktigt. Åtminstone om man ska tro en rapport från Folkhälsoinstitutet som menar att infrastrukturen är en betydande formel för din hälsa.

Fria.Nu

Framgångsideal stressar 80-talisterna

Ur askan av 90-talets lågkonjunktur växte en ny generation och ett nytt förhållningssätt fram. Nu har 80-talisterna blivit vuxna och lider sviterna av individualismens barnsjukdomar.

– De har väldigt höga ambitioner och krav på sig själva, säger Karin Enqvist, legitimerad psykoterapeut för Unga vuxna på Södermalm i Stockholm.

Fria.Nu

Oklart hur farlig svininfluensan är

VIRUS På torsdagen höjde världshälsoorganisationen sin pandemivarningsnivå från steg 5 till steg 6. Det innebär att det finns en allvarlig risk för att svininfluensan får pandemisk spridning.

Fria.Nu

Löjligt långsam lunk är bäst i längden?

Det är knappt att jag lyckas sega mig förbi dem, de promenerande grannarna som jag passerar på lokalgatan. Det måste se märkligt långsamt ut när jag lunkar fram. Jag undrar vad de tänker – för de har väl märkt att jag ofta beger mig ut för att träna. ”Han som tränar så mycket och ändå springer så illa”, är en observation som ligger nära till hands.

Fria.Nu

© 2019 Stockholms Fria