Rättegången mot The pirate bay: Förnuft och känsla i vittnesförhören | Stockholms Fria
Fria.Nu

Rättegången mot The pirate bay: Förnuft och känsla i vittnesförhören

Andra veckan av rättegången mot The pirate bay ägnades åt vittnesförhör. Medan försvaret kallade forskare och tekniker använde sig åklagarsidan främst av chefer från film- och skivbranschen som vittnade om svidande förluster. Vilken sida som stärkte sina positioner är oklart.

Roger Wallis, medieprofessor vid KTH och ordförande för intresseorganisationen Svenska kompositörer av populärmusik, är upprörd. När han i torsdags vittnade, om bland annat hur skiv- och filmbolagen även då videokassetten och cd-skivan föddes talat om de kreativa industriernas undergång, ägnade målsägarsidan stor energi åt att försöka diskreditera hans forskargärning.
– Jag skulle säga att det var ett slag under bältet, att ifrågasätta om jag var en professor. Deras försvar var att de inte kunde hitta mitt cv. Jag frågade om jag kunde ge dem en lektion i Google. De hade inget annat att komma med, etiskt tycker att det är etiskt helt förkastligt. Om det är de här människorna som ska implementera Ipred så säger jag bara ”God bless Sweden”.

Medan försvaret satsade på vittnen från den akademiska världen valde målsägarna istället att kalla företrädare för film- och skivbranschen, vilka beskrev de förluster fildelningen orsakar dem. Vilken strategi som var mest effektiv är oklart.
Inför rättegången hävdade fildelningsförspråkare att de teknisk-juridiska avvägningar som tingsrättens har att göra ligger över dess kompetens. Denna uppfattning har snarast styrkts under de två gångna veckorna. De åtalade själva har flera gånger korrigerat felaktiga tekniska uppgifter från åklagarsidan, och om inte landets ledande it-åklagare bemästrat de tekniska delarna av åtalet är frågan hur tingsrätten ska klara samma uppgift.
– Det är det vi har varnat för, säger Piratbyråns Tobias Andersson. Att tingsrättens dom inte kommer bli den sista utan att det kommer att gå till högsta instans. Och att det där förhoppningsvis är tekniskt insatta personer som kommer att döma.
DN rapporterar att nämndemännen under en paus i förhandlingarna kallade det vittnesmål som Kristoffer Schollin, lektor vid Göteborgs universitet och expert på bittorrentteknik, avgivit för ”mumbojumbo”.
Tobias Andersson är inte förvånad men menar att den bristande tekniska kompetensen är till de åtalades nackdel.
– Det är så klart negativt. De har svårt att förstå tekniken, däremot förstår de sig på åklagarsidans siffror. De är ju lättare att ta till sig, även om vi hävdar att de är felaktiga.

Trots allt menar Tobias Andersson att de åtalade stärkt sina positioner under veckan som gått. Samma sak menar dock advokat Monique Wadstedt, som företräder de amerikanska Hollywoodbolagen, att åklagarsidan har gjort.
– Jag tycker att det har gått väldigt bra. Jag känner mig har väldigt nöjd, det har väldigt bra vecka. Jag håller på att förbereda min slutplädering nu har egentligen inga detaljkommentarer.

Inför rättegången var du segerviss, är du det fortfarande?
– Det är jag verkligen.

Inför rättegången hade företrädare för Antipiratbyrån ringt ”insinuerande” samtal till till kollegor på Roger Wallis institution. Hans fru tog illa vid sig och kunde inte sova under natten mot förhandlingen. När han tillfrågades om ersättningsanspråk avböjde Roger Wallis, men tillade att någon gärna fick skicka blommor till hans fru. Någon, eller några, tog honom på orden.
– Det är intressant med de sociala nätverk som vi har nu. Någon plockade upp det här och skickade ut det på internet och direkt börjar blomsteraffärer ringa. Så nu var vi väl åtminstone ett femtiotal buketter hemma som jag ska försöka få ut till ålderdomshem och så där.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Pirater segervissa efter första rättegångsveckan

I tingsrätten har åklagaren försökt stämpla The pirate bay som ett både vinstdrivet och ideologisk projekt. Men Piratbyrån menar att den första rättegångsveckan förebådar en frikännande dom.

Fria.Nu

The pirate bay-rättegången inledd

Utanför tingsrätten ekade slagorden till stöd för de åtalade. Inne i förhandlingssalen återupprepade åklagaren gång på gång att männen bakom The pirate bay tjänat pengar på verksamheten.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria