Dags för representativ demokrati | Stockholms Fria
Lennart Fernström

Inledare


Lennart Fernström
Fria.Nu

Dags för representativ demokrati

Så har då en ny riksdag installerat sig, en ny riskdag med en ny majoritet. Riksdagen är den yttersta symbolen för vårt politiska system med representativ demokrati. Men ändå är den inte representativ. Inte för väljarna och än mindre för befolkningen i stort.

Många var det som drog en lättnadens suck när Sverigedemokraterna inte kom in. Deras rasistiska smörja är inget som vi vill ska ha framgångar. Men faktum är att de haft framgångar, alldeles för stora framgångar. Att de inte finns i riksdagen har inget att göra med att de inte har fått ett folkligt stöd, utan bara att riksdagen inte är en demokratisk och representativ församling. Om riksdagen hade varit representativ för dem som la en 'giltig' röst hade Sd suttit där med tio mandat.
Och det hade inte bara varit Sd som kommit in, utan även Feministiskt initiativ, Piratpartiet, Sveriges pensionärers intresseparti, Junilistan och Sjukvårdspartiet. Sex av de tretton partier som skulle ha fått mandat och kommit in i riksdagen, om den var representativ, blev alltså utan.

Så här skulle riksdagen ha sett ut om inte fyraprocentspärren stängde ute representanter för nästan sex procent av väljarna (inom parantes de antal mandat som partierna har i den nya riksdagen):

Socialdemokraterna 122 (130)
Moderaterna 92 (97)
Centern 28 (29)
Folkpartiet 26 (28)
Kristdemokraterna 23 (24)
Vänsterpartiet 21 (22)
Miljöpartiet 18 (19)
Sverigedemokraterna 10 (0)
Feministiskt initiativ 2 (0)
Piratpartiet 2 (0)
Sveriges pensionärers intresseparti 2 (0)
Junilistan 2 (0)
Sjukvårdspartiet 1 (0)
Alliansen skulle i en representativ riksdag alltså ha fått nio mandat mindre än de nu tilldelades och vara sex mandat ifrån egen majoritet. Det innebär också att fem av alliansens ledamöter sitter på Sverigedemokraternas mandat. Detsamma gäller för vänsterblocket.
Om även blankröster skulle få utslag skulle blocken bli av med ytterligare tre mandat var och det skulle bli sex tomma stolar. Tittar vi på vilket stöd alliansen fått av hela valmanskåren, det vill säga inklusive dem som valde soffan, så blir stödet än svagare. Mindre än 39 procent röstade på något av allianspartierna. Och av hela befolkningen, det vill säga inklusive dem som inte fick rösta, så är det inte ens 30 procent som röstade på alliansen. Denna regerings mandat från folket är alltså, precis som alla tidigare regeringars, mycket svagt. En bra bit över två tredjedelar av befolkningen har inte röstat på det som kallas en majoritetsregering.

Om alla partier fick motsvarande mandat som de fått av folket även i riksdagen är det dessutom troligt att de små partierna skulle ha fått betydligt starkare stöd och tagit många fler mandat. Nu är det många som låter bli att rösta på dem av rädsla att 'slänga bort sin röst'. Om inte proportionella val införs borde därför åtminstone ett system med andrahandsröstning införas. Då skulle alla kunna rösta på det som de verkligen ansåg vara bäst, utan att för den sakens skull riskera att bli orepresenterad.

Det vanligaste argumentet mot att införa en representativ riksdag är att småpartierna genom vågmästarroller skulle kunna få orimligt stort inflytande över politiken. Men om även regeringen tillsattes proportionellt (då skulle bara partier med minst fem procent av väljarna bakom sig få plats eftersom det är så mycket färre platser i regeringen) så skulle rävspelet och utpressningarna runt regeringsmakten försvinna. Och om partierna i riksdagen verkligen representerade sina väljare skulle vågmästarroller bara uppstå när majoriteten var så liten att de små partiernas väljare faktiskt var avgörande.

Fyraprocentspärren finns inte av något demokratiskt skäl, den finns bara för att skydda de befintliga partiernas makt. Redan utan en mandatspärr har de en otrolig fördel när det gäller ekonomiska resurser och mediabevakning. Fyraprocentspärren konserverar samhället och politiken än mer. Därför är den ett hinder för en verklig representativ demokrati.

© 2017 Stockholms Fria