Rättegången mot The pirate bay: Ett års fängelse och 30 miljoner i skadestånd | Stockholms Fria
Fria.Nu

Rättegången mot The pirate bay: Ett års fängelse och 30 miljoner i skadestånd

Stockholms tingsrätt dömer de fyra åtalade i Pirate bay-målet till strängare straff än de flesta bedömare förväntat sig: ett års fängelse vardera och 30 miljoner kronor i skadestånd.

De fyra åtalade i Pirate bay-målet – Peter Sundeholm Kolmisoppi, Fredrik Neij, och Gottfrid Svartholm Warg, Carl Lundström – döms till vardera ett års fängelse och till att solidariskt betala 30 miljoner kronor i skadestånd till målsägarna i film- och skivbranschen. En enhällig tingsrätt finner att samtliga genom att underlätta och uppmuntra till exemplarframställan gjort sig skyldiga till medhjälp till upphovsrättsbrott.
– Genom att tillhandahålla en webbplats med välutvecklade sökfunktioner, enkla funktioner för att ladda upp och lagra material på webbplatsen och en så kallad trackerfunktion har de åtalade främjat det upphovsrättsbrott som fildelarna gjort sig skyldiga till, säger Tomas Nordström, domare i målet. Enligt tingsrätten har de åtalade fungerat tillsammans som ett team, de har varit medvetna om att upphovsrättskyddat material fildelats och uppmuntrat till upphovsrättsbrott.
Det frihetsberövande straffet, vilket var strängare än de flesta väntat sig, motiverar Tomas Nordström så här:
– Straffet har bestämts med hänsyn till de åtalades medhjälp till omfattande tillgängliggörande av andras rättigheter. Hänsyn har också tagits till att verksamheten bedrivits kommersiellt i organiserad form.
Målsägarna hade begärt ekonomisk ersättning om sammanlagt 117 miljoner kronor. Tingsrätten ifrågasätter dock de amerikanska filmbolagens räknemodeller och har efter en ”försiktig” bedömning fastställt skadeståndsbeloppet till 30 miljoner kronor.

Tingsrätten har på alla punkter gått på åklagarens linje. Trots att en fällande dom inte var oväntad är Piratbyråns Tobias Andersson överraskad.
– Vi är faktiskt ganska förvånade. Någonstans hade vi väntat oss en fällande dom för vi har inte litat på tingsrättens tekniska kompetens, men att de skulle gå så långt att de fäller alla fyra till ett års fängelse är helt absurt. Vi menar också att det här är en politisk dom. Ledamöterna är politiskt tillsatta, vi tror att de har påverkats av partikamrater. Samtidigt vill vi påpeka att den här domen spelar ingen som helst roll. Det är den slutgiltiga domen som spelar roll och då hoppas vi att det finns en större kompetens hos rätten.

Varför är ni överraskade av att samtliga döms?
– Carl Lundström har absolut inte någonting med The pirate bay att göra, han har bara varit Fredrik arbetsgivare. Och Peter har bara varit pressansvarig, han blir fälld för uttalanden han gör i media.

Monique Wadstedt, som i rättegången företrädde Hollywoodbolagen, applåderar tingsrättens utslag.
– Jag är mycket nöjd med att de fick kännbara fängeslsestraff. Ett års fängelse är ett mycket strängt straff i Sverige. Jag tycker också att det är viktigt att Sverige markerar att vi inte accepterar den här typen av kriminell verksamhet i vårt land. Det här är en stor upprättelse för upphovsmännen som fått se sina verk plundrade i många års tid.

Tobias Andersson tror att både tiden och teknisk kompetens i högre instanser talar till de dömdas fördel. Om målet så småningom når Högsta domstolen, vilket bägge sidor är överens om inte är osannolikt, kommer det att finnas en helt annan diskussion kring frågor som rör upphovsrätt.
– Om fem år har det kommit en ny teknik som ersätter bit torrent-tekniken, vi är förvånade över att The pirate bay funnits så länge.
Monique Wadstedt tror däremot att domen kommer att stå sig även vid nya prövningar.
– Tomas Nordström som har skrivit domen är en av Sveriges absolut skickligaste domare på immaterialrätt och han har skrivit den för att den ska stå sig.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Pirater segervissa efter första rättegångsveckan

I tingsrätten har åklagaren försökt stämpla The pirate bay som ett både vinstdrivet och ideologisk projekt. Men Piratbyrån menar att den första rättegångsveckan förebådar en frikännande dom.

Fria.Nu

The pirate bay-rättegången inledd

Utanför tingsrätten ekade slagorden till stöd för de åtalade. Inne i förhandlingssalen återupprepade åklagaren gång på gång att männen bakom The pirate bay tjänat pengar på verksamheten.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria