Nätverk hotar att stoppa Förbifart Stockholm | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Nätverk hotar att stoppa Förbifart Stockholm

Svenska naturskyddsföreningen och Miljöförbundet jordens vänner rasar över att intäkterna från trängselskatterna föreslås gå till att finansiera Förbifart Stockholm. Nätverket Ur tid är leden som i början av 1990-talet stoppade Dennispaketet, lovar att även stoppa Förbifart Stockholm om den borgerliga alliansen försöker realisera planen.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 1 oktober och i olika uttalanden har den borgerliga alliansen deklarerat att den vill att trängselavgifterna ska finansiera motorvägsprojektet Förbifart Stockholm från Kungens Kurva till Häggvik. Samtidigt vill alliansen lägga ner den planerade Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel under innerstaden. Detta har väckt kraftiga protester från miljörörelser.

– Nu vill man göra ett nytt Dennispaket. Men i början av 1990-talet lyckades miljörörelserna stoppa det, och det tänker vi göra den här gången också, säger Göran Folin, ordförande i Miljöförbundet jordens vänner och medlem i arbetsutskottet i Alternativ stad.

Han berättar att i början av 1990-talet slöt sig ett 30-tal miljöorganisationer samman i nätverket Ur tid är leden, med Svenska naturskyddsföreningen och Miljöförbundet jordens vänner i spetsen, för att kämpa mot planerna på en kringled runt Stockholm.

Bengt Dennis var den som skulle se till att planerna på att bygga en österled och en västerled blev verklighet. Men miljörörelsernas intensiva kampanj fick till slut socialdemokraterna att backa på grund av den starka opinionen.

– Nu har alliansen plockat bitar ur Dennispaketet. De har visserligen bytt namn på västerleden. I dag heter den Förbifart Stockholm och de har även planer på att bygga Österleden.

Av alla miljöfrågor är det trafikpolitiken som oroar honom mest. Trafiken svarar för 40 procent av växthusgaserna. Genom försöket med trängselskatter minskade koldioxidutsläppen med 14 procent och ledde till bättre luft, minskat antal bilar och att fler valde att åka kommunalt med fler busslinjer och tätare turer som resultat.

– Att dessutom lägga ner Citybanan visar på ett ljumt intresse för kollektivtrafiken. Nu ska 120 busslinjer dras in efter nyår och ytterligare 80 är hotade, säger Göran Folin.

Han menar att pengar behövs för att rusta upp kollektivtrafiken. Om vinsten från trängselskatterna ska gå till motorvägsbyggen, befarar han avsevärt högre taxor för kollektivtrafiken.

– Det är vad jag tror kommer att hända. De kan ju inte ta pengarna från landstinget. Då kommer de inte att kunna infria löftena om bättre sjukvård.
Han säger också att trängselfrågan följs med stort intresse världen över, från New York till Peking. Rätt hanterad kan den bli ett föredöme i andra länder, vilket kan resultera i bättre miljö globalt sett.

– Vi kan utmärka oss som en stad som vågat utmana vanans makt hos de bilburna och som tagit strid mot mäktiga särintressen.

Även Svenska naturskyddsföreningen har reagerat kraftfullt. Man anser att för miljöns skull måste trängselavgifter införas så snart som möjligt. Man menar att det är viktigt att avgiften sätts för att minska trängseln och inte konstrueras för att finansiera vägbyggen.

– När man prioriterar vägbyggen får vi inte de förbättringar i kollektivtrafiken som behövs. Istället flyttas trafikanter från kollektivtrafiken till vägarna vilket leder till ökade koldioxidutsläpp, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för SNF.

Han menar att alliansens planer på att öronmärka trängselpengarna för vägbyggen och slussa över ett antal miljarder från den planerade Citybanan går stick i stäv med en offensiv klimatpolitik.

– Vi vill att landstinget tar hand om intäkterna från trängselskatterna. De är vana vid att prioritera samhällsnyttan, säger Svante Axelsson.

Om alliansen håller fast vid att Förbifart Stockholm ska finansieras av trängselskatter kommer den borgerliga alliansen att möta ett starkt motstånd.

– Vi kommer att ligga på för att det ska ske en grundlagsändring så att landstinget får förvalta pengarna, säger Svante Axelsson.

Göran Folin menar att den borgerliga alliansen bör förbereda sig på en hård kamp. Nätverket Ur tid är leden finns fortfarande. Även om det inte är så aktivt i dag, har man både kunskap och erfarenhet av hur man stoppar sådana projekt.

– Det är faktiskt bara att trycka på en knapp för att aktivera ett hårt motstånd, säger Göran Folin.

Fakta: 

<h2><span style="color: #000000;"><span style="color: #48423c; font-family: helvetica, arial; font-size: 12px; line-height: 17px;"><a style="color: #1670d4; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></span></span></h2>

Rekommenderade artiklar

”Dags för folkrörelsen att träda in”

Det blir ett fortsatt borgerligt styre i staden de kommande fyra åren. Sverigedemokraterna kommer inte att inte komma in i fullmäktige men går framåt i resten av länet från 12 till 38 mandat. Vi frågande några från den utomparlamentariska rörelsen vad de tror valutgången innebär här för staden och hur de kommer att arbeta framöver?

Forskare underkänner kalkyl för Förbifart Stockholm

Analyserna som motiverar Förbifart Stockholm tar inte hänsyn till de klimatpolitiska målen, menar forskare på KTH som granskat den samhällsekonomiska analysen för vägutbyggnaden. Enligt granskningen är det också tveksamt om den planerade leden verkligen är samhällsekonomiskt lönsam.

© 2020 Stockholms Fria