Läsare har reagerat efter Linn Hjorts artikel om Caster Semenya i förra veckans tidning. Rolf menar | Stockholms Fria
Fria Tidningen

Läsare har reagerat efter Linn Hjorts artikel om Caster Semenya i förra veckans tidning. Rolf menar

Läsare har reagerat efter Linn Hjorts artikel om Caster Semenya i förra veckans tidning. Rolf menar att kvinnor har svårt att mäta sig med Semenya utan att dopa sig. Hans Norebrink anser att ”det är vetenskapliga fakta att det i grunden finns två kön”.

”Svårt för kvinnor att mäta sig med Semenya”

Läste din artikel i Fria tidningen. Vad säger du till de kvinnor som ska tävla mot henne, och lägger ner massor av träningstid och ändå sannolikt aldrig kommer att kunna mäta sig med henne utan att dopa sig med otillåtna medel?

”Kön inte bara en social konstruktion”

Diskussionen om friidrottaren Caster Semenya lockar fram rena fantasiteorierna. Som att kön är vad man fritt väljer att definiera sig som, snarare än ”snäva ramar”, ”ett biologiskt tillstånd” eller ”uråldriga dinosaurienormer”. Men det är vetenskapliga fakta att det i grunden finns två kön, och att det finns evolutionära och biologiska orsaker till detta (sjukdomsskydd och fortplantning).

Av olika förstådda och inte ännu förstådda skäl finns dock människor som faller mellan stolarna, det kan vara av genetiska, hormonella, kromosonella, sjukliga orsaker, kanske även olika slags miljöpåverkan. Dessa är naturligtvis lika mycket värda som alla andra människor, och bör respekteras för sitt val av könsidentitet (eller icke-val).

Detta betyder dock inte att kön enbart är en social konstruktion – även om de kulturella könsrollsskillnaderna i tid och rum visar att också den aspekten finns. Men i grunden är helt enkelt verkligheten så inrättad att det hos oss människor och andra djur finns två kön. Och verkligheten är ingen social konstruktion som kan ändras på hur som helst – hur trevligt detta än vore.

Artikelförfattaren svarar:

Hej, Rolf och Hans!

Det finns en intressant motsättning i Rolfs fråga: ”Vad säger du till de kvinnor som ska tävla mot henne...” Jag tar det som att du också accepterat Caster Semenyas könstillhörighet som kvinnlig – och i så fall, vad är problemet? Ska hon inte få tävla för att hon är för snabb/vältränad/muskulös/inte kan få barn? En enkel kommentar är naturligtvis att det alltid kommer finnas idrottsmän och -kvinnor som utklassar andra. De måste så klart få tävla ändå.

Ett annat svar står att finna i min artikel: Vill hon definiera sig som kvinna så är hon en kvinna, med slutsatsen att hon måste få tävla mot andra kvinnor. (Jag är inte den enda i debatten som tycker så, kan jag påpeka.)

Fast problematiken är ju så mycket större än vad som pågår i detta specifika fall. Den ligger i hur vi delar upp människor – även i andra sammanhang än sportsliga – och enligt vilka kriterier. Om kriterierna för exempelvis sport gjordes mer universella – kanske baserade på likartade träningsresultat snarare än på kön och ålder – är min gissning att vi skulle få en större mångfald och mer tolerant hållning gentemot alla tävlande. Alternativt skulle vi så klart kunna vidga definitionen av kön över huvud taget till att bli något mer komplext och inkluderande än det är i dag. Och Caster Semenya skulle kunna glädjas åt sina framgångar och sin talang istället för att knäckas.

Jag menar att den strikta uppdelningen enligt kön är godtycklig snarare än naturlig, och att det går att byta ut könsbaserade kriterier mot andra. Historien visar oss även att kön och sexualitet är något flytande och föränderligt, och kommer så att förbli. Det är bara vår fantasi och styrka gentemot konservativa krafter som sätter gränser för hur öppna vi kan vara gentemot varandra.

Rekommenderade artiklar

Svensson-muslimer slår hål på fördomar

Det finns problem med islam, som förvärras av att nationalpopulister och sensationsmedia förstorar dem. Men huvudproblemet är existensen av en alltför högljudd liten minoritet av högerradikala överpolitiserade våldsislamister. Som perverterar och skämmer ut islam genom att i alltför hög grad lyckas dominera bilden av religionen.

Klass spelar fortfarande roll

Bröd och skådespel är elitens beprövade taktik för att hålla folket lugnt. Nutidens bröd är den relativa välfärden i Sverige och den femhundring mindre i skatt som köpte över ett antal (unga manliga) arbetare till Moderaterna i den gångna valrörelsen. Dagens skådespel utgörs av marknadsekonomins lockande smörgåsbord av konsumtion, nöje, sport, livsstilar och identiteter.

© 2019 Stockholms Fria