Ingen niqab på barnskötarutbildningen | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Ingen niqab på barnskötarutbildningen

Alia Khalifa läser till barnskötare på Åsö vuxengymnasium får inte bära sin niqab, en heltäckande slöja som visar ögonen. En vecka in på första terminen fick hon reda på att det inte var okej. För att få studera skulle hon ta av sig sin niqab. Alia Khalifa DO-anmälde skolan och ärendet gick ut på remiss till utbildningsnämnden. I förra veckan kom beskedet att nämnden ställer sig på skolans sida.

Det var i januari 2009, i slutet av terminens första vecka, som lärarna kallade in Alia Khalifa för att informera henne om att rektorn beslutat att hon inte fick ha på sig niqab på lektionstid. De hänvisade till säkerhetsmässiga och pedagogiska skäl – att lärarna inte skulle kunna kommunicera med henne och att hon skulle få svårt att delta i grupparbeten och rollspel. Alia Khalifa försökte diskutera andra lösningar, men Åsö vuxengymnasium hade fattat sitt beslut.

– Jag försökte kompromissa med dem och fråga vad som var problemet, berättar Alia Khalifa. De tyckte att det var ett pedagogiskt problem. Då sa jag: okej, men då kan jag sätta mig längst fram i klassrummet och lyfta upp slöjan från ansiktet. Men de ville inte det heller.

Alia Khalifa gick därför vidare med en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). När en sådan anmälan görs mot en verksamhet inom Stockholm stad remitteras frågan till ansvariga politiker, i det här fallet utbildningsnämnden och skolborgarrådet Lotta Edholm (FP). Den 17 september ställde sig en – med undantag för Miljöpartiet – enig utbildningsnämnd på Åsö vuxengymnasiums sida.

Lotta Edholm (FP) motiverar i ett mejl till Stockholms Fria Tidning beslutet: ”Att en medstuderande döljer sitt ansikte helt ställer självklart till betydande problem för studiekamraterna och försvårar kraftigt för lärarna att fullgöra sitt arbete och sin yrkesroll.

Motståndet mot niqab gäller dock inte alla utbildningar. Vilka det gäller vill Lotta Edholm (FP) inte uttala sig om.

– Jag kan inte ge en detaljerad lista över vilka skolor och utbildningar där man kan tillåta detta och vilka där man inte kan det – min utgångspunkt är att vi politiker så långt möjligt ska avstå från att diktera sådant ovanifrån, skriver hon.

Slutgiltigt beslut i frågan tar utbildningsförvaltningen efter DO:s utslag. I väntan på det får Alia Khalifa gå klart sin utbildning. Alia Khalifa hoppas att hennes anmälan ska leda till en öppning för hennes medsystrar.

– Jag hoppas ju självklart att vi som har valt att bära niqab också får studera och utbilda oss, säger hon. Vår klädsel skadar ingen annan och det är en rättighet vi har i Sverige, vi får inte glömma bort att vi har religionsfrihet. Jag hoppas att vi får studera, annars blir samhället väldigt uppdelat, säger Alia Khalifa.

Rekommenderade artiklar

Politiker vill göra moské av Rinkebyhus

En bred politisk majoritet i Stockholms stad vill se en mosképåplatsen för det tidigare ockuperade Rinkebyhuset. Vänsterpartiet, som ställt sig utanför uppgörelsen, är mycket kritisk till hur processen hanterats. Adis från aktionsgruppen Rinkebyhusets vänner välkomnar att en moské byggs men efterlyser fortfarande ungdomsbostäder och aktivitetshus.

Rinkebyhuset ockuperat

Tidigt på fredagsmorgonen gick Rinkebyhusets vänner in och ockuperade det tomma förvaltningshuset i Rinkeby. Gruppen vill protestera mot kommunens beslut att riva huset.

Protest utanför Migrationsverket

Förra fredagen samlades ett trettiotal asylrättsaktivister och asylsökande till en manifestation mot flyktingpolitiken utanför Migrationsverket i Solna.

”Förbifarten blir en valfråga”

Regeringen gav på torsdagen klartecken till det omdiskuterade vägbygget Förbifart Stockholm. ”Det här kommer bli en stor valfråga”, säger vänsterpartiets Birgitta Sevefjord.

© 2020 Stockholms Fria