Sverige får underkänt i integritetsskydd | Stockholms Fria
Fria.Nu

Sverige får underkänt i integritetsskydd

Sverige får näst sämst betyg i EU när det kommer till skydd av individens personliga integritet. Det menar organisationen Privacy international som varje år publicerar ett index över hur EU-länderna och tolv andra nationer övervakar sina medborgare.

I en omfattande rapport på 1 200 sidor bedömer organisationen Privacy international hur väl personlig integritet skyddas i de 25 EU-länderna samt i 12 andra nationer. Totalt har omkring 200 forskare och aktivister från ideella organisationer deltagit i sammanställandet av rapporten.

För Sveriges del är betyget nedslående: näst sämst inom EU på integritetsskydd. Enbart Storbritannien bedöms ha ett svagare skydd för sina medborgares privatliv.

Rapporten betygsätter de olika länderna på 13 områden, från grundlagsskyddade rättigheter till övervakning på arbetsplatser. Sverige får underkänt i tio kategorier, och får lägsta betyg i praxis för datalagring och politiskt ledarskap.

Datainspektionen är den myndighet som har till uppdrag att upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Generaldirektör Göran Gräslund är bekant med Privacy internationals rapport men har inte läst den. Dock menar han att många politiska beslut under senare tid resulterat i att den personliga integriteten kommit i kläm.

– Det som har hänt på senare år är att vi haft en ganska hög utredningstakt när det gäller att hitta effektivare medel för brottsbekämpning. Baksidan på den medaljen är att det innebär en fara för den personliga integriteten.

Som exempel tar Göran Gräslund utvecklingen av nya informationsteknologier vilka kan användas för övervakning.

– I slutändan handlar det ju om hur man hanterar de här tekniska landvinningarna. Internet är en fantastisk källa till kunskap, men det är också så att det samlas information som lagras för tid och evighet vilket innehåller integritetsaspekter, säger han.

– Richard Falkvinge, partiledare för integritetsvurmande Piratpartiet, anser att rapportens trovärdighet är hög. Trots Sveriges underbetyg menar han att det är positivt att övervakningen dokumenteras.

Enligt Rickard Falkvinge är ett av de mest konkreta hoten mot den personliga integriteten den lagstiftning han menar riskerar att sluta i ett nationellt DNA-register.

– Vi är inte där ännu, men det har gjorts stora steg för att vi inte ska få ha rätten till ett privatliv.

Det största hotet mot den personliga integriteten i Sverige anser han dock är ett systemfel i den politiska maktutövningen.

– Det allvarligaste hotet är strukturellt, och det är att integritetsfrågor ligger på justitieministerns bord. Det är ingen som ifrågasatt det. Men nu är det så att skydd av integritetsfrågor står i vägen för en effektiv brottsbekämpning, så att värna dem krockar med justitieministerns samhällsuppdrag att upprätthålla lag och ordning.

Tanja Rasmusson (m), politisk sakkunnig hos justitieminister Beatrice Ask, ser inga problem med det nuvarande systemet.

– Jag hanterar ju Sveriges rikes lag, och vi har olika enheter som samverkar med varandra. Vi har en enhet som upprätthåller personlig integritet och en som arbetar med att tillhandahålla polisen operativa verktyg för att upprätthålla lag och rätt. Jag ser ingen krock i det. Tvärtom är det bra att man har all juridik samlad under ett tak.

Läs rapporten på: www.privacyinternational.org/survey/phr2005/PHR2005swed-ven.pdf

Fakta: 

Privacy international
Bildades 1990 och publicerar sedan 1997 ett årligt index över den personliga integritetens ställning i EU och ett antal utvalda länder runt om i världen.
Fokuserar på individens rätt till personlig integritet och arbetar särskilt mot övervakning och datalagring.
Finansieras bland annat av The American Civil Liberties Union, Open Society Institute och University of New South Wales.

Rekommenderade artiklar

EU öppnar för underrättelsepakt med USA

En ny EU-rapport föreslår omfattande informationsutbyte mellan unionens brottsbekämpande myndigheter. Men som ett led i kampen mot terrorismen öppnar rapporten också för ett kontroversiellt underrättelseutbyte mellan EU och USA.

Fria.Nu

Fredsaktivister tystades i domstolen

I onsdags hölls rättegång mot fem aktivister från Vin- och fikonträdsplanterarna vid Mölndals tingsrätt. De hade tagit sig in på Saab microwaves område vid fem tillfällen och planterat fruktträd samt avrustat en krigsradarkupol med en smideshammare.

Fria.Nu

FRA:s ande hemsöker Almedalen

Almedalen är som ett kortspel, och i ljuset av en FRA-debatt som blir alltmer infekterad satt oppositionen med alla trumf på hand. Almedalsveckan har också visat att det är kring signalspaningens vara eller icke vara som regeringsalternativen inför valet 2010 positionerar sig.

Fria.Nu

© 2019 Stockholms Fria