Ny biogasanläggning i Skarpnäck oroar boende | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Ny biogasanläggning i Skarpnäck oroar boende

Stockholms stad planerar bygget av en ny biogasanläggning i närheten av Ältasjön i Skarpnäck. Men boende i området reagerar skarpt på byggplanerna som de inte har fått tycka till om.

För några veckor sedan såg en Ältabo att en del av skogen på andra sidan Ältasjön, vid värmeverket i Skarpnäck, hade börjat avverkas. Han ringde några samtal och fick reda på att man planerar bygga en ny biogasanläggning där, som ska stå färdig nästa år. När ordförande i föreningen Rädda Ältasjön Bernt Mattson, blev upplyst om planerna blev han mycket upprörd.

– Vi hade inte fått någon som helst information om det här. Jag tycker dels att bygget som sådant är helt felplacerat. Men det verkar också som att de har försökt mörka byggplanerna för oss, säger han.

Förslaget ligger nu under utställning på Stockholms stadsbyggnadskontor.

Det är Stockholm Gas AB som är beställare men verket kommer att drivas av Swedish biogas international. Anläggningen kommer att ligga på en liten landremsa mellan Tyresö- vägen och Flatenvägen och är omgärdat av Flatens naturreservat. Föreningen Rädda Ältasjön protesterar kraftigt mot bygget och de har samlat ihop cirka 2 000 namnunderskrifter för att bygget inte ska gå igenom.

– Det ligger mellan två naturvårdsområden och med 200 meters avstånd till Ältasjön. Enligt miljöbeskrivningen som har gjorts kan det förekomma gasläckage. Förorenat dagvatten kommer att rinna rakt ut i Ältasjön. Det finns ett exempel på en gasfabrik som ligger i Lidköping där de har stora luktproblem. Vi vill inte ha den lukten i närområdet, säger Bernt Matsson.

Han är positiv till biogasproduktion men menar att man skulle ha valt en bättre placering för anläggningen.

– De kommer inte att nyttja några råvaror i närheten. Om de ska använda sig av gödsel borde fabriken ligga närmare brukarna. Det kommer att bli mycket trafik till och från fabriken vilket både är dåligt för miljön och dessutom påverkar dem som bor i närheten, säger han.

Enligt Peter Undén, vd för Swedish international biogas, kommer inte anläggningen ha några stora konsekvenser på närområdet.

– Vi vill driva verket på vegetabiliska råvaror vilket inte kommer att lukta. Och biogasen kommer att forslas i slutna tankbilar så att det inte finns någon risk för läckage. Utöver det kommer all luft att gå genom ett kolfilter vilket säkrar att det inte kommer att bli några luktproblem, säger han.

I tisdags höll de, tillsammans med Stockholms stad, ett informationsmöte för Älta- borna på grund av den oro som uppstått i området. Han berättar att han har fått flera samtal från boende som är oroliga över vad planerna innebär.

– Det har kommit fram orosmoment som inte stämmer överens med fakta. Därför tyckte vi att det var viktigt att lägga fram alla fakta på bordet.

Han syftar till exempel på den illustration som ligger ute på Rädda Ältasjöns hemsida över hur utsikten över Ältasjön skulle kunna se ut med fabriken på plats. Där ser man två höga torn sträcka sig högt över trädtopparna vilket Peter Undén menar inte stämmer överens med verkligheten. De har nu tagit fram en egen prototypbild över hur det egentligen kommer att se ut med anläggningen som precis når över trädtopparna. Han tycker också att de har varit så tydliga de kan med informationen

– Vi har haft samråd via annonser och pressmeddelanden och försökt att informera. Vår erfarenhet är att det blir oro när det handlar om biogas, att oron för det kommer var man än är. Sedan är det viktigt att man bemöter den med vettiga argument.

Ältasjön ligger på gränsen mellan Nacka och Stockholms kommun. Under samrådet i höstas fick Nacka kommun lämna sina synpunkter på planerna. De hade då vissa synpunkter på den miljöbeskrivning som har gjorts, vilket de fortfarande håller fast vid.

De menar att frågan om dagvattnet och lukten måste behandlas utförligare och förtydligas. I onsdags lämnade miljö- och stadsbyggnadsnämnden också in ett yttrande om planerna. De skriver att de är positivt inställda till bygget men tveksamma till själva placeringen eftersom råvarorna kommer att vara jordbruksprodukter. De har också reagerat på att Ältaborna inte har fått någon information från Stockholms stad tidigare.

Enligt Peter Jacobsson, som är handläggare av ärendet på Stockholms stadsbyggnadskontor var orsaken till att Ältaborna inte informerades om bygget att de bor för långt bort.

– I planprocessen har man alltid ett samråd då man informerar närboende genom annonser i tidningarna så att de får komma med sina synpunkter. Men vi ansåg att avståndet till Älta är för stort. Det var först i samband med avverkningen av skog och när vi märkte av oron i området som vi valde att gå ut och informera Ältaborna, säger han.

Enligt honom får man också helt lagligt börja bygga innan planen är klar.

– Det är inget formellt fel som har gjorts. De har sökt mark- och bygglov och fått det. Sedan är frågan om det är lämpligt att börja förbereda ett bygge innan planen är klar. Det är inte så pedagogiskt att göra så, säger han.

Nu ska en miljöprövning göras av bygget. Planen beräknas tas upp i Stockholms stadsbyggnadsnämnd i mitten av mars.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2022 Stockholms Fria