Politiker vill göra moské av Rinkebyhus | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Politiker vill göra moské av Rinkebyhus

En bred politisk majoritet i Stockholms stad vill se en mosképåplatsen för det tidigare ockuperade Rinkebyhuset. Vänsterpartiet, som ställt sig utanför uppgörelsen, är mycket kritisk till hur processen hanterats. Adis från aktionsgruppen Rinkebyhusets vänner välkomnar att en moské byggs men efterlyser fortfarande ungdomsbostäder och aktivitetshus.

Den 20 november förra året kom polisen och hämtade ut ockupanterna från det dårivningshotade förvaltningshuset i Rinkeby, omdöpt till Rinkebyhuset. Ockupanterna ville se ungdomsbostäder, aktivitetshus och verkstäder i Rinkebyhuset och hade till och med tagit fram en planritning för hur det skulle kunna se ut. Nu kvarstår endast ett skelett av byggnaden. Alliansmajoriteten i Stockholms stad vill tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet istället se en moské på tomten, enligt ett gemensamt utspel på DN debatt i februari. En dialog har förts med Islamiska förbundet i Järva, men något formellt beslut är ännu inte taget.

En dialog kommer att inledas med boende i Rinkeby när markanvisningen är klar, tidigast innan sommaren. Oppositionsborgarrådet Ann-Margarethe Livh, Vänsterpartiet, vill understryka att man gärna ser en mosképåJärvafältet. Hon är dock kritisk till hur frågan har skötts och menar att en dialog borde inledas tidigare.

– Jag är mycket kritisk till den absolut odemokratiska processen som borgarna ägnar sig åt i den här frågan, säger Ann-Margarethe Livh (V). När man ska bygga i Stockholm då tar man fram förslag och så lämnar man det till politikerna, som kan säga ja eller nej, och sen ska medborgarna få tycka till för att sedan gå tillbaka till politikerna.

– Här finns inte ett enda förslag att ta ställning till. Att gå ut och lova saker till en grupp utan att det finns ett förslag är fullständigt odemokratiskt, så gör man inte.

Ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson (M) menar att man gjort som man alltid gör vid sådana härärenden.

– Samrådet med dem som bor kring den här platsen sker alltid när det finns bygglovshandlingar, ritningar för planeringen, och det sker alltid i ett skede när det kommer till stadsbyggnadsnämnden. Själva markanvisningstiden förstår jag inte varför vi ska behandla annorlunda än man behandlar andra byggprojekt i Stockholm.

Vänsterpartiet är också kritisk till att man endast pratat med Islamiska förbundet om placeringen.

– Bara i Rinkeby finns fem olika församlingar och då går man och lovar en församling en moské, säger Ann-Margarethe Livh. Nu är de andra församlingarna jättearga, de ringer mig och frågar: ”varför får de en moské och inte vi?” och ”varför pratar ingen med oss?”. Så här gör man inte i ett demokratiskt samhälle, man kör inte över medborgarna och alla andra grupper som har samma intresse.

Ett akut behov av församlingslokal är bakgrunden till att en bredare diskussion inte förts, enligt Joakim Larsson.

– Islamiska förbundet i Järva stod inför ett lokalproblem, de hade blivit uppsagda från sin källarmoské för ett och ett halvt år sedan och har sedan dess haft sin fredagsverksamhet i Folkets hus och flyttat runt med den övriga verksamheten i veckorna. De ansökte om någon form av placering.

Rinkebyhusets vänner, gruppen som engagerade sig i ockupationen av huset, har inte heller involverats i någon dialog. Joakim Larsson (M) utesluter en sådan dialog.

– Jag ser ingen anledning att vi ska diskutera med ockupanter i enskilda frågor, det var en politisk manifestation som gjordes vid det tillfället, säger han. Jag pratar gärna med dem som bor i Järva. Just det där var mer politik och alla ockupanter bodde inte ens i området har jag förstått.

Rinkebyhusets vänner har ännu ingen gemensam ståndpunkt inför moskéns placering.

Adis från Rinkebyhusets vänner välkomnar försiktigt att man hörsammat önskemålen på en moské. Han efterlyser nu att man ska infria även de andra önskemålen om ungdomsbostäder, aktivitetshus och verkstäder.

– Det som är välkommet är att politikerna ger gehör för det lokala engagemanget, för det har funnits ett engagemang för en moské. Jag hoppas att de också ska engagera sig i att lösa trångboddheten och de sociala problemen som finns i Rinkeby och fortsätta tillmötesgå det lokala engagemanget, vilket inte gjordes i fallet med Rinkebyhuset men som gjorts till viss del genom moskén.

Frågan går till ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson.

Vad tänker ni göra för att bemöta trångboddheten och bostadsbristen i Rinkeby?

– Det som också kom fram i dialogen var behovet av ungdomsbostäder i Rinkeby och där var min ursprungliga tanke när beslutet om rivning kom att det här är en bra plats att ställa upp med ungdomsbostäder på.

– När markanvisningen är gjord måste vi finna en ny placering av de moduler som vi har diskuterat. Det blir nästa steg: att finna en ny plats för de ungdomsbostäder som var tänkta på förvaltningstomten.

Rekommenderade artiklar

Rinkebyhuset ockuperat

Tidigt på fredagsmorgonen gick Rinkebyhusets vänner in och ockuperade det tomma förvaltningshuset i Rinkeby. Gruppen vill protestera mot kommunens beslut att riva huset.

Protest utanför Migrationsverket

Förra fredagen samlades ett trettiotal asylrättsaktivister och asylsökande till en manifestation mot flyktingpolitiken utanför Migrationsverket i Solna.

Ingen niqab på barnskötarutbildningen

Alia Khalifa läser till barnskötare på Åsö vuxengymnasium får inte bära sin niqab, en heltäckande slöja som visar ögonen. En vecka in på första terminen fick hon reda på att det inte var okej. För att få studera skulle hon ta av sig sin niqab. Alia Khalifa DO-anmälde skolan och ärendet gick ut på remiss till utbildningsnämnden. I förra veckan kom beskedet att nämnden ställer sig på skolans sida.

”Förbifarten blir en valfråga”

Regeringen gav på torsdagen klartecken till det omdiskuterade vägbygget Förbifart Stockholm. ”Det här kommer bli en stor valfråga”, säger vänsterpartiets Birgitta Sevefjord.

© 2020 Stockholms Fria