Hallå där, Kerstin Kärnekull ... | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Hallå där, Kerstin Kärnekull ...

... som är med och arrangerar den första internationella konferensen om kollektiva boendeformer den 5 – 9 maj i Stockholm. Vad är tanken med det här?

– Tanken är att samla människor från många olika länder eftersom kollektivhusidéer växer runt om i världen, i alla världsdelar faktiskt.

Och vilka är det som kommer att delta?

– Ja, det kommer folk från Australien, USA, Kanada, Europa i bred mening och från Korea och Japan. Det kommer personer som är aktiva och intresserade av det här området. Det kan till exempel vara forskare men också personer som är med i de organisationer som finns på många håll i världen som vill få fler alternativa boendeformer byggda. Hittills är det 160 personer från över 20 länder som har anmält sig till konferensen.

Vad kommer att diskuteras på konferensen?

– Dels kommer det att hållas inledande föreläsningar med erfarenheter från de olika länderna och vi kommer att gå igenom historien för kollektivhusen. Sedan är det många arbetsgrupper som ska utbyta erfarenheter men också komma med förslag på hur man ska fortsätta det här samarbetet. För det är första gången som man möts tillsammans på en sådan här bred bas, internationellt.

Hur ser det ut med utvecklingen i Sverige då det gäller kollektiva boendeformer?

– Sverige hade en utbyggnadsperiod på 80-talet när det kom till ett 40-tal hus. Men under 90-talet och början på 2000-talet har det gått lite långsammare. Men nu har intresset ökat på senaste tiden och det finns aktiva grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö som har en dialog med bostadsföretagen och som samlar de som är intresserade.

Och vad är det som är så positivt med den här boendeformen?

– Jag bor själv i Färdknäppen på Södermalm, som har funnits i 17 år och det fungerar alldeles underbart. Det är väl det att man har sitt privata liv och sin privata bostad men man har också gemensamma utrymmen där man stöter på grannar, gör en del saker tillsammans eller det här med att turas om att laga mat. Men det är de här vardagskontakterna som är så viktiga och som ger så mycket.

Hur ser stödet ut från politikerna i Stockholm idag?

– Man skulle vilja ha tillbaka Mats Hulth. Det var ju han som socialborgarråd som såg till att det byggdes ett antal sådana här hus i Stockholm och som låg på bostadsbolagen. Politikerna måste gå in och stötta de som vill ha den här typen av boendeform. Och det vi vill uppnå är att få politikerna att förstå det annars blir det för arbetsamt för de personer som vill bo så här.

Och vad har bostadsbolagen för inställning till kollektivboendet?

– Familjebostäder har en bra inställning och har arbetet med att få fram hus efter hus. Och jag tror att fler bostadsföretag skulle kunna vara intresserade av idén men då är det viktigt att människor visar intresse genom att gå med i föreningar och ligga i. Det var en undersökning som gjordes för några år sedan som visade att 10 procent kan tänka sig att bo kollektivt. Så det finns ett intresse men många känner inte till boendeformerna eller hur man ska gå tillväga. Där handlar det också om informationsspridande.

Vad skulle behöva förändras idag för att fåtill fler kollektivhus och göra det enklare för dem som vill bo kollektivt?

– För det första måste bostadsförmedlingen naturligtvis ha en egen kö för kollektivhus. Det är tokigt att man inte kan anmäla sig till de kollektivhus som finns idag. Det andra är att det måste finnas tomtmark som är avsedd för den här typen av bebyggelse.

Konferensen arrangeras av föreningen Kollektivhus NU och Kungliga tekniska
högskolan, KTH.

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2019 Stockholms Fria