Folkomröstning om Förbifarten | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Folkomröstning om Förbifarten

De rödgröna har kommit överens om vägprojektet Förbifart Stockholm. Det kommer att bli en folkomröstning om förbifarten om de vinner höstens val.

År 2012 kan det komma att hållas en folkomröstning om Förbifart Stockholm. Socialdemokraterna har tidigare gått ut och lovat ett bygge av förbifarten medan miljöpartiet och vänsterpartiet har varit starka motståndare till planerna. I tisdags presenterade partiledarna tillsammans med de rödgröna i staden överenskommelsen om Stockholms infrastruktursatsningar.

Vänsterpartiet har drivit frågan om en folkomröstning redan sedan förra året och är nöjda över att det nu kan komma att bli verklighet.

– Det känns jättebra och vi känner oss supernöjda. Det här är så viktigt för dels handlar det om att stockholmarna ska få tycka till om en sådan här stort infrastruktursatsning. Men jag tror också att det här kan sätta igång en större folkrörelse då det gäller klimat- och miljöfrågor så att man får upp klimatfrågan på bordet, säger Ann-Margarethe Livh (V), oppositionsborgarråd.

Befolkningen i Stockholm har tvåalternativ att välja på. Satsningen påFörbifart Stockholm eller att staden satsar påatt bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer. Båda alternativen ska ha samma investeringskostnad på cirka 27 miljarder kronor. Om de rödgröna vinner valet kommer det att tillsättas en statlig utredning för att ta fram en lösning på den eventuella kollektivtrafikssatsningen.

– Det har aldrig diskuterats ett sådant här alternativ utan det är bara förbifarten som det har handlat om hela tiden. Därför tycker jag att det är viktigt att man nu tittar över ett nytt alternativ, säger Ann-Margarthe Livh.

De föreslår ocksåatt det bildas tvåkampanjorganisationer som ges samma möjligheter för att nå ut med sitt budskap inför folkomröstningen.

Carin Jämtin (S), oppositionsborgarråd, tycker att folkomröstningen är en bra lösning.

– Vi tre partier har olika uppfattning om Förbifart Stockholm och har inte kunnat enas i frågan. Därför tycker jag att folkomröstning är en bra lösning eftersom det är en sådan viktig fråga för alla partier.

För några veckor sedan gick Carin Jämtin ut och lovade ett bygge av förbifarten om de vinner höstens val. Nu har hon blivit tvungen att dra tillbaka löftet.

– Varken jag själv eller partiet har bytt åsikt om att Förbifart Stockholm är en nödvändig satsning. Vi kommer att fortsätta att kampanja för att vägen byggs. Men eftersom vi, eller Mona Sahlin, tyckte att infrastruktursatsningarna är en sådan viktig fråga för Stockholm så kom vi nu överens om en folkomröstning.

Majoriteten i staden reagerar kraftigt påde rödgrönas överenskommelse.

– Jag reagerar med stor förvåning på det här beslutet. Det var bara för två veckor sedan som Carin Jämtin gick ut och sa att de blir tvungna att köra över vänsterpartiet och miljöpartiet i den här frågan. Jag ser med stor bestörtning på det här förslaget som innebär att man försenar bygget av förbifarten med fem år, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd.

Vad innebär det här beskedet inför valet?

– Det innebär att vi har två tydliga alternativ till valet. Ett där vi alla fyra allianspartier står upp för Förbifart Stockholm och så de rödgröna som ännu inte har tagit ställning utan fortfarande är otydliga mot väljarna genom att föreslå en folkomröstning.

– Nu har vi gjort en miljöprövning och har finansieringen färdig för projektet. Det här handlar inte om en demokratisk fråga utan det handlar om ett nödvändigt projekt för att lösa de trafikproblem som kommer att uppstå i framtiden. Jag är säker på att stockholmarna vill ha förbifarten och det enda som de rödgröna gör nu är att skjuta fram projektet.

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a>&nbsp;</h2>

Rekommenderade artiklar

Sämre skydd för naturreservaten

Skötseln och tillsynen av stadens naturreservat har försämrats kraftigt jämfört med tidigare år. Endast två av stadens åtta naturreservat anses ha god bevarandestatus. En orsak är att Fornminnesgruppen, som tidigare hade ansvar för skötsel av reservaten, har lagts ner.

Nya regler gör det lättare att få igenom folkomröstning

Sedan årsskiftet gjordes ändringar i kommunallagen så det ska bli lättare för medborgarna att få till folkomröstningar. Många är positiva till ändringen men Alternativ stad, som vill folkomrösta om förbifarten, ser flera problem med ändringen.

Risk för trängsel på förbifarten

Trots att ett av syftena med Förbifart Stockholm är att lösa trängseln i Stockholm såfinns det risk för köbildning redan 10 till 15 år efter att vägen har invigts. Göran Folin, Alternativ stad, är inte förvånad över vad Trafikverkets siffror visar.

”Oklart hur man ska nå koldioxidmålet”

På tisdagen antog landstingsfullmäktige den nya regionplanen. Föreningen Alternativ stad tycker att de klimatmål som satts upp är bra men tror inte att de kommer att kunna uppnås.

Rödgrön oenighet om Förbifarten

I veckan meddelade regeringen att Förbifart Stockholm ska byggas. Även Socialdemokraterna lovar att motorvägen byggs medan alliansvännerna Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill stoppa bygget.

© 2020 Stockholms Fria