Hus som skymmer sikten tas bort från Slussen-planen | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Hus som skymmer sikten tas bort från Slussen-planen

Byggnaden, som ligger norr om Södermalmstorg, i det Nya Slussen-förslaget kommer inte att byggas. Det beskedet gav majoriteten i staden i veckan efter att många har haft synpunkter påatt utsiktsvyn försvinner. Men stadsvandraren Peter Frisk kallar beslutet ”ett spel för galleriet”.

Turerna kring det nya Slussenförslaget har varit många. Åsikterna som har kommit in från medborgarna under samrådet kan räknas till flera tusentals.

Rädda Slussen, som är en facebook-grupp, men som på senare tiden har kommit att blir mer som ett nätverk eller aktionsgrupp har deltagit i manifestationer och protesterat högljutt.

En punkt som har uppmärksammats är att utsiktsvyn utöver Mälaren och Saltsjön kommer att försvinna med de planerade byggnaderna i planen.

Men nu har majoriteten i staden lovat att den byggnaden som planeras ligga norr om Södermalmstorg inte kommer att byggas pågrund av det stora motståndet från medborgarna.

– Det har blivit uppenbart under samrådet att folk uppfattar det planerade huset som en barriär som skymmer sikten. Så vi har beslutat att huset inte kommer att byggas, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd.

Övriga byggnader i planen kommer också att utredas och han är inte förvånad över att just den här frågan har fått många att engagera sig.

– Det har kommit fram att den här frågan är viktig för medborgarna. Och det är intressant för den här processen har pågått ända sedan början av 2000-talet och tidigare har diskussionen varit väldigt ljummen.

– Så jag tror att det tidigare var diffust vad det faktiskt betyder och att det är lättare att sätta sig in i frågan nu när det har kommit fram konkreta förslag. Men det är bra att folk engagerar sig i frågor som rör staden, säger han.

Men Peter Frisk, som håller i gratis stadsvandringar för att visa på hur den nya planen kommer att påverka området, är skeptisk.

– Det här känns som ett klassiskt spel för galleriet. Det handlar om att de har fått in tio pärmar fulla med åsikter. Då säger de att folk har varit kritiska och att de kommer att backa i förslaget och låter ett hus inte få byggas men lämnar resten av de nio husen kvar.

Det kommer att bli lite bättre utsikt men samtidigt kommer den stora muren av hus mellan Gamla stan och Södermalm att finnas kvar. Det finns inte heller något löfte om att byggnaden inte kommer att byggas i framtiden, säger han.

Han har inte heller bara kritik mot byggnaderna utan ocksåden planerade trafiklösningen.

– Idén om att Skeppsbron ska bli helt bilfri kommer aldrig att kunna genomföras med det här förslaget. Det stavas inte modern stadslösning utan det blir en slags 60-tals lösning. Det ser inte mänskligt ut och det känns som att det är så i hela staden. De få offentliga rummen som finns kvar ska domineras av gallerior och moderna lösningar som tar bort själen i staden.

Kan man komma att ändra trafiklösningen eller står den fast?

– De planerna kommer att ligga fast men sedan kommer naturligtvis stadsbyggnadskontoret arbeta med bron och hitta en bra lösning där, säger Sten Nordin.

I juni ska genomförandebeslutet fattas i kommunfullmäktige och innan dess kommer det att tas fram en ekonomisk ram och det ska bestämmas om den kvarvarande bebyggelsen.b

Rekommenderade artiklar

Hon blev hånad på asylboendet

Sirwan sökte asyl i Sverige men blev illa bemött av andra asylsökande. Nu hoppas hon på ett särskilt hbtq-boende för flyktingar.

© 2020 Stockholms Fria