Diktaturer skräms av internet | Stockholms Fria
Fria Tidningen

Diktaturer skräms av internet

2006 var ett år av tilltagande konfrontation mellan internetaktivister och auktoritära stater runt om i arabvärlden. Försöken att kväsa opposition på internet tycks dock bara ha ökat intresset för regimkritiska bloggar, och inspirerat fler att uttrycka sin åsikt på nätet.

I slutet av december kom ett ovanligt besked från egyptiska åklagare, som meddelade att två poliser i Kairo inom kort kommer att ställas inför rätta, anklagade för misshandel och sexuell tortyr av en fånge. De grova övergreppen filmades med en mobilkamera och spreds i syfte att förödmjuka offret och sätta skräck i omgivningen.

Efter att filmen skickats till en bloggare som lade upp den på sin blogg tog dock händelserna en ny vändning. Inom kort hade oberoende journalister genom idogt detektivarbete lyckats identifiera och spåra upp offret, vilket i sin tur ledde till att man även kunde avslöja förövarna.

De avslöjade övergreppen rör sig inte om någon isolerade händelse – tortyr och övergrepp är vanligt förekommande i egyptiska fängelser precis som i många andra länder i regionen. Ingen förväntar sig heller att de högsta ansvariga för övergreppen kommer att ställas till svars.

Trots det har dessa och andra avslöjanden som gjorts av egyptiska bloggare under det gångna året bidragit till att öka pressen på den egyptiska regimen för dess brott mot mänskliga rättigheter. Därför är det heller inte förvånande att auktoritära regimer runt om i arabvärlden gör sitt bästa för att kontrollera nätet.

När en egyptisk människorättsorganisation strax före jul arrangerade ett seminarium på temat arabstaterna och yttrandefrihet på internet, så var man tvungna att flytta in i journalistfackets lokaler efter att säkerhetspolisen hotat att stänga det hotell i Kairo där mötet ursprungligen skulle hållas.

– Ingreppet avslöjar en del om statens inställning. Att man försöker stoppa en workshop med det här temat visar hur stor regimens rädsla för internet är, säger arrangören Gamal Eid.

Gamal arbetar på det Kairo-baserade Arabiska nätverket för människorättsinformation, och har tillsammans med journalisten Ehab Zelaky från den oberoende egyptiska tidningen al-Dostour tagit fram en rapport om situationen för internetanvändare i 18 arabländer, från Marocko till Irak.

I rapportens inledning konstateras det att internetanvändningen i arabvärlden är på kraftig frammarsch. Antalet internetanvändare har nästan fördubblats på två år, från 14 miljoner 2004 till 26 miljoner 2006. Internetkaféer växer upp som svampar ur jorden, och ofta hittar man dem även i stadsdelar och byar där flertalet invånare saknar grundläggande tjänster som elektricitet och rinnande vatten.

Många som inte skulle haft råd med internet själva har kommit runt detta genom att dra egna kablar för att olovligen dela sin uppkoppling – och avgifterna – med sina grannar.

Även regimernas försök att kontrollera internetanvändningen har intensifierats på senare tid. Hårdast kontroll av internet utövas av Saudiarabien, Tunisien och Syrien, men andra länder ligger inte långt efter. De olika ländernas säkerhetstjänster har också ett intensivt samarbete i frågor som rör internet.

På ett möte mellan arabförbundets inrikesministrar i Tunisien i februari 2006 enades man om att blockera webbsajter som förespråkar terrorism – dock utan att presentera någon definition av vad som ska inkluderas i begreppet. De flesta av arabstaternas inrikesministerier har upprättat särskilda enheter med uppgift att bekämpa brottslighet på internet, internetleverantörer tvingas blockera vissa sidor, och på många håll har säkerhetspolisen också försökt tvinga internetkaféer att upprätta register över alla användare.

Gamal Eid menar dock att staternas försök att kontrollera internet hittills varit långtifrån framgångsrika.

– Varje webbsajt som blockeras ersätts av tio nya. Att övervaka tusentals internetkaféer är också lättare sagt än gjort, och många kaféägare lämnar falska uppgifter om användare till polisen eftersom de inte vill förlora kunder. En primär måltavla för staternas angrepp mot yttrandefriheten är regimkritiska bloggar. Under 2006 greps ett rekordstort antal individer runt om i arabvärlden för sådant de skrivit på nätet [se faktaruta]. Åtskilliga andra har regelbundet mottagit hot från säkerhetspolisen.

Gamal Eid tror dock inte att förföljelserna har fyllt sitt syfte.

– Tvärtom, de har inte avskräckt utan snarare inspirerat fler att börja blogga. Uppmärksamheten som gripandena orsakat har dessutom skapat ett ökat intresset och gett tidigare okända bloggar många fler läsare.

I synnerhet egyptiska bloggare har enligt Gamal Eid på många sätt utgjort en inspirationskälla för bloggare i andra arabländer. Det beror delvis på att de vågat vara betydligt öppnare med sin kritik mot staten än bloggare i många andra länder i regionen – men också på att de egyptiska bloggarna växt fram parallellt med en tilltagande politisk aktivism i landet.

Flera av de mest uppmärksammade bloggarna har även deltagit i de nya oppositionsrörelser som öppet utmanat president Mubaraks styre under de senaste årens gatuprotester.

– För politiska oppositionsgrupper och aktivister har internet varit ett sätt att nå ut med sitt budskap, och med rapporter och bilder från protesterna, eftersom traditionell media i stor utsträckning kontrolleras av staten. Såväl den inhemska intellektuella eliten som internationella medier sätter numera ofta större tilltro till bloggar än till de statligt ägda medierna. Därför har det med tiden blivit allt svårare för de traditionella medierna att ignorera bloggarnas avslöjanden, säger Gamal Eid.

Ett exempel på hur bloggare kan vinna slaget om sanningen mot traditionell media var när Wael Abbas och andra egyptiska bloggare under hösten avslöjade hur polisen underlät att ingripa mot klungor av unga män som angrep och försökte slita kläderna av kvinnor i centrala Kairo.

Inikesministeriet svarade med att förneka att övergreppen ägt rum, och den regeringsvänliga dagstidningen Rose El-Yousef beskrev dem som en produkt av Wael Abbas snuskiga fantasi. Men efter att till och med BBC uppmärksammat bloggarnas rapporter publicerade den statsägda al-Ahram till slut en artikel där butiksägare och säkerhetsvakter bekräftade vad som skett, och att liknande händelser inträffar jämt och ständigt.

Wael Abbas själv tror att det var myndigheternas reaktion som verkligen väckte ilska hos många.

– Regeringen försökte smutskasta, skrämma och förtala dem som berättade vad de sett, trots att det fanns hundratals vittnen och bilder. Det var helt obegripligt, säger han.

Wael Abbas har själv närvarat vid många regimkritiska demonstrationer de senaste åren och dokumenterat polisbrutalitet och övergrepp. På grund av det har han flera gånger mottagit hotfulla telefonsamtal från säkerhetspolisen. Men han sporras att jobba vidare trots hoten, eftersom hans rapporter ofta har uppmärksammats av egyptiska tidningar, och till och med internationella tv-kanaler.

Nyheten om åtalet mot de två tortyranklagade poliserna kommer också att ge ytterligare inspiration till regionens cyberaktivister. Även regimernas försök att kontrollera internet lär intensifieras ytterligare. Varken Wael Abbas eller Gamal Eid tror dock att de kommer att lyckas i slutändan.

– Inte ens Kina med alla dess resurser och experter kan kontrollera nätet helt. Internet kommer alltid att vara ett hot mot auktoritära stater, säger Gamal Eid.

Fakta: 

Bloggare måltavla för auktoritära regimer

Enligt Reportrar utan gränser arresterades minst 30 bloggare totalt i världen under 2006. Flest gripanden skedde i Kina, Iran och Syrien. Tunisien, Saudiarabien och Syrien är värst bland de arabiska staterna när det gäller kontroll av internet, enligt det arabiska nätverket för människorättsinformation.

Blockering av webbsajter och tysta påtryckningar mot bloggare i form av hot och trakasserier från säkerhetsspolisen förekommer dock i så gott som alla arabländer, med Libanon och de ockuperade palestinska områdena som möjliga undantag.

Egypten tog sig under 2006 för första gången in på Reportrar utan gränsers lista över fiender till internet, på grund av en rad ingripanden mot bloggare under 2005 och 2006.

Den senast gripna egyptiska bloggaren är Abdul Kareem Nabil Soliman, som anklagas för förtal mot Egyptens president Hosni Mubarak och för att ha förolämpat religionen. Efter gripandet av Kareem syns nu parollen frige Kareem på allt fler arabiska sajter.

Strax före nyår höll tre bloggare en protest mot fängslandet av Kareem utanför den egyptiska ambassaden i Bahrain, och mottog hyllningar för sitt mod från andra bloggare i världen.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Blockaden mot Gaza skärper spänningar i Sinai

Årtionden av diskriminering och förtryck har skapat en explosiv situation på Sinai-halvön. Genom att stänga en viktig marknad för varor och tjänster har blockaden av Gaza förvärrat situationen ytterligare.

Fria.Nu

Egypten måltavla för ilska i arabvärlden

Medan kriget i Gaza fortsätter och oron för en blodig markoffensiv växer har en våg av protester svept över Mellanöstern. Ilskan riktas lika mycket mot Egyptens medverkan i belägringen av Gaza som mot Israels bombkampanj, och de allra starkaste protesterna har kommit från den egna befolkningen.

Fria.Nu

Svartsjukedrama skakar Egyptens regering

Mordrättegången mot en av Egyptens mäktigaste män kastar en lång skugga över landets styrande parti. För att förbättra sitt rykte efter en rad skandaler lovar partiet nu gratis aktier till alla medborgare i samband med kommande försäljningar av statliga företag.

Fria.Nu

"Regeringen ger med högra handen och tar med den vänstra"

Höjda bränslepriser väcker ilska i Egypten, där höga matpriser redan orsakat dödliga kravaller. Regeringen skyller inflationen på globala faktorer, men de senaste årens växande klyftor har gjort landet extra sårbart för de stigande globala matpriserna.

Fria.Nu

Skarp kritik mot avvisningar av Darfur-flyktingar från Israel

EU:s stängda gränser får allt fler afrikanska flyktingar att istället försöka ta sig till Israel. Många har dödats av egyptiska soldater när de försöker korsa gränsen, och de som kommer fram riskerar att deporteras till Egypten. Men avvisningar av flyktingar från Darfur har väckt debatt i Israel.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria